Правила

 • Правила ставок
 • СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ КОЖНИХ СПОРТІВ
 • Розділ 1ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ І ТЕРМІНОЛОГІЯ

  §1.
  ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Організатором взаємних букмекерських парі в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl є Фірма LV BET Букмекерські парі тов. з о.о. (далі «Товариство») з місцезнаходженням в місті Катовіце, вул. Мельхіора Ваньковича 3, внесена в реєстр підприємців Національного судового реєстру за номером 0000534588 районним судом Катовіце - Схід в місті Катовіце, VIII Господарський відділ - Національний судовий реєстр, NIP (Індивідуальний податковий номер): 9542751776, REGON (обліковий номер в Національному реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності): 360297047. Компанія має дозвіл міністра, відповідального за державні фінанси, на організацію ставок взаємно-букмекерських через Інтернет на сайті lvbet.pl.
  • Ці Правила (далі – «Правила») були опрацьовані відповідно до закону від 19 листопада 2009 р. «Про азартні ігри» (далі – ««Закон») і набули чинності з дня їх затвердження міністром, відповідальним за державні фінанси. Усі взаємні букмекерські парі, організовані в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl, укладаються згідно з принципами, встановленими цими Правилами.
  • Організовані Товариством взаємні букмекерські парі в мережі Інтернет доступні виключно на веб-сайті lvbet.pl, який може мати різні графічні версії, наприклад, m.lvbet.pl (веб-сайт lvbet.pl, оптимізований графічно для мобільних пристроїв), highcontrast.lvbet.pl (веб-сайт lvbet.pl з високою контрастністю для слабовидячих користувачів), які функціонують як один веб-сайт lvbet.pl і обслуговуються на lvbet.pl серверами Товариства. В залежності від типу браузера, який використовується Клієнтом, веб-сайт може відображатися як https://lvbet.pl, www.lvbet.pl, secure: //lvbet.pl тощо.
  • Взаємні букмекерські парі, організовані Товариством в мережі Інтернет на сайті lvbet.pl, можна укладати тільки на ті події, які доступні на цьому веб-сайті.
  • Прийняття цих Правил є обов’язковою умовою для створення LV-акаунта.
  • Кожний Клієнт має право та обов’язок ознайомитись із положеннями цих Правил та зобов’язаний їх дотримуватися. Незнання чи нерозуміння Правил не призводить до того, що ставка стає недійсною, а при врегулюванні будь-яких суперечок, що виникають у зв’язку із укладенням парі, не можна брати до уваги той факт, що Клієнт не знає положень Правил.
  • Перед тим, як укласти парі, Клієнт може звернутися до уповноважених співробітників Товариства з проханням пояснити значення окремих положень Правил на веб-сайті https://lvbet.pl/pomoc/. Роз’яснення, отримані від співробітників, мають виключно інформативний характер. Укладення парі означає, що Клієнт ознайомився з принципами, описаними в Правилах і прийняв їх незалежно від рівня їх зрозуміння. Товариство не несе відповідальності за помилки Клієнта, що виникають внаслідок незнання чи нерозуміння Правил.
  • Товариство залишає за собою право відмовитися укладати договір із Клієнтом, не вказуючи причини.
  • Термінологія, прийнята для цих Правил:
   • Фірма LV BET Букмекерські парі тов. з о.о. з місцезнаходженням в місті Катовіце, вул. Мельхіора Ваньковича 3, внесена в реєстр підприємців Національного судового реєстру за номером 0000534588 Районним судом Катовіце - Схід в місті Катовіце, VIII господарський відділ - Національний судовий реєстр, NIP: 9542751776, REGON: 360297047,
   • Правила - затверджені міністром, відповідальним за державні фінанси Правила укладення взаємних букмекерських парі в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl, організованих Фірмою LV BET Букмекерські парі тов. з о.о. з місцезнаходженням в місті Катовіце,
   • Парі – взаємне букмекерське парі, організоване Товариством і укладене в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl,
   • Принципи відповідальної гри - принципи, викладені більш широко в окремих Правилах відповідальної гри,
   • Стаціонарна контора – «наземна» контора, в якій Товариство приймає ставки і яка діє на підставі окремої ліцензії міністра, відповідального за державні фінанси,
   • Рахунок - будь-який рахунок, який для Клієнта ведуть затверджені Товариством постачальники платіжних послуг, про яких говориться в ст. 4 абз. 2 пункти 1-4, 6 та 9 Закону від 19 серпня 2011 р. «Про платіжні послуги».
   • Lvакаунт – профіль Клієнта, створеній в домені lvbet.pl, який моєе бути тимчасовим (після вступної реєстрації) або постійний (після повної режстрації).

  Розділ 2ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  §2
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Ці Правила становлять основу для укладення взаємних букмекерських парі в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl.
  • Участь у взаємних букмекерських парі в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl можуть брати лише ті фізичні особи, яким виповнилось 18 років і які успішно пройшли реєстрацію, вказану в § 5 цих Правил, які здійснюють платежі Товариству або одержують платежі від Товариства за посередництвом постачальників платіжних послуг, про яких йдеться в ст. 4 абз. 2 пункти 1-4, 6 та 9 Закону від 19 серпня 2011 р. «Про платіжні послуги».
  • Парі укладаються виключно на серверах Компанії.
  • Укладати парі не можуть особи, яким відповідно до Закону від 6 червня 1997 р. заборонено брати участь у азартних іграх та особи, зазначені у § 5, абз. 16 Правил, а також особи, які самостійно заблокували можливість укладати взаємні букмекерські парі в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl в період дії блокади у відповідності до принципів відповідальної гри.
  • Всі парі, укладені особами, які не мають на це прав, будуть скасовуватись.
  • Всі парі, укладені з порушенням положень цих Правил, можуть бути скасовані Товариством.
  • Клієнт має право закрити LV-акаунт у будь-який час без вказання причини.
  • У разі порушення Клієнтом будь-якого положення цих Правил, Товариство має право закрити LV-акаунт Клієнта.
  • Прийняття цих Правил означає, що Клієнт погоджується з наданням йому послуг в електронному вигляді, а також з обробкою його персональних даних Товариством і зберіганням їх у відповідності до Закону від 29 серпня 1997 року «Про захист персональних даних» і у відповідності до інших правових норм.
  §3.
  УКЛАДЕННЯ ПАРІ
  • Букмекерська ставка - це ставка, в якій виграш визначається шляхом прогнозування результатів спортивних змагань людей або тварин (включаючи результати згенерованих комп’ютером подій, пов’язаних зі спортивними змаганнями людей або тварин) або рейтингу в спортивному змаганні, або прогнозування інших соціальних або політичних подій, подій з розважальних програм (таких як “Got Talent”, “Idol” і т.д.), а також результатів окремих симуляторів карткових ігор (перерахованих в §8 п. 11 цих Положень та умов), що представляють інтерес для Клієнтів. ), А також результати окремих імітаційних карткових ігор (перерахованих в §8 п. 11 цих Умов), які становлять інтерес для клієнта, за умови, що ці ставки не суперечать моральним або етичним принципам (акти війни, насильницькі події, особисте життя, стихійні лиха і т.д.).
  • Обставини, які визначають виграш (спортивного змагання людей чи тварин, різноманітних суспільних та політичних подій тощо), не можуть бути будь-кому відомі наперед.
  • Букмекерське парі - це парі, виграш в якому обумовлений вгадуванням результатів спортивного змагання між людьми чи тваринами (у тому числі комп’ютерних подій, що стосуються спортивних змагань людей або тварин) або зайнятого в спортивному змаганні місця або вгадування результатів інших суспільних і політичних подій, які цікавлять Клієнтів за умови, що парі не суперечать моральним або етичним принципам (військові дії, події, пов’язані з насильством, приватним життям, стихійними лихами тощо).
  • Розмір виграшу залежить від узгодженого між Товариством та тим, хто робить ставку співвідношення між внесеними коштами і виграшом.
  • Виграш, який отримує Клієнт, є результатом узгодженого між Товариством та Клієнтом, який робить ставку, співвідношення між внесеними коштами і виграшом, розрахованим як добуток зробленої ставки та коефіцієнта для цього парі, з застереженням подальших положень, про які йдеться в § 11 цих Правил.
  • Як віртуальні події розуміються події, які генерує комп’ютер і які стосуються спортивного змагання людей чи тварин.
  • Товариство залишає за собою право приймати на сайті lvbet.pl ставки, зроблені тільки на території Республіки Польща.
  • Товариство здійснює діяльність, спрямовану на боротьбу з залежністю від азартних ігор згідно з окремими процедурами, дотримується принципів відповідальної гри, вимагаючи, щоб їх також дотримувалися і Клієнти, і залишає за собою право не укладати парі з Клієнтами, щодо яких існує підозра в залежності від азартних ігор.
  • Клієнт може самостійно заблокувати можливість участі в парі на веб-сайті lvbet.pl на окреслений період в налаштуваннях LV-акаунта, особливо якщо він вважає, що в нього є залежність від азартних ігор.
  §4.
  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ LVBET.PL
  • Технічні вимоги, необхідні для співпраці з телеінформаційною системою:
   • доступ до мережі Інтернет,
   • Інтернет-браузер,
   • обліковий запис електронної пошти.

  • При користуванні електронною послугою необхідно:
   • дотримуватись правил безпечного використання Інтернету,
   • використовувати антивірусні програми та брандмауери (firewall), а також здійснювати їх оновлення в поточному режимі.

  • Надання послуг електронним способом після логування на веб-сайті lvbet.pl здійснюється за допомогою протоколу HTTPS або іншого протоколу безпечного спілкування в Інтернеті.

  §5.
  ПРОЦЕС РЕЄСТРАЦІЇ
  • Ставки на домені lvbet.pl можуть бути зроблені після правильної реєстрації Клієнта, яка може бути повною реєстрацією або попередньої реєстрацією. Первісна реєстрація дозволяє Клієнту отримати тимчасову обліковий запис LV. Повна реєстрація, яка включає перевірку особистих даних Клієнта, віку, номера PESEL, а в разі осіб без такого номера - дати народження, дозволяє тільки повну функціональність сайту lvbet.pl і отримання Клієнтом постійного LV-акаунта (за винятком розпорядження про зняття коштів з постійного LV-акаунта, виконання якого обумовлена ​​виділенням на постійний LV-акаунт належного Клієнту рахунки, про що йдеться в §1, абзац 9, буква f цих Умов).
  • Тимчасовий LV акаунт це акаунт, який Клієнт відкриває для себе при вступній процедурі реєстрації. З приводу його тимчасового характеру, при користуванні ним діють ліміти максимальних сум ставок, за які можна заключати парі. Сума усіх ставок, за які можна заключати парі, користуючись тимчасовим LV акаунтом не може перевищувати загалом 8.000 zl (вісім тисяч злотих). З тимчасового LV акаунта не можна виплачувати жодних депозитів і виграшів. Будь-які вирлати депозитів і виграшів є можливими лише після переоформлення тимчасового LV акаунта на постійний LV акаунт, що відбувається після проведення Кліжнтом повної реєстрації.

  • Для того щоб правильно виконати вступну реєстрацію і отримати тимчасовий LV акаунт Клієнт зобов’язаний заповнити формуляр вступної реєстрації в домені lvbet.pl і вказати дійсні дані:
   • ім’я і прізвище,
   • номер PESEL (якщо його має),
   • дату народження і адресу проживання (у випадку, якщо не має номеру PESEL),
   • адресу e-mail,
   • номер мобільного телефону.

   Тимчасовий LV акаунт відкривається після проведення перевірки вказаної Клієнтом адреси е-mail або номеру мобільного телефону.

  • Для того, щоб правильно зареєструватися і отримати постійний LV акаунт, Клієнт зобов’язується:

   a) правильно заповнити формуляр, який знаходиться в домені lvbet.pl,

   b) додати до анкети скан або фотографію посвідчення особи або паспорта з обох сторін або аутентифицировать себе за допомогою доступних на сайті lvbet.pl сервісів віддаленої аутентифікації, які дозволяють проводити таку віддалену аутентифікацію, включаючи перевірку віку (веб-сервіс “mojeID”) - в цьому випадку без необхідності відправляти скан або зображення посвідчення особи ,

   c) Якщо Клієнт є іноземцем, він зобов’язаний у кожному випадку додати паспорт з чітко видимими персональними даними та номером документу, що посвідчує особу,

   d) або відвідати будь-яку стаціонарну точку, де процес повної реєстрації можна виконати за допомогою персоналу, обслуговуючого такий пункт.

  • Кольорова скан-копія або фотографія посвідчення особи або паспорта, зазначених вище, повинні містити поля з наступними чітко видимими даними:

   a) м’я та прізвище,

   b) дата народження,

   c) номер PESEL (якщо документ його містить),

   d) номер посвідчення особи чи паспорта,

   e) трок дії документа.

  • Інші дані, які містяться в документі, Клієнт може вкрити або закреслити. Товариство залишає за собою право відхилити тріснутий або пошкоджений ідентифікаційний документ, наданий з метою перевірки LV-акаунта.

  • У випадку реєстрації в стаціонарній контори Клієнт зобов’язаний пред’явити посвідчення особи або паспорт, а у разі, якщо Клієнт є іноземцем - паспорт, для перевірки працівником стаціонарної контори наданих персональних даних та віку Клієнта, а також з метою впровадження в систему lvbet.pl скан-копії такого документу.

  • Клієнт несе відповідальність за правдивість і правильність всіх даних, які він надає Товариству під час реєстрації, і зобов’язаний оновлювати надані дані у разі їх зміни.

  • Відкриваючи LV-акаунта Клієнт заявляє, що перед його укладенням він ознайомився з цими Правилами та приймає їх положення, а надані ним дані є правдивими, а також, що йому виповнилось 18 років.

  • Товариство зберігає за собою право відмовити Клієнту у відкритті тимчасового або постійного LV-акаунта.

  • У випадку, якщо у Товариства появляться сумніви що до ретельності правдивості даних, вказаних в реєстраційному формулярі тимчасової реєстрації, Товариство може відмовити Клієнту у створенні тимчасового LV-акаунта і для надання змоги користуватися сайтом lvbet.pl за умови відкриття Клієнтом постійного LV-акаунта, щоб перевірити повністю дані Клієнта.

  • З метою безпеки та ідентифікації Клієнтів, кожний Клієнт матиме унікальний логін (Ім’я Користувача), який він вибере, та пароль, які будуть використовуватися для входу в LV-акаунт і які Клієнт завжди повинен правильно вводити перед залогуванням в LV-акаунті. Логін не може містити слів або змісту, які визнані вульгарними, образливими або суперечать принципам соціального співіснування.

  • Клієнт має право змінити пароль відповідно до умов безпеки, встановлених Товариством.

  • Клієнт зобов’язаний завжди використовувати свої ідентифікаційні дані (логін та пароль) таким чином, щоб запобігти їх використанню третіми особами та розголошенню.

  • Товариство не несе відповідальності за збитки, що виникають внаслідок надання Клієнтом іншим особам логіну або паролю до LV-акаунта та інших даних, які стосуються його особисто і які пов’язані з участю в укладанні парі навіть тоді, коли Клієнт зробив це ненавмисно, а також за інші збитки, що виникають внаслідок неправильного використання Клієнтом LV-акаунта.

  • В укладенні парі не можуть брати участі особи, які є власниками команд, груп або тварин, які приймають участь в подіях, щодо яких укладається парі, особи, які мають з Товариством трудові відносини, а також чоловіки/дружини вищевказаних осіб та особи, яким суд заборонив наближатись до стаціонарних контор та брати участь в азартних іграх, а також особи, які безпосередньо беруть участь у подіях, на які укладаються парі.

  • Для логування на LV-акаунті Клієнт використовує свої ідентифікаційні дані, тобто логін та пароль. Користування LV-акаунтом є необмеженим, добровільним та безкоштовним, але водночас LV-акаунт є необхідним для участі у взаємних букмекерських парі, які Товариство організує в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl.

  • Принципи та умови користування LV-акаунтом:

   • Кожен Клієнт може мати тільки один LV-акаунт,

   • Мульті-акаунти (два або більше облікових записів, які зареєструвала або використовує одна особа) будуть закриті негайно після їх виявлення. Парі, укладені з використанням мульті-акаунтів будуть скасовані, а ставки повернені відповідно до положень § 18.

   • Для того, щоб зробити ставку на парі, Клієнт мусить поповнити рахунок на LV-акаунті. Клієнт може поповнити рахунок на LV-акаунті, здійснивши переказ грошових коштів на вказаний рахунок Товариства виключно за посередництвом постачальників платіжних послуг, затверджених Товариством, про яких йдеться в ст. 4 абз. 2 пункти 1-4, 6 та 9 Закону від 19 серпня 2011 р. «Про платіжні послуги». Внесена сума автоматично приписується до LV-акаунта Клієнта. Без поповнення рахунку на LV-акаунті неможливо укласти парі або зробити ставку.

   • Зняття коштів, виділених на Постійний рахунок LV Клієнта, здійснюється за запитом Клієнта, який може зробити розпорядження про зняття коштів в будь-який час, виключаючи період самовиключення, вказаний в Правилах відповідального гемблинга, виключно через провайдерів платіжних послуг, зазначених в статті 4 (2) ( 1) - (4), (6) і (9) Закону про платіжні послуги від 19 серпня 2011 року, на вказаний Клієнтом рахунок, який повинен належати Клієнту і повинен бути виділений на Постійний рахунок LV Клієнта до здійснення зняття коштів з Рахунку LV. Компанія залишає за собою право запросити додаткові документи, якщо вона вважає, що вказаний рахунок не належить Клієнту, і в разі сумнівів, компанія має право відмовити в здійсненні виведення коштів на зазначений рахунок.

   • Внесення і виведення коштів може здійснюватися тільки в польських злотих.

   • Клієнт має право, використовуючи форму, що знаходиться на веб-сайті lvbet.pl, зробити доручення щодо виведення коштів, накопичених на LV-акаунті. Товариство виведе вказані кошти на рахунок Клієнта, приписаний до LV-акаунта, протягом 7 робочих днів, починаючи з наступного дня від моменту, коли Товариство отримало доручення виведення.

   • У випадку, якщо сума грошових коштів буде приписана до LV-акаунта неналежним чином (наприклад, помилка постачальника платіжних послуг, працівника Товариства, запис неправильного результату, зміна результату, неправильний банківський переказ тощо) Товариство має право неправильно приписану суму відрахувати від суми, що знаходиться на LV-акаунті Клієнта без його згоди. Якщо Клієнт до того, як Товариство відрахує неправильно приписану суму, виведе її або використає для укладення програних парі, він зобов’язаний сплатити Товариству невистачаючу суму протягом десяти календарних днів, починаючи з дня доручення платежу. Товариство має право призупинити дію LV-акаунта Клієнта до моменту погашення боргу, а також має право подати в суд позовну заяву про відшкодування збитків відповідно до положень Цивільного кодексу.

   • Перед тим, як Клієнт скасує свій LV-акаунт, він зобов’язаний вивести всі грошові кошти, приписані до його LV-акаунта. Скасування LV-акаунта можливе лише після виведення всіх коштів, приписаних до LV-акаунта Клієнта. Якщо LV-акаунт скасовує Товариство, кошти будуть виведені до скасування LV-акаунта Клієнта на рахунок, вказаний в його LV-акаунті. Стосуються вимоги § 5 абз. 2 відносно тимчасових LV-акаунтів.

   • Товариство має право призупинити виведення грошових засобів з LV-акаунта у випадку:

    i. Обґрунтованої підозри в тому, що LV-акаунтом користується несанкціонована особа,

    ii. Обґрунтованої підозри в тому, що Клієнт здійснив злочин або правопорушення, зокрема підозри в порушенні положень стосовно дійсності документів або стосовно майна, а також підозри в порушенні положень закону, що стосується боротьби з відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму.

    iii. Обгрунтована підозра, що кошти на LV-рахунку Клієнта були вплачені з порушенням цих Умов або Закону.

   • Вказане вище призупинення виведення коштів триватиме до моменту підтвердження, що Клієнт не вчинив жодного злочину або правопорушення, а також що виведення здійснюється на рахунок особи, яка має на це право і також, що кошти до LV-акаунту були вплачені згідно з правилами цих Умов і Закону

   • Товариство не буде виводити будь-які кошти, накопичені на LV-акаунті Клієнта, якщо виникне одна з вказаних передумов:

    i. Клієнт порушив положення Закону або цих Правил,

    ii. Клієнт вчинив злочин або правопорушення,

    iii. LV-акаунтом користується несанкціонована особа.

   • Товариство залишає за собою право відмовитися від виведення коштів, приписаних до LV-акаунта у випадку, якщо Клієнт не використовує при укладенні взаємних букмекерських парі як мінімум 50% внесених коштів.

   • Товариство категорично не допускає жорстокого, образливого або агресивного поводження з будь-яким із своїх працівників або іншими Клієнтами. Якщо Товариство вважатиме, що Клієнт поводиться так, як описано вище, воно залишає за собою право призупинити і/або закрити LV-акаунт і/або вжити всі необхідні у таких випадках заходи.

  • Для зменьшення ризика, зв’язаного з відмиванням брудних грошей і фінансуванням тероризму, моніторуються або можуть моніторуватися:

   • ідентифікаційні дані Клієнта,

   • Профіль ризика Клієнта, його фінансові звички і поведінка, а також походження грошових засобів, що вносяться на LV-акаунт,

   • інші дані, згідно з законом.

  • У випадку, якщо появиться підозра, що LV-акаунт використовуєтьс особою, яка не має до цього права, Товариство має право домагатися додаткової перевірки, тобто відправлення по електронній пошті або представлення в стаціонарній точці додаткового документу, підтверджуючого особу або інші дані про які було запитано. В даній ситуації LV-акаунт може бути заблокований разом з можливістю виконання вплат або виплат, до моменту підтвердження, що LV-акаунт використовується уповноваєеною до цього особою.

  • §6.
   ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
   • Клієнт зобов’язаний дотримуватися положень цих Правил.
   • Клієнт зобов’язаний не зловживати електронними засобами зв’язку, а також не надавати телеінформаційним системам Товариства інформацію:
    • яка спричиняє порушення роботи або перевантаження телеінформаційних систем Товариства або інших суб’єктів, які безпосередньо чи опосередковано беруть участь у наданні електронних послуг,
    • яка порушує майнові права третіх осіб, загальноприйняті суспільні норми або є несумісною із чинним законодавством,
    • вміст якої є незаконним, образливим, оманливими або містить віруси, які можуть викликати неполадки або пошкодити комп’ютерні системи.

   У разі невиконання Клієнтом своїх зобов’язань, викладених в цих Правилах, Товариство має право заблокувати доступ Клієнта до послуг, які надаються електронним шляхом і звернутись з позовом про відшкодування збитку відповідно до положень Цивільного кодексу.

  Розділ 3КОЕФІЦІЄНТ ТА ПАРІ

  §7.
  КОЕФІЦІЄНТ ТА ЙМОВІРНА СУМА ВИГРАШУ
  • Коефіцієнт - це фактор, який використовується для розрахунку виграшу.
  • Кожна подія, вказана в пропозиції букмекера, має призначений цифровий коефіцієнт (далі – «Коефіцієнт»). Коефіцієнт - це цифрова попередня оцінка ймовірності виникнення певної події. Для кожного виду події Товариство буде встановлювати коефіцієнт на власний розсуд.
  • Ймовірна Сума Виграшу (далі – «ЙСВ») - це сума грошей, яка повинна бути виплачена Клієнтові, який зробив ставку на веб-сайті lvbet.pl. Дана сума є належною у тому випадку, якщо Клієнт правильно вгадає результат події, на яку було зроблено ставку. ЙСВ розраховується відповідно до узгодженого між Товариством та Клієнтом, який робить ставку, співвідношення між внесеними коштами і виграшом, добутком індексу, зробленої ставки і коефіцієнта, який відноситься до даного парі з урахуванням положень § 12 Правил.
  • На момент укладення парі коефіцієнт є обов’язковим для обох Сторін парі незалежно від будь-яких подальших змін (зменшення, збільшення коефіцієнту). Після укладення кожного парі Товариство має право змінювати коефіцієнти, причому у випадку укладених попередньо парі коефіцієнт, вказаний на виданому підтвердженні, надалі залишається дійсним.
  • ЙСВ в парі Ординар розраховується шляхом відповідного множення добутку індексу (Фактор, обумовлений головним чином застосовані податковою ставкою, яка може бути змінної), ставки і коефіцієнту згідно з наступною формулою:
  • ЙСВ = (індекс x ставка) x добуток коефіцієнту.

  • ЙСВ в комбінованих парі розраховується шляхом множення добутку індексу і ставки та добутку коефіцієнтів згідно з наступною формулою:

  • ЙСВ = (індекс x ставка) x добуток коефіцієнтів.

  • Проміжні результати завжди округлені до двох десяткових знаків, однак якщо третя цифра після коми становить число 5 або більше, результат округлюється до вищого.

   Приклади:

   Парі Ординар за 100 PLN з коефіцієнтом 1,5

   ЙСВ = (індекс x 100 PLN) x (1,5)

   Експрес за 100 PLN з коефіцієнтом 1,5 і 1,3

   ЙСВ = (індекс x 100 PLN) х (1,5 х 1,3)

  • ЙСВ в Системі - це сума окремих ЙСВ з комбінації (Ординар і Експрес), які є частиною системного парі.
  • Товариство залишає за собою право ловольного визначення вартості показника, вказаного в § 7 pkt. 5 i 6 доних Правил.
  §8.
  ВИДИ ПАРІ
  • Товариство дає можливість укладати наступні основні види парі на умовах, зазначених у цих Положеннях:
   • на окремі матчі з двома можливими результатами - символом «1» позначається вид парі на виграшу гравця або команди, вказаних першими, символом «2» позначається вид парі на їх програш:

    ● на матчі без чітко визначеного часу гри, коли перемога визначається сумою очок або сетів, передбачених правилами,

    ● на матчі із заздалегідь визначеною Правилами тривалістю гри з можливим використанням подальших додаткових умов (наприклад, черговість в змаганнях, овертайм, штрафні удари, продовження з огляду на незалежні обставини, такі як відсутність електроенергії на стадіон, тощо).

   • на окремі матчі з трьома можливими результатами - окрім символів «1» та «2», призначених для окреслення виграшу або програшу гравця або команди, вказаних першими, використовується також символ «X» для окреслення результату «нічия». Спеціальним видом парі на матч з трьома результатами (1, X, 2) є так званий Подвійний шанс. Подвійний шанс - це одночасне парі на два результати.

    ● Подвійний шанс «1X» означає парі на виграш команди, яка в пропозиції Товариства вказується як домашня (1) або на нічию (X). Гравець програє у тому випадку, коли матч виграє гостьова команда, позначена символом (2).

    ● Подвійний шанс «X2» означає укладення парі на виграш команди, вказаної як гостьова (2) або на нічию (X). Клієнт програє у тому випадку, коли матч виграє домашня команда (1).

    ● Подвійний шанс «12» означає укладення парі на результат, коли матч не закінчиться нічиєю.

   • У випадку парі виду «Outright», тобто на перемогу гравців, команд, кандидатів на посади в політиці тощо в довгостроковому і короткостроковому суперництві. При укладанні парі на переможця, Клієнт вказує переможця одних змагань відповідної дисципліни короткострокового або довгострокового змагання або укладає парі на конкретну групу гравців (команд). У випадку більш ніж одного переможця у тій самій події, при розрахунку парі буде застосовано принцип «Dead Heat» (принцип справедливості). Це означає, що в ситуації, коли два або більше учасників оголошуються переможцями парі виду «Оutright», коефіцієнти на учасників події «Оutright», які стали переможцями, будуть поділені на кількість учасників, які беруть участь у представленому сценарії. Наприклад: Якщо коефіцієнт для гравця А як найкращого бомбардира на Чемпіонаті світу склав 4, а в кінцевому результаті 3 гравці закінчили турнір із однаковою найбільшою кількістю забитих голів (включаючи гравця А), тоді коефіцієнт для гравця А буде розділений на 3. У цьому випадку остаточний коефіцієнт для гравця А (після застосування принципу «Dead Heat») буде дорівнювати 1,33 (4 розділити на 3),
   • на місця, зайняті гравцями, командами, кандидатами на посади в політиці тощо у довгостроковому і короткостроковому суперництві. При укладенні парі на місце, яке займуть гравці або команди – Клієнт вказує зайняте ними місце в наведеному діапазоні у відповідності з офіційними результатами. Наприклад, як парі «1-4» розуміється, що Клієнт прогнозує, що гравець або команда займуть місце від 1 до 4. . В парі на місця входять наступні види парі:

    ● таблиці змагань для чемпіонатів та інших спортивних заходів,

    ● індивідуальні матчі з окремих дисциплін або всі разом.

   • на віртуальні події, які полягають у прогнозуванні результатів подій, генерованих комп’ютером, що стосуються спортивного суперництва людей або тварин, в яких середня запрограмована вартість виграшів окреслюється у відповідності до положень закону «Про азартні ігри», принципи яких представлені в § 8 п. 10 Правил.
   • безпосередньо пов’язані з формою спортивних результатів або іншими заходами, що характеризуються як парі згідно з коефіцієнтом. Це можуть бути парі на:

    ● точний результат вибраної події (наприклад, 3:3 у футбольному матчі),

    ● перемогу конкретної команди в конкретному матчі з мінімальною різницею в кількості голів,

    ● найкращого бомбардира конкретного довгострокового суперництва,

    ● кількість голів у конкретному матчі (раунді зустрічей),

    ● результат конкретної частини матчу (наприклад, тайму),

    ● автора першого, останнього або іншого попередньо вказаного гола в даному матчі.

   • Парі в режимі Live (укладаються впродовж тривання конкретної події). На попередньо визначені та спеціально окреслені («Live») події Товариство може приймати ставки в ході тривання конкретних подій:

    ● Коефіцієнти окремих видів обробляються в поточному режимі і є дійсними тільки в момент укладення парі. Парі в режимі Live укладаються на веб-сайті lvbet.pl.

    ● Парі в режимі Live, укладене на веб-сайті lvbet.pl, не може бути скасоване (а ставка повернена).

    ● Товариство (компанія?) залишає за собою право скасувати парі, які були укладені з невідповідним коефіцієнтом з приводу запізнення трансляції «наживо». Товариство також залишає за собою право призупинити можливість укладення парі у будь-який час у випадку відсутності трансляції, підозри в тому, що результат матчу був «договірним» або у випадку інших технічних проблем.

    ● Доступність парі в режимі Live може відрізнятися в залежності від виду спорту та виду спортивної події. Товариство не буде допускати будь-які навмисні та неодноразові випадки укладення парі в режимі Live на події, результат яких вже відомий. Якщо з будь-якої причини система прийме парі в режимі Live на події, результат яких вже відомий, всі ці парі скасовуються, а ставки повертаються. У таких випадках Товариство залишає за собою право розпочати судове провадження та призупинити дію LV-акаунта Клієнта.

  • Детальна інформація про парі, організовані Товариством, може бути опублікована на веб-сайті lvbet.pl за допомогою офіційних повідомлень, в яких, зокрема, може міститись докладний опис принципів укладення парі та обмеження ставок і лімітів виграшу, розмір виграшів, розмір та спосіб розподілу та розрахунку призового фонду, коефіцієнт, детальні принципи прогнозування події, розрахунку виграшів, бонусів та рекламних акцій тощо.

   Приклад:

   Товариство може надавати новим Клієнта бонус, який полягає в запропонуванні їм кращого коефіцієнту або множника для даного парі. У такому випадку інформація може бути опублікована у формі повідомлення - Правил користування бонусом (які повністю відповідають загальним принципам щодо укладення парі, положенням Закону, ліцензії та положенням цих Правил), в якому говоритиметься про те, що лише для нових Клієнтів, які користуються цим бонусом, застосовується мінімальна та максимальна, вказана в повідомленні ставка такого парі.

  • Товариство може деталізувати умови укладення парі в пропозиції щодо конкретного парі, або в повідомленні, публікованому на інтернетному сайті lvbet.pl, з якими Клієнт може ознайомитись перед укладенням парі і які будуть обов’язковими у випадку даного парі. Деталізовані умови парі відповідатимуть загальним принципам укладення парі, що випливають із положень законодавства, ліцензії Товариства та цих Правил.

   Приклад:

   Гра в шашки має багато різновидів, але спортивною дисципліною вважаються лише стокліткові шашки (на дошці розміром 10 х 10), відомі також як міжнародні шашки. Тоді як канадські шашки граються на дошці 12 х 12. Через декілька місяців будуть проводитися конкретні змагання з шашок. Нажаль, організатор лише пізніше оголосить, які правила застосовуватимуться в змаганнях. Товариство приймає ставки, окреслюючи в пропозиції парі додаткові умови, що приймає парі лише на результат матчу із спортивних шашок (дошка 10 х 10). Якщо виявиться, що матч із спортивних шашок не відбувся (наприклад, дошки мали 12 Х 12), подія вважатиметься такою, що не відбулась, а ставки будуть повернені.

   Приклад 2:

   Товариство приймає ставки на конкретний матч з американського футболу між командами Philadelphia Eagles і Atlanta Falcons. В пропозиції парі Товариство додатково вказує, що якщо з будь-якої причини матч не відбудеться і буде перенесений на понад 30 годин або його буде припинено і не буде завершено протягом наступних 15 годин, всі ставки будуть повернені.

   Приклад 3:

   Товариство додатково вказує, що якщо в матчі, описаному у прикладі 2, з будь-якого приводу не гратиме основний спортсмен команди Philadelphia Eagles Метт Барклі, матч буде вважатися таким, що не відбувся, а всі ставки будуть повернені.

  • Товариство припускає можливість зміни умов укладених парі у випадках, передбачених в § 11 цих Правил.
  • Якщо будь-який вид події, що стосується суперництва людей або тварин, не описаний в Правилах, в тому числі в спеціальному описі для окремих парі, що знаходяться на веб-сайті lvbet.pl, Товариство залишає за собою право вирішувати спірні випадки в індивідуальному порядку, виходячи з загальноприйнятих принципів цієї події.
  • Компанія також буде пропонувати ставки на різні події, не перераховані в цих Правилах, зокрема, на нетипові події, такі як президентські вибори, парламентські вибори, гонки на триколісних велосипедах, результати змагань, телевізійних шоу або результати ігор, включаючи симулятори карткових ігор (за винятком ставок на результати нічийних ігор і їх симуляторів, а також симуляторів ігрових автоматів, циліндричних ігор, включаючи так зване “Колесо Фортуни” і гри в кості), які більш детально описані в § 8 п. 11 цих Правил. Якщо такі ставки пропонуються, Компанія залишає за собою право вказати умови ставки безпосередньо в реченні для таких ставок. Загальні правила прийому ставок залишаються в силі.

  • Товариство залишає за собою право виправити будь-яку помилку або неточність та вжити необхідних заходів для забезпечення задовольняючого рівня послуг, що надаються Клієнту. Очевидна помилка може бути викликана помилкою, допущеною людиною або технічною проблемою, що, в свою чергу, призведе до публікації невірної інформації на веб-сайті. Прикладами очевидних помилок можуть бути: невірно відображена (перевернута) лінія гандикапу, неправильні лінії більше / менше, неправильні коефіцієнти (наприклад, вказано 25,0 замість 2,50), неправильна назва учасника події, неправильний час матчу або очевидна помилка в системі. У таких випадках всі парі, яких це стосується, Товариство визнає недійсними і всі зроблені ставки повертає на рахунки Клієнтів. Крім того, якщо парі було укладене і прийняте з коефіцієнтами, які сильно відрізняються від існуючих на ринку на момент укладення парі або є помилковими в порівнянні з шансами одержання даного результату, Товариство має право повернути зроблені ставки.
  • Інші детальні правила, що стосуються принципів укладення парі, містяться в Спеціальних принципах для кожного виду спорту або події, які доступні на веб-сайті lvbet.pl.
  • Клієнт повинен усвідомлювати можливі розбіжності в актуальному результаті події, що є предметом парі, які виникають, наприклад, з приводу затримки телетрансляції або радіотрансляції тощо. Товариство докладає всіх зусиль для того, щоб інформація про результати матчів в режимі Live і наведені статистичні дані були правильними, однак ці дані мають виключно інформативний характер і повинні розцінюватись як вказівки. Товариство не несе відповідальності за можливі помилки в результатах, які оголошуються «наживо», стосуються часу гри, статистичних або інших даних, які будуть надаватись в пропозиції щодо парі в режимі Live. В інтересі Учасника парі самостійно контролювати хід та результати події, оскільки ймовірні помилки, що стосуються фактичного результату події, не будуть прийматися до уваги при розгляді претензії.

  • Детальні правила організації парі на віртуальні події:

   • під віртуальними подіями розуміються генеровані комп’ютерним шляхом події, що стосуються спортивного суперництва людей або тварин,
   • програмне забезпечення для віртуальних видів спорту встановлюється на незалежному сервері, до якого підключений генератор результатів, а на працю генератора результатів не мають впливу ні Товариство, ні будь-яка третя особа,
   • пропозиція коефіцієнтів для віртуальних подій буде публікуватись на веб-сайті lvbet.pl,
   • принаймні деякі віртуальні події, які є предметом парі, пропонованих Товариством, будуть відтворюватися на веб-сайті www.lvbet.pl
   • у віртуальних заходах середнє запрограмоване значення виграшів не може бути нижчим більш ніж на 5 відсоткових пунктів в порівнянні з середньою чисельністю виграшів у взаємних букмекерських парі, які стосуються ставок на вгадування подій, які не є віртуальними подіями за попередній місяць і вказуючих на контрольний пункт по відношенню до реальних подій,
   • в парі на віртуальні події Клієнт має можливість робити ставки на результати віртуальних подій, які є відображенням реальних спортивних подій та спортивних змагань,
   • парі щодо вгадування віртуальних подій, які пропонуються на веб-сайті Ivbet.pl, відбуваються в однаковій формі для всіх Клієнтів,
   • початок і кінець віртуальної події, що пропонується на веб-сайті Ivbet.pl, є відбувається одночасно для всіх Клієнтів, які роблять ставки на цю подію,
   • Клієнт, який робить ставку на вгадування віртуальних подій, не може перевірити результат цієї події перед її закінченням, строк якого визнається Товариством,
   • результат віртуальної події, на яку укладається парі, стає доступним для всіх Клієнтів одночасно,
   • результати поточних віртуальних спортивних подій Товариство буде представляти регулярно, а архівні результати віртуальних спортивних подій будуть зберігатися протягом 5 років, починаючи з кінця календарного року, в якому вони були архівовані. Після закінчення цього періоду Товариство буде видаляти дані,
   • на вимогу Клієнта Товариство надаватиме інформацію про результати віртуальних подій, які відбулись до цього часу,
   • в рамках віртуального спорту Товариство приймає ставки на веб-сайті lvbet.pl для таких подій, як:

   i. кінні перегони

   ii. собачі перегони

   iii. перегони - спідвей

   iv. перегони - велосипедний спорт

   v. перегони - рисаки

   vi. теніс

   vi. автоспорт - спідвей, мотогонки

   vi. гольф

   vii. футбольні матчі.

  • Правила організації ставок на результати імітаційних карткових ігор:

   • ставки на результати симульованих карткових ігор - це ставки на результати симульованих карткових ігор: Покер, Баккара і Блек Джек, що транслюються в режимі реального часу ( “live”), результати яких будуть визначатися кожен раз під час самої трансляції і не будуть заздалегідь нікому відомі, а клієнти не буде учасником карткової гри, на хід або результат якої робиться ставка,
   • Симулятор карткових ігор, які є предметом ставок, пропонованих Компанією, транслюватимуться через веб-сайт lvbet.pl.

  §9.
  СПОСОБИ УКЛАДАННЯ ПАРІ
  • Укладати парі можна наступним чином:

   a. одинарна ставка - для окремих подій (далі - Ординар),
   b. кумульована ставка, яка містить принаймні дві незалежні події (далі - Комбі),
   c. системне парі, що містить різні комбінації окремих одинарних парі та кумульованих парі, вказаних Клієнтом (далі - Система)
   - парі на перемогу у змаганні (зайняте місце) учасника разом із парі на перемогу того ж учасника в окремій події у випадку одного й того ж змагання,
   - розміщення того самого об’єкту в різних місцях у списку результатів (Бразилія виграє, і в той же час Бразилія займе місце 1-2).
   - парі на перемогу даної команди з рахунком 2: 0 і перемога цієї ж команди у матчі.
   У всіх випадках комп’ютер перевіряє, чи на купоні, на якому укладається парі, є взаємодоповнюючі парі і при необхідності не допускає їх до участі в грі. Якщо, однак, з якихось причин на одному купоні будуть укладені взаємодоповнюючі парі, у випадку виграшу дійсним буде тільки коефіцієнт першого взаємодоповнюючого парі, тоді як решта парі буде розраховуватись за коефіцієнтом 1,00.

  • Одинарне парі (далі Ординар) - це парі на результат одного вибраного виду спорту або іншого заходу, що характеризується як парі. Право на виграш з’являється, коли особа, яка укладає парі, правильно вгадає результат події.
  • Кумульовані парі (далі - Комбі) - це такі парі, в яких особа, яка укладає парі може об’єднувати парі на результати окремих подій, що містяться в пропозиції Товариства.

   . Примітка: Однак на одному купоні не можна одночасно укладати парі, які взаємно підтримують один купон (співвідносяться одне з одним), наприклад:

  • Системні парі (Система) - це різні комбінації одинарних парі (Ординар) і / або кумульованих парі (Комбі) на одному купоні. Кожне парі (Ординар або Комбі) або їх комбінація в системному парі (Система) є окремим договором укладення парі. У таких випадках кожне парі або їх комбінація - навіть якщо вони знаходяться на одному купоні подій - в світлі цих Правил та чинних норм розглядається як окремий доказ укладення парі.
  • Право на одержання виграшу у випадку парі Комбі з’являється за умови, що особа, яка укладає парі, правильно вгадає всі складові парі за винятком парі Система, яке може бути виграшним також у випадку неправильного прогнозування однієї з подій.
  • Якщо парі для всіх матчів, які відбулися в рамках парі Комбі, були прогнозовані правильно, і одночасно один або більше матчів закінчились без офіційного результату (нерозіграний, недограний), то особа, яка укладає парі має право одержати виграш за результатом інших матчів. Однак якщо будь-який з результатів подій в Комбі Клієнт вгадав неправильно, таке парі вважається програним навіть тоді, коли будь-яка подія (або більшість подій), що входять до Комбі, були завершені без офіційного результату.
  • Якщо в парі Комбі буде укладене таке парі, але вже після того, як було доведено проведення одного з багатьох матчів, у випадку цього матчу коефіцієнт зміниться на 1,0 (це не стосується ставок в режимі Live - див. Правила - § 18 п. 1 літ. с) і відповідно до цього буде обраховуватись ЙСВ.
  §10.
  УКЛАДЕННЯ ПАРІ
  • Укладення взаємних букмекерських парі здійснюється після опублікування коефіцієнтів парі в Пунктах. Парі прийматимуться виключно особами, які відповідають вимогам закону «Про азартні гри».
  • На території Пункту можливим є укладення парі при використанні терміналів, або безпосередньо у обслуговуючого персоналу, після представлення їй, на що ставить Клієнт.
  • Представлення того, на що ставить Клієнт, перед укладенням парі, може відбутися у формі ручного запису, який подається обслуговуючому персоналу Пункту (персонал в даному випадку впроваджує вибір Клієнта в комп’ютерну систему Товариства) або може бути вигенероване на терміналі.
  • Для укладення парі з використанням терміналів, Клієнт вибирає вид парі з пропозиції на терміналі, шляхом торкання екрану або вказуючим пристроєм (напр., комп’ютерною мишкою) залежно від оснащення терміналів. Вибрані парі додаються в терміналі до купону.
  • Для отримання купону необхідним є вказання Клієнтом ставки для вибраного парі та вибір виду парі, внесення оплати і прийняття парі Товариством.
  • Перед внесенням оплати парі і його кінцевим затвердженням Клієнт зобов’язаний перевірити згідність складеного розпорядження з пропозицією і оголошеннями Товариства.
  • Клієнт може оплатити ставку безпосередньо у обслуговуючого персоналу Пункту або через термінал.
  • Якщо парі укладається Клієнтом з використанням терміналу, то після оплати ним ставок і затвердження Товариством вибору Клієнта, термінал друкує для Клієнта купон, який є підтвердженням укладення парі, і включає дані, про які йдеться в § 7 п. 12 даних Правил.
  • У випадку укладення Клієнтом парі за допомогою обслуговуючого персоналу в Пункті, працівник вручає Клієнту купон після внесення ним оплати і прийняття парі.
  • У тих випадках, коли існує потенціальна небезпека для правильних дій або інтересів Товариства, воно має право призупинити укладення парі на будь-які події, або може обмежити певну кількість ставок певним чином - наприклад, обмежити розмір ставки, прийняти тільки парі Комбі або Ординар, мінімізувати кількість подій в парі Комбі тощо.
  • Всі парі укладаються виключно в польській валюті. Парі вважається укладеним тільки після того, як Клієнт оплатив ставку.
  • При усіх парі дійсними є тільки ті дані на тему конкретного парі, які знаходяться в Пункті, в комп’ютерній системі. Укладаючий парі відповідає за перевірку правильності його ставок і виборів, та їх відповідності з отриманим купоном, а приймаючий парі не має обов’язку перевіряти згідності змісту купону з вибором Клієнта.
  • 12. На купоні, підтверджуючому укладення парі, мають знаходитися наступні дані:

   a. дата і час укладення парі,
   b. номер парі / купону,
   c. опис парі, що містить назву події та обраний вид парі і його коефіцієнт,
   d. загальний (сумарний) коефіцієнт ставки, ставка, відрахований податок та очікуваний (ймовірний) виграш (ЙСВ),
   e. можлива сума податку від виграшу (якщо він матиме місце).

  • Купон може включати в себе додаткову інформацію відносно вибраних подій, перед усім, статус подій а також іншу додаткову інформацію, таку як електронну назву парі (напр., код QR або штрих-код).
  • Товариство не зобов’язане надавати Клієнту додаткову інформацію про події, на які він пропонує укладення парі (наприклад, інформацію про тип поверхні, травми гравця, результати попередніх матчів, можливі результати для в режимі парі Live тощо). При наданні такої інформації Товариство дбає про те, щоб вона була правдивою. Однак з огляду на кількість інформації, джерела її походження та їх допоміжний характер, Товариство не несе відповідальності за правдивість наданої додаткової інформації, яку Клієнт зобов’язаний перевірити самостійно.
  • Укладення парі Клієнт не може доручити третім особам або компаніям (наприклад, агентствам, що займаються укладанням парі від імені клієнта).
  • Товариство має право відмовитися від укладання парі в будь-якому випадку без вказання причини.
  • Призупинення укладання парі не дає Клієнтові права на одержання компенсації або заявлення претензії, хіба що ці Правила передбачають інші рішення.
  • Публікацією, оголошенням, висвітлянням коефіцієнтів парі та результатів вважається їх надання Клієнтом на території Пунктів в друкованій або електронній формі на телевізійних екранах.
  • Обов’язком Клієнта є перевірка, чи він укладає правильне парі як з точки зору вибраних подій, виду парі, так і розміру оплачуваємої ним ставки. Після укладення і внесення оплати за парі немає можливості його анулювати або змінити (крім випадків, описаних в § 12 Правил).
  §11.
  CASH-OUT
  • Товариство може запропонувати Клієнту скористатися опцією «CASH-OUT».
  • «CASH-OUT» дає можливість закінчити дане парі перед одержанням результату і отримати виграш.
  • Клієнт може закінчити дане парі до того моменту, коли щодо подій, на які зроблено ставку, не встановлено остаточного результату.
  • Після використання опції «CASH-OUT» виграш розраховується як добуток індивідуально встановленого коефіцієнта, зробленої ставки і коефіцієнта, запропонованого в даному моменті для цієї опції.
  • У випадку, коли в результаті обрахувань, про які йдеться в § 12 п. 4 Правил, вартість виграшу буде нижча, ніж вартість виплаченої ставки, Товариство може запропонувати Клієнту опцію «CASH-OUT» шляхом повернення заплаченої ставки, причому, за повернення ставки Товариство може стягнути оплату встановленого розміру, тобто напр. 15 %, розрахованих від вартості оплаченої ставки. Товариство реалізуватиме таке повернення ставки тільки після прийняття Клієнтом запропонованих Товариством умов користування послугою «CASH-OUT».
  • Клієнт матиме можливість отримати інформацію про пропоновану суму виграшу в рамках опції «CASH-OUT» в Пункті. Пред’явлення купону може вимагатися.
  • Опція «CASH-OUT» може бути доступною як для парі в режимі Live, так і для інших парі, пропонованих Товариством.
  • Клієнт не мусить користуватись опцією «CASH-OUT». Можливість скористатися цією опцією мусить бути запропонована і прийнята Товариством.
  • Товариство може обмежити можливість пропонування опції «CASH-OUT» і уточнити умови користування нею.
  • Товариство може відмінити розрахунок парі за опцією «CASH-OUT», якщо парі було розраховано внаслідок очевидної помилки Товариства або помилкового результату події. У цій ситуації парі буде розраховано як парі, не передбачене цією опцією. Винятком є ситуація, коли Клієнт після виправлення помилки Товариством знову використовуватиме цю опцію, якщо вона доступна в пропозиції.
  §12.
  ОФІЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ
  • Відповідно до цих Правил офіційним і не підлягаючим зміні результатом буде результат, отриманий з офіційних джерел, оголошений Товариством У випадку, коли оголошений таким чином результат є безсумнівно помилковим, то право на виграш особи, яка укладає парі, не порушується, якщо вона правильно вгадає фактичний результат.
  • У випадку ставок на події, для яких Правилами встановлено чіткі часові обмеження, офіційним і не підлягаючим зміні вважається результат, який було досягнуто на полі після закінчення часу гри (встановленого правилами для конкретного спортивного змагання), наприклад, для хокею на льоді це три періоди по 20 хвилин, для футболу це два тайми по 45 хвилин плюс овертайм за Правилами). Не будуть враховуватись продовження матчу після закінчення встановленого Правилами часу гри, штрафні удари і будь-які інші додаткові зміни в одержаному результаті (дискваліфікація, технічна перемога тощо), хіба що в детальних правилах (Спеціальних принципах для кожного виду спорту), які є невід’ємною частиною цих Правил, вказано інше.
  • При окресленні офіційного результату не будуть враховані пізніші зміни, пов’язані з корекцією результату, викликаною, наприклад, неправильним рішенням судді, неправильним підрахунком очок, допінгом гравця або використанням анаболічних стероїдів тощо.
  • Якщо спортивна зустріч (матч, подія) буде проведена не до кінця, але офіційний результат попри це оголошений, виграші виплачуються на основі цього офіційного результату. Умовою дійсності досягнутого таким чином результату є визнання цього результату остаточним офіційним організатором змагань або події. Це положення не поширюється на подію, для якої Правилами встановлено конкретний час гри.
  • Якщо зустріч була припинена або не проведена до кінця, ставки на події в цій зустрічі, які закінчились з результатом (перший тайм, період, сет тощо) або в яких були дотримані конкретні умови, за якими можна визначити результат (наприклад, було забито перший гол, було забито прогнозовану кількість голів, відбулась прогнозована кількість сетів і т. д.) залишаються дійсними і на їх підставі виплачуються виграші. У випадку парі на подію, пов’язану з цією зустріччю, коли в момент її припинення і /або не доведення до кінця не можна однозначно окреслити результат, застосовуються положення § 15 Правил, які стосуються повернення ставок.
  • Якщо з якоїсь причини результат не оголошується в офіційно визначений строк, Товариство вказує іншу дату оголошення результату, якої слід чекати. Те саме стосується ситуації, коли подія не відбулася або була припинена і не доведена до кінця - тоді Товариство вказує іншу дату оголошення строку проведення події, яку слід чекати. Якщо подія не відбулася або не завершена в строк, вказаний Товариством, ставки будуть повернені - процедура повернення ставок описана в §15 Правил. Вищезгадана процедура є обов’язковою для обох Сторін. Якщо в Спеціальних принципах для кожного виду спорту не вказано інше, період очікування становить 30 наступних годин, якщо зустріч відбудеться раніше, ніж у вказаний офіційно строк, укладені парі залишаються дійсними. Якщо у випадку, коли припинена подія буде відновлена, Товариство може відновити укладання парі - зазвичай з новим коефіцієнтом з урахуванням поточного стану. У випадку нових укладених парі після того, як подія була припинена, часом вирішальним для початку події є час відновлення події і в такому випадку ставка парі не повертається (як парі, укладене після початку фактичної події) відповідно до § 15 п. 1 пп. «с» Правил).
  • У випадку парі на перемогу або зайняте місце програним вважається таке парі на учасника або команду, коли вони відмовляються від подальшої участі в ході змагання. Якщо учасник або команда з будь-якої причини не бере участі у змаганні, зроблена ставка повертається.
  • У випадку, коли два або більше учасників оголошуються переможцями події «Оutright», коефіцієнти на учасників події «Оutright», які стали переможцями, будуть поділені на кількість учасників, які беруть участь у представленому сценарії. Наприклад: Якщо коефіцієнт для учасника А як найкращого бомбардира на Чемпіонаті світу склав 4, а в кінцевому результаті 3 учасники закінчили турнір із однаковою найбільшою кількістю забитих голів (включаючи учасника А), тоді коефіцієнт для учасника А буде розділений на 3. У цьому випадку остаточний коефіцієнт для учасника А (після застосування принципу Dead Heat) буде дорівнювати 1,33 (4 розділити на 3).

  Розділ 4СТАВКА, ВИГРАШ ТА ПОВЕРНЕННЯ СТАВОК

  §13.
  СТАВКА
  • Товариство має право довільно встановлювати ставки для окремих видів парі, про які йдеться в цих Правилах.
  • Обов’язковою ставкою для обох Сторін парі є ставка, вказана в підсумку парі, доступному в історії парі Клієнта в закладці «Мої парі».
  • Максимальна ставка парі залежить від суми, яку Товариство приймає в момент укладення парі і може відрізнятися для різних видів спорту та окремих Клієнтів. Якщо ставка є більшою, ніж сума, яка була встановлена Товариством спочатку (ця сума може змінюватися без попереднього повідомлення), тоді ставка буде розглядатися в індивідуальному порядку. Всі парі, скеровані для затвердження в ручному режимі, можуть бути неприйняті, прийняті частково або повністю незалежно від розміру ставки, зробленої Клієнтом. Товариство залишає за собою право не прийняти будь-яку парі, скероване для затвердження. Кожне парі, яке з будь-якого приводу не було розглянуте до початку події, буде автоматично скасоване. Товариство має право встановлювати окремі ліміти для кожного Клієнта і для кожного виду парі.
  §14.
  ЛІМІТ НАЙВИЩОГО ВИГРАШУ ДЛЯ ОДНОГО ПАРІ
  • Максимальний розмір коефіцієнту не має жодних обмежень. При укладенні парі система може інформувати Клієнта про існуючі обмеження.
  • Товариство має право довільно встановлювати ліміт виграшу (тобто суми, призначеної для виведення при правильно вгаданих результатах подій) для різних видів парі, про які говориться в цих Правилах, а також обмежувати ліміт ставки (пропорційно до коефіцієнту таким чином, щоб максимальний виграш не перевищував суми ліміту цього виграшу).
  • Вищезгадані ліміти можуть бути вказані на видному місці на веб-сайті lvbet.pl. У випадку встановлення таких лімітів не буде технічної можливості укладення парі, яке перевищує ліміт виграшу на веб-сайті lvbet.pl - тоді негайно з’явиться інформація про те, що необхідно вказати нижчу суму ставки або відмовитись від укладення парі.
  • Кількість парі, укладених одним Клієнтом, не обмежується жодним чином крім випадків, описаних у цих Правилах (наприклад, §15, абз. 2, §10 абз. 12).
  §15.
  ВИГРАШ
  • Право на виграш у всіх видах парі з’являється у випадку правильно вгаданого результату і дотриманні відповідних положень цих Правил.
  • Максимальна виплата за кожне парі / купон становить 300 000 (триста тисяч) PLN для кожної зробленої ставки і для всіх парі незалежно від того, чи це буде Ординар, Експрес чи Система, хіба що Товариство прийме інше рішення. Наприклад, в останньому випадку, якщо сума виведення будь-якого парі перевищує 300 000 (триста тисяч) PLN, Товариство виплачує Клієнту не більше ніж 300 000 (триста тисяч) PLN, хіба що Товариство прийме інше рішення. Якщо виявиться, що Клієнт відкрив декілька рахунків і уклав однакові парі, порушуючи положення цих Правил, застосовується § 5 абз. 18 літ. b цих Правил.
  • Незначні помилки у прізвищі учасника/назві команди не будуть прийматись до уваги у випадку, якщо це не стосується суті парі і якщо впевнено можна ствердити про кого йдеться попри зроблену очевидну помилку:

   Приклади:

   • В пропозиція змагань із стрибків з трампліну у випадку спортсмена К.Стоха помилково в рубриці країні написано Австрія, а не Польща. У зв’язку з тим, що всі прекрасно знають про те, що в цій серії змагань є лише один спортсмен з таким прізвищем, який представляє Польщу, ця помилка не впливає на дійсність парі.
   • На змаганнях з великого тенісу спортсменка Агнєшка Радванська помилково була записана як Агнєшка Рагманська. Також відомо, що існує лише одна спортсменка з таким прізвищем, тому парі вважається дійсним.
   • В пропозиції футбольних матчів матч футбольних клубів Liverpool - Manchester United помилково був записаний як матч футбольних клубів Liverpool - Manchestеr Uted. Без жодних сумнівів відомо, про які команди йдеться. Схожим чином відбувається тоді, коли замість польського перекладу назви міста помилково використано англійську назву, наприклад, AC Milan - FC Torino. Це не вводить Клієнта в оману, тому укладене парі вважається дійсним.

  • Переведення суми виграшу на LV-акаунт відбувається відразу після оголошення офіційного результату та його розміщення на веб-сайті lvbet.pl відповідно до положень § 12 Правил, з застереженням постанов § 17 даних Правил.
  • У виняткових випадках, коли виграш не буде погашений з приводу вичерпання суми щоденного капіталу, призначеного для негайного виведення виграшів, про який йдеться в § 17, Товариство може виплатити виграш через 3 календарних дні з моменту оголошення виграшу відповідно до § 17, але не пізніше, ніж у строк 30 днів з дня оголошення офіційного результату. У випадку необґрунтованого призупинення виведення виграшу Товариство сплачуватиме передбачені законом відсотки за прострочення за період призупинення платежу.
  §16.
  ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ВИГРАШУ
  • У відповідності до § 20 абз. 1 Закону Товариство зобов’язане на вимогу Клієнта видати документальне підтвердження отримання виграшу. Процедура видачі документального підтвердження мусить відповідати вимогам, окресленим в положеннях Закону і затвердженими на їх підставі виконавчими положеннями.
  • Товариство зобов’язане вести реєстр виданих іменних довідок (документальних підтверджень), про які йдеться в абз. 1, а також зберігати копії виданих довідок строком 5 років, починаючи з кінця календарного року, в якому було отримано виграш або здійснено виведення (видачу) виграшу.
  • На підставі ст. 20 абз. 5 Закону Товариство зобов’язане вести облік виведених (виданих) виграшів, вартість яких становить щонайменше 2280 (дві тисячі двісті вісімдесят) PLN.
  §17.
  КАПІТАЛ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ НЕГАЙНОЇ ВИПЛАТИ ВИГРАШУ

  Загальний щоденний капітал, призначений для негайної виплати виграшу, складає 100 000 (сто тисяч) PLN. Товариство здійснює доручення платежу в даний день згідно з черговістю запитів на виведення, одержаних від Клієнтів. Доба розуміється як період від 12.00 до 11.59 наступного дня. У випадку, якщо капітал, призначений для негайного виведення на дану добу недостатній для покриття всіх отриманих в цей день запитів на виведення, Товариство здійснює виплату протягом 3 робочих днів, починаючи з дня отримання запиту на виведення.

  §18.
  ПОВЕРНЕННЯ СТАВОК
  • Зроблені ставки повертаються у випадку, якщо:
   • подія закінчилася раніше (наприклад, контузія гравця в тенісі), за винятком випадків, зазначених у §12,
   • матч був помилково описаний та відображений з вини Товариства, в тому числі тоді, коли була зроблена очевидна помилка в написанні, помилка системи або очевидна помилка при введенні даних на веб-сайті. Очевидна помилка може бути викликана помилкою, допущеною людиною або технічною проблемою, яка призводить до публікації невірної інформації на веб-сайті. Прикладами очевидних помилок можуть бути: невірно відображена (перевернута) лінія гандикапу, неправильні лінії більше / менше, неправильні коефіцієнти (наприклад, вказано 25,0 замість 2,50), неправильна назва учасника події, неправильний час матчу або очевидна помилка в системі,
   • парі було безсумнівно укладене після фактичного початку зустрічі, матчу або іншої події, щодо якої укладається парі, або в ході події з застереженням, що цей принцип не стосується парі в режимі Live,
   • подія не відбудеться в запланований строк і результат не буде відомим впродовж 30 або 15 годин (в залежності від виду спорту, що детально описано в Спеціальних принципах для кожного виду спорту). Багатократні парі (Експрес) будуть розраховані повторно за винятком події, яка не відбулась. Виняток: якщо вибрано подію, яка відбувається в рамках турніру або інших великих спортивних змагань, таких як Олімпійські ігри, Чемпіонати світу, Чемпіонати Європи і т. д., і подію відкладено в рамках турніру, всі парі залишаються дійсними до того моменту, коли подія буде закінчена з результатом в передбаченому часі тривання події,
   • подія не була закінчена з офіційним результатом або вона була припинена і матч не було завершено протягом 30 або 15 годин (в залежності від виду спорту, що детально описано в Спеціальних принципах для кожного виду спорту). Виняток: якщо вибрано подію, яка розігрується в рамках турніру або інших великих спортивних змагань, таких як Олімпійські ігри, Чемпіонати світу, Чемпіонати Європи і т. д., і цю подію було відкладено в рамках турніру, всі парі залишатимуться дійсними до тих пір, поки результат події не з’ясується в часі, передбаченому для даної події,
   • у випадку, якщо в події не візьме участі мінімальна кількість учасників, осіб, команд тощо, визначена Товариством або організатором події,
   • результат матчу буде протилежним, тобто на своєму полі виграє домашня команді, яка в заголовку парі була вказана як гостьова. Це правило не застосовується по відношенню до зустрічі на нейтральному ґрунті, турнірних матчів у заздалегідь визначеному місці тощо. Таким чином, навіть можливе закриття спортивного домашнього майданчика або вибір нейтрального майданчика або добровільний вибір майданчика противника для проведення матчу не впливає на дійсність парі,
   • на купоні Експрес вказані взаємодоповнюючі події (пов’язані, наприклад: Барселона як переможець Ліги та Барселона як переможець чергового матчу ліги). У всіх випадках комп’ютер перевіряє, чи на купоні, на якому укладається парі, є взаємодоповнюючі парі і при необхідності не допускає їх до участі в грі. Однак якщо з якихось причин на одному купоні будуть укладені взаємодоповнюючі парі, у випадку виграшу дійсним буде тільки коефіцієнт першого взаємодоповнюючого парі, тоді як решта парі буде розраховуватись за коефіцієнтом 1,00,
   • з’явиться інша обставина, характерна для конкретного виду парі або виду спорту. Детальна інформація міститься в Спеціальних принципах для кожного виду спорту.

  • Повернення ставки призводить до автоматичного приписання внесеної суми до LV-акаунта Клієнта. Клієнт може розпоряджатися сумою, приписаною до його LV-акаунта на умовах, що застосовуються до коштів, накопичених на LV-акаунті, включаючи виведення коштів з LV-акаунта.

  • Описаний в § 18 абз. 2 спосіб дії є обов’язковим у всіх випадках укладення парі Ординар. У випадку укладення парі Експрес передбачається, що вся ставка вважається недійсною лише тоді, коли у відповідності до Правил всі події на купоні буде скасовано. Якщо парі Експрес містить принаймні одну подію, яка не підлягає поверненню, то все парі вважається дійсним, а всі скасовані події будуть розраховуватися з коефіцієнтом, який становить 1,0.

  • Парі залишаються дійсними і ставки не будуть повертатись:
   • якщо комісія суддів або делегований суддя змінять або скасують початкові правила матчу (змагань) під час його проведення (наприклад, якщо в ході мотогонок буде змінено кількість кіл). У цьому випадку повертаються лише ті ставки, які безпосередньо пов’язані зі зміненими правилами гри (не може бути досягнений результат відповідно до первинних правил);
   • якщо матч припиняється на короткий час (наприклад, футбольний матч припиняється на декілька годин або у виняткових ситуаціях з огляду на дощ переноситься на наступний день). У такому випадку Товариство може відновити укладення парі - зазвичай з новим коефіцієнтом з урахуванням поточного стану. У випадку нових парі вирішальним часом є час відновлення матчу;
   • якщо в тому ж місці і за короткий проміжок часу проходить кілька змагань в одному виді спорту (наприклад, у рамках Кубка світу з гірськолижного спорту спуск або стрибки з трампліна) - предметом парі завжди є перші проведені змагання (наприклад, коли мають відбутися два спуски - перший в п’ятницю, а другий суботу, причому спуск в п’ятниця не відбувся за якихось причин, отже дійсним є парі на суботні змагання);
   • якщо подія переноситься на наступний або черговий день, тобто відбудеться після 00:00 наступного дня за місцевим часом, за винятками, описаними у Спеціальних принципах для кожного виду спорту;
   • у випадку довгострокові парі, якщо відбудеться будь-яка часткова зміна, наприклад, якщо буде змінено черговість окремих матчів. Така зміна не впливає на парі, укладені на місце в таблиці, перехід до подальших раундів змагань тощо.

  • У особливих випадках ставки, зроблені Клієнтом, будуть повернені Товариством протягом 7 днів починаючи з наступного дня, коли Товариство отримає інформацію про подію, обґрунтовуючу їх повернення на рахунок Клієнта.

  • Компанія має право повернути зроблені ставки (включаючи ставки, де результат вже оголошений і / або виграш вже виплачений), якщо правоохоронні органи або інші уповноважені органи, що займаються моніторингом маніпуляцій зі спортивними подіями, визначать, що результат події (”обстановка” події), на яке було зроблено ставки, був маніпулювати.

  Розділ 5ПРОЦЕДУРА СКАРГИ. ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРЕТЕНЗІЙ

  §19.
  НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ.
  • Ці Правила є комплексом принципів і вимог, яких повинні дотримуватись Товариство і Клієнти в процесі укладення парі. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює Наглядова комісія (далі «Комісія»). Комісія контролює правильність процесу укладення взаємних букмекерських парі в мережі Інтернет на веб-сайті lvbet.pl.
  • В склад Комісії, призначеної Товариством, повинно входити не менше трьох осіб. Рішення членів Комісії повинні прийматися одноголосно. Комісія має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні щонайменше дві третини її членів.
  §20.
  РЕКЛАМАЦІЇ
  • Всі рекламації стосовно парі надсилаються поштою на адресу офісу Товариства або вносяться в офісі Фірми «LV BET Букмекерські парі» тов. з о.о., вул. Мельхіора Ваньковича 3, 40-384 місто Катовіце, або за допомогою формуляра, який треба заповнити на веб-сайті lvbet.pl в строк не пізніше 30 календарних днів з дати публікації офіційних результатів.
  • Період, зазначений в абз. 1 приймається до уваги відповідно до таких правил:
   • у випадку внесення рекламації поштою, дата на поштовому штемпелі є вирішальною,
   • у випадку внесення рекламації в офісі Товариства, дата її отримання Товариством є вирішальною,
   • у випадку внесення за допомогою рекламаційного формуляра на веб-сайті lvbet.pl, дата подання претензії через цю форму є вирішальною.

  • Комісія зобов’язана розглянути рекламацію протягом 21 дня з моменту її внесення або одержання в офісі Товариства незалежно від способу внесення, та поінформувати Клієнта про спосіб врегулювання рекламації. Процедура розгляду рекламації закінчується в той момент, коли Комісія приймає відповідне рішення щодо неї. Якщо Комісія вважає рекламацію обґрунтованою, в момент одержання цього рішення Клієнтом починається 30-денний період, впродовж якого належить використати право до виграшу.

  • Позивач буде повідомлений в вищезазначений 21-денний строк про факт розгляду та спосіб розгляду тим же шляхом, яким рекламація була внесена (рекомендований лист, повідомлення на електронну адресу позивача).

  §21
  ЗАЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ
  • Незалежно від права Клієнта подати рекламацію, він має право заявити претензію.
  • Претензія, що стосується участі у взаємних парі, заявляється у компетентний місцевий загальний суд у письмовій формі; заявник вказує ім’я та адресу учасника парі, дату і місце події, з якою пов’язана претензія, вид ставки і зміст вимоги.
  • Строк претензій, пов’язаних з участю у взаємних парі, закінчується через 6 місяців з моменту сплати. Хід закінчення строку претензій припиняється на період від моменту заявлення претензії до моменту отримання відповіді на претензію.
  • Заявлення претензії не вимагає попереднього внесення рекламації.

  Розділ 6БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ

  §22.
  БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ
  • І Товариство, і Клієнти зобов’язані дотримуватися положень Закону від 16 листопада 2000 року «Про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму» та інших законодавчих вимогів, зв’язаних з вищевказаними справами.

  Розділ 7КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  §23.
  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  • Товариство зобов’язане дотримуватись конфіденційності щодо даних про особи, які укладають парі та щодо парі, які укладаються, за винятком випадків необхідності розкривати дані, що вказані в положеннях Закону від 19 листопада 2009 року «Про азартні ігри».
  • Згідно ст. 20.8 Закону про азартні ігри, сума виграшу або програшу в азартній грі є таємницею учасника, яка повинна зберігатися організацією, організуючою гру (в даному випадку Компанією). Інформація про суму виграшів або програшів розкривається тільки на запит органів, зазначених у вищезгаданому положенні Закону.».
  §24.
  ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ПРАВИЛА
  • Поправки до цих Правил можуть бути оформлені у порядку та на умовах, зазначених у ст. 60 абз. 2 закону від 19 листопада 2009 р. «Про азартні ігри».
  • Правила і всі доповнення до них завжди доступні для Клієнтів, які укладають парі, в офісі Товариства та на веб-сайті lvbet.pl.
  • Ці Правила набирають чинності з дня їх затвердження міністром, відповідальним за державні фінанси.

  Вищевказані правила азартних ігор затверджені на підставі статті 60.2 Закону від 19 листопада 2009 року про азартних іграх рішенням від 25 травня 2021 року № PS4.6841.7.2020.

  Розділ 1СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ СПОРТУ

  У випадку розбіжностей між Принципами і Правилами, наприклад: Спеціальні принципи для окремого виду спорту - у відповідності до § 18 п. 2 ПРАВИЛ та Детальні принципи щодо даного маркету (виду парі), застосовується наступний порядок (згідно з їх значимістю):

  • Детальні принципи, що стосуються подій /маркету {виду парі} (доступні поруч з подією або маркетом {видом парі }, на веб-сторінці)
  • Спеціальні принципи для кожного виду спорту – у відповідності до §. 18 п. 2 ПРАВИЛ
  • Правила взаємних букмекерських парі

  У деяких видах спорту чи лігах (включаючи НФЛ, НБА, НХЛ, NCAA, MLS та ін.) Можлива є зміна порядку господар-гость. Це пов’язано з способом встановлення термінів в лізі, але це не впливає на дійсність ставок

  Розділ 2СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ КОЖНОГО ВИДУ СПОРТУ - У ВІДПОВІДНОСТІ ДО § 18 П. 2 ПРАВИЛ

  Для кожного виду спорту передбачені окремі правила, які застосовуються тільки по відношенню до конкретного виду спорту. У випадку, якщо в Спеціальних принципах не описані деякі правила, застосовуються Загальні правила. Спеціальні принципи матимуть перевагу по відношенню до Загальних правил у разі суперечних описів.

  Розділ 3ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

  Head to Head (H2H): переможцем парі вважатиметься учасник, який займе вище місце в рейтингу після фінальної гонки.

  Щоб у Слаломі та Гігантському слаломі парі вважалось дійсним, повинні бути завершені обидва проїзди перегонів.

  Щоб парі Head to Head (H2H) вважалось дійсним, принаймні один лижник повинен завершити обидві пробіжки.

  Щоб парі Downhill i Super G вважались дійсними, обидва лижники повинні почати перегони (виїхати із стартових воріт) і принаймні один лижник повинен закінчити змагання H2H.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини даний учасник не братиме участі у змаганні, всі парі будуть розраховані як програні. Парі на учасників, які не брали участі в події, не будуть розраховуватись.

  Перенесені/змінені події: всі парі залишаються дійсними у випадку, якщо подія переноситься або змінюється, а потім відновлюється в тому ж місці протягом наступних 30 годин. Парі визнаються недійсними у випадку, якщо події будуть перенесені в інше місце.

  Усі парі будуть розраховані на підставі офіційної класифікації, оголошеної під час презентації на подіумі. Перевага віддається офіційним федераціям, відповідальним за організацію змагань, таким як FIS, IBU чи іншим офіційним організаторам цієї події.

  Розділ 4АМЕРИКАНСЬКИЙ ФУТБОЛ

  Для цього виду спорту всі парі (Matchwinner, Гандикап, Тотал) будуть розраховані за остаточним результатом з урахуванням овертайму, крім ситуацій, коли чітко будуть вказані інші умови. Парі Половина матчу/Матч, Переможець чверті і Переможець половини, Половина з найбільшою кількістю очок, Чверть з найбільшою кількістю очок розраховуються без урахування овертайму.

  Якщо з будь-якого приводу матч не відбувається, переноситься на понад 30 годин або припиняється і не закінчується впродовж наступних 15 годин, всі зроблені ставки повертаються за винятком тих, результат яких був остаточно відомим в момент припинення події.

  Якщо парі Moneyline (переможець матчів парі 12), Більше/Менше або Гандикапи закінчуються без конкретного результату (з урахуванням овертайму), а коефіцієнти на таку опцію не пропонувались (нічия), всі парі скасовуються, а ставки повертаються.

  Спеціальні парі на учасників: щоб таке парі вважалось дійсним, учасник, на якого укладається парі, мусить увійти в основний склад своєї команди і розпочати матч.

  Перший гол / Черговий гол: якщо матч припиняється або закінчується до здійснення удару, атаки на ворота (field goal)або «safety», всі пов’язані з цим парі скасовуються, а ставки повертаються.

  Розділ 5СТРІЛЬБА З ЛУКА

  Outright (Переможець): Переможець встановлюється за офіційними результатами, оголошеними Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншою організацією, яка відповідає за дану подію, в момент вручення медалей. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на розрахунки парі.

  Head to Head (H2H): Це парі буде розраховуватись на учасника, який наприкінці події (раунду) матиме кращий результат (кількість очок). Щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники мусять розпочати гру.

  Розділ 6ЛЕГКА АТЛЕТИКА

  Outright (Переможець): Переможець встановлюється на підставі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншою організацією, відповідальною за дану подію, в момент вручення медалей. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на розрахунок парі.

  Head to Head (H2H): В парі H2H виграє учасник, який має кращу фінальну позицію. Якщо обидва учасники будуть виключені на одному й тому ж рівні турніру, наприклад, обидва закінчать свою участь у півфіналі, всі прогнози буде скасовано, а коефіцієнт встановлено на 1.00, за умови, що не проводиться подальша класифікація з метою встановлення переможця. Усі парі H2H, а також спеціальні парі на даного учасника скасовуються у випадку, якщо один з учасників з будь-якого приводу не братиме участі в спортивному змаганні. Натомість парі Оutright залишаться дійсними і будуть розраховані як програні.

  Розділ 7АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ФУТБОЛ

  В австралійському футболі всі прогнози (Переможець матчу, Гандікапи та Більше/Менше) будуть розраховуватись за остаточним результатом з урахуванням овертайму, якщо немає чіткої вказівки про інше. Винятки: Половина матчу/Матч, Переможець чверті і переможець половини, Гандикапи та Результат 4-ї чверті - при розрахунку цих парі овертайм не враховується.

  Якщо з будь-якої причини даний матч не відбувається і відкладається на понад 30 годин, або припиняється і не буде завершений протягом найближчих 15 годин, всі ставки будуть повернені за винятком тих, які зроблені на парі, результат яких був остаточно відомим в момент припинення матчу.

  Розділ 8БАДМІНТОН

  Всі парі (Переможець матчу, Гандікапи, Більше/Менше) будуть розраховуватися на основі офіційного результату події. Якщо матч розпочався, але не закінчився, всі пов’язані з ним парі анулюються, а ставки повертаються – за винятком тих, результати яких були вже остаточно відомі.

  Відмова: Якщо будь-який учасник події відмовиться від участі в ній, всі парі стосовно переможця матчу і Гандикапів вважатимуться недійсними, оскільки їх результат не буде відомим. Парі Більше/Менше також анулюються, за умови, що конкретна кількість очок не була перевищена – у цьому випадку попри те, що матч припиняється, парі вважатиметься дійсним, а результат відповідно встановленим.

  Якщо вказаний в списку учасник не гратиме в одиночному або парному матчі, парі укладені на цей матч вважатимуться недійсними. Відмова або заміна учасника не призведе до змін в парі, укладених на командні матчі (які стосуються парі проти однієї команди або укладені на перемогу даної команди). Усі парі на командні матчі залишатимуться дійсними незалежно від замін гравців або зміни складу команди.

  Outright (Переможець): застосовується принцип Dead Heat. Не повертається ставка на учасників, які не взяли участі в події.

  Розділ 9ХОКЕЙ З М'ЯЧЕМ

  Усі парі відносяться до офіційного часу гри, за винятком овертайму - за умови, що не вказано інше.

  Якщо матч не відбувся або відкладається більше ніж на 30 годин або припиняється і не буде завершений протягом наступних 15 годин, всі парі буде скасовано, а ставки повернено - за винятком тих, результат яких був остаточно відомим до припинення події.

  Формат події: якщо формат матчу змінюється з 2 х 45 хвилин на 3 х 30 хвилин, всі ставки залишаються дійсними за винятком тих, що стосуються першої або другої половини.

  Якщо доступні парі на учасників, то необхідною умовою для дійсності парі є участь в матчі даного учасника.

  Розділ 10БАСКЕТБОЛ

  Всі парі включають овертайм за умови, що не вказане інше рішення. Можливі деякі винятки, коли пропонуються коефіцієнти на нічию в матчі (1Х2 парі на переможця) - в цьому випадку парі розраховуються на основі результату після закінчення основного часу гри.

  Якщо місце проведення матчу змінюється, вже зроблені ставки не повертаються, за винятком випадків, коли змінюється офіційно призначена команда-господар.

  Якщо початкова дата початку матчу переноситься більш ніж на 24 години, всі ставки вважаються недійсними.

  Якщо матч буде припинено, а до його закінчення залишиться менш ніж 5 хвилин, всі парі, укладені на цей матч залишаються дійсними. Проте, якщо залишиться більше ніж 5 хвилин основного часу і матч не буде відновлено протягом наступних 30 годин, всі ставки на цей матч будуть скасовані, а ставки повернені - за винятком тих, яі було зроблено на події, результат яких був відомим до припинення матчу.

  Спеціальні ставки на учасників: щоб парі вважалось дійсним, даний учасник повинен взяти участь у матчі. У випадку будь-яких припинених матчів всі парі вважатимуться недійсними - за винятком ситуацій, коли результат, на який робилась ставка, буде остаточно відомим. Спеціальні парі на учасників враховують також овертайм за умови, що не вказано інше.

  Результати парі на другу половину та четверту чверть не враховують овертайму.

  Половина / Чверть з найбільшою кількістю очок: щоб парі вважалось дійсним, повинні бути завершені всі чотири чверті. Овертайм не приймається до уваги. Якщо матч припиняється, усі парі буде скасовано крім випадку, коли найбільша кількість очок в порівнянні до першої половини (інших чвертей) буде в момент припинення події в другій половині (або четвертій чверті).

  Парі в режимі Live: щоб парі було дійсним, матч мусить закінчитись. Якщо матч буде припинено, всі парі будуть вважатись недійсними, за винятком тих, результат яких був остсточно відомим в момент припинення матчу.

  Розділ 11БЕЙСБОЛ

  Якщо не вказано інше, всі ставки включають додаткові інінґи. Всі матчі повинні відбутись в запланований день і в заздалегідь визначеному місці. Якщо змінюється запланований день (згідно з місцевим часом) або місце зустрічі, всі парі на такий матч скасовуються.

  Якщо між одними й тими ж командами відбуваються два матчі в один той самий день і лише один з них доступний в пропозиції парі, то при вирішенні парі буде враховуватись результат того матчу, який відбувся першим за часом.

  Якщо матч буде припинено і не буде відновлено протягом 24 годин, всі парі будуть скасовані і ставки повернені на рахунки Клієнтів (за винятком парі, результат яких був остаточно відомим в момент припинення матчу). У випадку припинення гри матч вважатиметься дійсним, якщо відбулось 5 інінґів (4,5 у випадку, якщо попереду домашня команда).

  Парі Більше/Менше і Гандикапи: парі будуть вирішуватися за офіційним результатом, опублікованим після проведення 9 інінґів (8,5 інінґів у випадку, якщо виграє домашня команда). Якщо для одержання остотачного результату в грі необхідно провести додаткові інінґи, парі буде розраховуватись на підставі результату, одержаного після їх проведення. Якщо 9 інінґів не відбулось (8,5 у випадку, коли попереду домашня команда), всі парі буде скасовано за винятком тих, результат яких був остаточно відомим до закінчення матчу. Для матчів, проведених у форматі 5 та 7 інінгів, ставки будуть розраховані на підставі офіційних результаів, опублікованих після того, як буде зіграно 5 інінгів (4,5 інінгів, якщо команда лідирує) або 7 інінгів (6,5 інінгів, якщо команда господарів лідирує).

  Якщо матч закінчується з результатом, не передбаченим в зробленій ставці (нічия в парі Moneyline suma, Гандикап), і в той же час не пропоновано коефіцієнти для одержаного результату, всі будуть скасовані, а ставки повернені.

  Пітчер: у випадку парі, коли прізвища стартерів були опубліковані до матчу, всі укладені парі залишаються дісними лише в тому випадку, якщо обидва вказані пітчери кожної команди розпочинають інінґ своїх команд. Якщо принаймні один пітчер буде замінений, парі визнається недійсним. Якщо перед початком матчу прізвища пітчерів не вказуються, всі парі на матч вважаються дійсними навіть у тому випадку, якщо пізніше пітчери будуть замінені.

  Спеціальні парі на учасників: щоб парі були визнані дійсними, в матчі мусить взяти участь кожний учасник, на якого укладається спеціальне парі. В матчах, в яких не проведено 9 інінґів (8,5 у випадку, коли попереду домашня команда), всі спеціальні парі вважаються недійсними, якщо попередньо не одержано жодного результату.

  Парі, укладені на вибраний інінґ будуть розраховані після закінчення цього інінґу незалежно від подальшого результату матча.

  Серійні парі (регулярний сезон): ігри в серії - це матчі, що відбуваються один за одним і в яких грають ті ж самі команди на тому ж самому полі у встановлений період часу. Дійсними вважаються тількі ті мачі, які відбулись впродовж вказаного періоду. Щоб серійне парі вважалось дійсним, мусить відбутись принаймні один матч. Зміна пітчерів не впливає на серійні парі.

  Парі Grand Salami: цей вид парі стосується загальної кількості ранів в даний день або даний період. Якщо хоча б в одному з матчів не відбулось 9 інінґів (8,5 якщо попереду домашня команда), то парі буде скасовано, а ставка повернена. Кожний перенесений або додатковий матч в розкладі призводить до скасування парі. Виняток становить ситуація, коли результат матчу є відомим до моменту проведення перенесеної зустрічі. Зміни пітчерів не впливають на парі Grand Salami.

  Парі в режимі Live: щоб парі були дійсними, матч мусить закінчитись. Якщо матч буде припинено в будь-який момент, всі парі скасовуються, крім тих, результат яких був відомим в момент припинення матчу.

  Розділ 12ПЛЯЖНИЙ ФУТБОЛ

  Якщо не вказано інше, всі парі будуть розраховуватись на підставі основного часу гри (36 хвилин). Овертайм та штрафні удари враховуються лише тоді, коли ставка стосується переможця матчу (Moneyline), команди, що переходить до наступного раунду, переможця турніру тощо.

  Якщо матч відміняється або переноситься на понад 30 годин, або припиняється і не відновлюється впродовж наступних 15 годин, всі парі, укладені на цей матч скасовуються, за винятком тих, результат яких вже відомий.

  Розділ 13ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

  Якщо матч відмінюється, відкладається або припиняється, і не завершується впродовж найближчих 30 годин, всі парі на цей матч будуть недійсними, за винятком тих, результат яких вже відомий.

  Зміна місця гри не впливає на дійсність парі.

  Розділ 14БОКС

  Усі парі розраховуються на підставі офіційних результатів, оголошених в момент презентації на подіумі.

  Якщо подія буде відмінна, всі парі будуть визнані недійсними крім випадку, коли офіційна федерація (FIS, IBU або інші офіційні спортивні організації) вважатиме результат відміненої події офіційним або якщо подія продовжиться в цьому ж місці впродовж наступних 30 годин. Якщо подія відбудеться в іншому місці, всі парі буде скасовано.

  Head to Heаd (H2H): щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні розпочати гру. В парі H2H переможцем вважається учасник, який у фінальному рейтингу зайняв вище місце. Якщо учасника (або країну) буде дискваліфіковано або він не закінчить змагань з будь-якого приводу, переможцем в цьому парі вважатиметься другий учасник (або країна). Парі буде розраховано на підставі офіційних рішень відповідних федерацій, оголошених відразу після події. Якщо у зв’язку з дискваліфікаціями відбудуться будь-які зміни, вони не матимуть впливу на первинний розрахунок парі.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини учасник не візьме участі у події, ставки зроблені на нього будуть вважатись програними. Ставки на учасників, які не брали участі в грі, не будуть повертатись.

  Розділ 15БІАТЛОН

  Усі парі розраховуються на підставі офіційних результатів, оголошених в момент презентації на подіумі.

  Якщо подія буде відмінна, всі парі будуть визнані недійсними крім випадку, коли офіційна федерація (FIS, IBU або інші офіційні спортивні організації) вважатиме результат відміненої події офіційним або якщо подія продовжиться в цьому ж місці впродовж наступних 30 годин. Якщо подія відбудеться в іншому місці, всі парі буде скасовано.

  Head to Heаd (H2H): щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні розпочати гру. В парі H2H переможцем вважається учасник, який у фінальному рейтингу зайняв вище місце. Якщо учасника (або країну) буде дискваліфіковано або він не закінчить змагань з будь-якого приводу, переможцем в цьому парі вважатиметься другий учасник (або країна). Парі буде розраховано на підставі офіційних рішень відповідних федерацій, оголошених відразу після події. Якщо у зв’язку з дискваліфікаціями відбудуться будь-які зміни, вони не матимуть впливу на первинний розрахунок парі.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини учасник не візьме участі у події, ставки зроблені на нього будуть вважатись програними. Ставки на учасників, які не брали участі в грі, не будуть повертатись.

  Розділ 16ВЕСЛУВАННЯ НА КАНОЕ

  Outright (Переможець): Переможець визначається на підставі офіційних результатів, оголошених, Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) чи іншою організацією, відповідальною за подію, в момент вручення медалей. Можливі подальші дискваліфікації не впливають на розрахунок парі.

  Розділ 17КРИКЕТ

  Якщо матч завершився нічиєю, а варіант овертайму не був запропонований, всі парі на переможця матчу будуть недійсними - за винятком матчів у форматі «One day», де при розрахуванні парі застосовується принцип Dead Heat.

  Якщо результат матчу вирішується шляхом викидання монети або за процедурою «bowl-off», всі парі анулюються.

  Якщо матч почнеться, але його буде скорочено або припинено з будь-якої причини, це буде частиною звичайного ходу гри, отже всі парі вважатимуться дійсними за умови, що при встановленні результату матчу результат скороченої гри вважатиметься дійсним.

  Розділ 18КЕРЛІНГ

  Усі ставки будуть розраховуватись на підставі офіційних результатів після закінчення матчу, включаючи овертайм (додатковий End). Якщо End закінчується результатом 0-0 (Blank End), і для цього варіанту не було передбачено жодних парі, то всі парі на цей конкретний результат будуть вважатись недійсними.

  Якщо подія відбудеться в рамках такого турніру, як, наприклад, Олімпійські ігри, Чемпіонат світу тощо і буде відкладена в рамках основного часу події, то всі парі будуть вважатись дійсними за умови, що подія відбудеться і закінчиться в офіційно призначений наступний строк.

  Розділ 19ЛИЖНІ ПЕРЕГОНИ

  Усі парі розраховуються на підставі офіційної класифікації в момент презентації переможців на подіумі.

  Якщо подію буде припинено або відкладено, всі парі будуть скасовані за умови, якщо офіційна федерація (FIS, IBU або інша офіційна федерація) не визнає результат скасованої події офіційним результатом, а подія не буде продовжена протягом наступних 30 годин у тому ж місці. Якщо подія буде перенесена в інше місце, всі парі вважатимуться недійсними.

  Head to Head (H2H): щоб парі вважалось дійсним, участь в події мусять взяти обидва учасники, яких стосується парі.

  В парі H2H переможцем вважається учасник, який зайняв вище місце у фінальному рейтингу. Якщо гравець (або країна) дискваліфікується або не може завершити перегони з будь-якої причини, переможцем вважатиметься другий учасник (або країна). Парі розраховуються на підставі офіційного звіту, опублікованого офіційною федерацією відразу після змагання. Ймовірні пізніші зміни у звіті, пов’язані з дискваліфікацією учасників після змагань, не вплинуть на початкові розрахунки.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини учасник не братиме участі у події, всі парі на цього учасника будуть розраховуватись як програні. Ставки, зроблені на учасників, які не брали участі в події, не повертаються.

  Розділ 20ВЕЛОСПОРТ

  Розрахунок парі відбувається на основі офіційної класифікації, окресленої під час презентації на подіумі.

  Якщо подія припиняється або відкладається, всі парі вважатимуться недійсними (крім тих, результат яких вирішений остсточно). Винятком є ситуація, коли федерація (UCI або будь-яка інша офіційна федерація) признає результат, існуючий в момент припинення події «офіційним результатом», а перегони не будуть завершені впродовж наступних 30 годин. Якщо подія буде перенесена в інше місце, всі парі буде скасовано.

  Подальші зміни в результатах події, пов’язані з дискваліфікацією учасників, оголошеною після закінчення перегонів, не вплинуть на розрахунок парі.

  Head to Head (H2H): щоб парі вважались дійсними, обидва учасники повинні розпочати перегони. В парі Head to Head переможцем буде той учасник, який в фінальному рейтингу займе вище місце. Якщо велосипедист буде дискваліфікований або з будь-якого приводу не закінчить перегонів (або етапу), переможцем вважатиметься другий учасник. Якщо обидва учасники не закінчать перегонів, переможцем вважатиметься той, який закінчив більше етапів. Якщо обидва учасники пройшли однакову кількість етапів, то переможцем буде той, хто зайняв вищу позицію в рейтингу, опублікованому після останнього завершеного етапу. Всі парі будуть розраховані на основі офіційних результатів федерації, оголошених відразу після закінчення змагань.

  Подальші зміни в результатах події (дискваліфікація тощо) не вплинуть на початкове вирішення парі.

  Якщо перегони буде припинено, (не відбудеться передбачена кількість етапів), то всі зроблені ставки повертаються, за винятком тих парі, результат яких був остаточно вирішений.

  Outright (Переможець) - якщо з якої-небудь причини вибраний учасник/учасники не стартують в події, парі вважається програним. Ставка, зроблена на учасників, які не стартували, не повертається.

  Розділ 21ДАРТС

  Результати будуть встановлені на підставі офіційних правил події (змагання).

  Якщо змагання розпочалися, але не були завершені впродовж наступних 30 годин, всі парі на цю подію скасовуються, за винятком тих, остаточний результат яких буде відомим.

  Якщо змагання було припинено або скорочено, переможцем парі буде учасник, який перейшов в наступний раунд.

  Розділ 22ВЕРХОВА ЇЗДА

  Outright (Переможець): переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншою організацією, відповідальною за цю подію, в момент вручення медалей. Ймовірні пізніші дискваліфікації не впливають на розрахунок парі.

  Розділ 23СТРИБКИ В ВОДУ

  Outright (Переможець): переможець встановлюється на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншою організацією, відповідальною за подію, в момент вручення медалей. Можливі подальші дискваліфікації не впливають на розрахунок ставок.

  Розділ 24КІБЕРСПОРТ

  Усі ставки розраховуються на підставі кінцевого результату, який враховує овертайм або додаткові раунди за умови, якщо не вказано інше. У випадку коли подія закінчується нічиєю, а коефіцієнти для нічиєї не пропонувались, парі буде анульовано, а зроблені ставки повернені на рахунок Клієнта.

  Якщо матч/гра відкладається/переривається більш ніж на 24 години, всі ставки вважаються недійсними, а ставки анулюються.

  Якщо з будь-якої причини учасник/команда не буде продовжувати гру чи буде дискваліфікований, всі парі на цього учасника/команду будуть вважатися програними. Якщо відмова або дискваліфікація відбуваються до початку матчу, або якщо рішення про технічний програш учасника/команди буде прийняте в першій половині (частині), коефіцієнт для команди-переможця буде встановлений на 1.

  Якщо матч або гра зупинена арбітром і не продовжена протягом 24 годин з моменту зупинки, і матч переграється пізніше, результат зупиненого матчу не враховується при розрахунку ставок.

  Усі парі розраховуються на підставі офіційного результату, оголошеного офіційним організатором події, трансляції або API (прикладний програмний інтерфейс). У випадку парі Outright (Переможець) ставки, зроблені на учасників, які не стартували в події, не повертаються. Крім цього застосовується принцип Dead Heat.

  У випадку неправильного співставлення пар матчу або змагання всі парі скасовуються, а зроблені ставки повертаються.

  У випадку зміни назви команди з огляду на вихід з даної організації, вхід в іншу організацію, або з огляду на те, що назва команди змінилась, парі, укладені на матчі такої команди залишаються дійсними.

  Якщо подія розпочнеться перед запланованим часом і датою, всі парі, укладені після її початку, буде скасовано. Натомість всі парі, укладені до початку події – попри те, що вона почнеться перед запланованим часом і датою – вважатимуться дійсними.

  Ставки на Переможця матчу/Переможця карти (поточної та наступної)/Подвійний шанс - якщо цей матч або карта повторюється з приводу нічиєї, тоді повторений матч або карта буде розглядатися як окрема, самостійна подія, що не буде враховуватись при вирішенні парі. Якщо матч або карта розпочнеться, але не закінчиться, укладені парі буде скасовано крім випадку, коли учасника або команду буде дискваліфіковано перед початком матчу. Тоді при вирішенні парі переможцем вважатиметься учасник або команда, що перейде в наступний раунд.

  Якщо матч або карта будуть повторені з приводу проблем із зв’язком, парі буде скасовано, крім випадку, коли в момент припинення буде відомим остаточний результат – тоді парі буде розраховано. Повторені матч або карта будуть розглядатися як окрема, самостійна подія, яка не буде враховуватись при розрахунку парі.

  Якщо перед початком події учасникові або команді буде призначено технічну поразку для, як мінімум, однієї карти, парі буде скасовано.

  Якщо карту буде повторено внаслідок технічних проблем, не пов’язаних з даною командою чи учасником, дійсними вважатимуться всі укладені перед початком матчу парі, ставки на які були зроблені перед повторенням карти. Однак всі парі на повторену карту, укладені в режимі Live, будуть скасовані, крім випадку, коли в момент припинення події її результат був остаточно відомим.

  Парі на Гандикапи (карти) / парі Більше/Менше (карти) / парі «Перегони» (Race) на карти / Точний результат - якщо змінюється офіційна кількість карт, парі вважатимуться недійсними. Якщо матч починається і не завершується, парі вважатимуться недійсними, за винятком тих, які вже були вирішені в момент припинення.

  StarCraft II

  Ставки на карти: у випадку, якщо парі закінчується нічиєю, парі укладені на цей маркет скасовуються (якщо варіант нічиєї не було запропоновано).

  Виграні перегони/Національність переможця - якщо подія розпочинається і не закінчується, парі будуть скасовані, за винятком тих, остаточний результат яких був відомим в момент припинення події.

  Counter Strike

  Парі будуть розраховуватись з врахуванням овертайму, за винятком випадків, коли для даного маркету нічия приймається до уваги.

  У цьому випадку розрахунок буде проводитися тільки на основі основного часу.

  Парі на раунд будуть анульовані, якщо буде змінена основна кількість карт або їх число буде відрізнятися від кількості вказаної для парі. У випадку матчу, який почався але не закінчився, зроблені ставки, крім тих, що стосуються остаточно вирішених парі, будуть повернені.

  Якщо гравці початкового складу команди були замінені, це рішення не впливає на результат матчу. Якщо було зроблено більше 3 змін у складі, а в активному складі залишилося тільки два гравці, матч буде повернуто.

  League of Legends

  Ставки на карти: у випадку, якщо парі закінчується нічиєю, парі укладені на цей маркет скасовуються (якщо варіант нічиєї не було запропоновано).

  Парі на «першу кров»: при розрахунку парі буде враховуватись тільки вбивство, вчинене протилежною командою.

  Парі на вбивства: будуть розраховуватись на основі офіційних результатів, оголошених організатором події, трансляції або прикладним програмним інтерфейсом (API).

  Парі на чемпіонів (персонажів): будуть розраховуватись на основі офіційних результатів, оголошених організатором події, трансляції або прикладним програмним інтерфейсом (API).

  Парі на споруди: для розрахунку парі всі знищені споруди будуть вважатись знищеними командою противника незалежно від того, хто їх знищив (чемпіон чи міньйон) і незалежно від того, чи ці споруди відтворюються. У випадку капітуляції остаточна кількість знищених веж та інгібіторів буде визначатися на основі мінімальної, потрібної для перемоги кількості веж та інгібіторів в момент капітуляції. Вони вважатимуться спорудами, знищеними перемагаючою командою і їх кількість буде обмежена до п’яти веж та одного інгібітора.

  У разі капітуляції всі парі, укладені на наступну знищену споруду, будуть вважатись недійсними.

  Парі на час будуть розраховуватись на основі часу, вказаного в грі і не враховуватимуть періодів до появлення персонажів. Якщо матч припиняється і не закінчиться, всі парі, крім остаточно вирішених, буде скасовано.

  DOTA 2

  Парі на карти: у випадку, якщо парі закінчиться нічиєю, ставки, зроблені на цьому ринку будуть повернені (якщо варіант нічиєї не було запропоновано).

  Парі на «першу кров»: при розрахунку парі враховуються лише вбивства, вчинені командою/учасником противника.

  Парі на вбивство: будуть розраховуватись на основі офіційних результатів, оголошених організатором події, трансляції або прикладним програмним інтерфейсом (API).

  Парі на кріпів: будуть розраховуватись на основі офіційних результатів, оголошених організатором події, трансляції або прикладним програмним інтерфейсом (API). Розрахунок окреслюється командою, яка вб’є Рошана, а не командою, яка одержить «Aegis of the Immortal».

  Парі на споруди: для розрахунку парі всі знищені споруди будуть вважатись знищеними командою противника незалежно від того, хто їх знищив (герой чи кріп). Кількість бараків буде розраховуватись на основі індивідуальної кількості бараків, знищених в ручному режимі або дистанційно.

  У випадку капітуляції остаточна кількість веж або бараків буде окреслена на основі мінімальної, потрібної для перемоги кількості веж та бараків в момент капітуляції. Вони вважатимуться спорудами, знищеними перемагаючою командою і їх кількість буде обмежена до п’яти веж та одного барака.

  У випадку капітуляції всі парі на наступну знищену споруду вважатимуться недійсними.

  Парі на час будуть розраховуватись на основі часу, вказаного в грі і не враховуватимуть періодів до появлення персонажів. Якщо матч припиняється і не закінчиться, всі парі, крім остаточно вирішених, буде скасовано.

  Розділ 25ФЕХТУВАННЯ

  Outright (Переможець): переможець встановлюється на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншою організацією, відповідальною за цю подію, в момент вручення медалей. Ймовірні пізніші дискваліфікації не впливають на розрахунок парі.

  Розділ 26ФЛОРБОЛ

  Якщо не вказано інше, всі парі розраховуються на основі основного часу гри (60 хвилин загального часу: 2 періоди тривалістю 30 хвилин). Овертайм та штрафні удари враховуються лише у випадку парі Moneyline (переможець 12), у випадку парі на перехід команди до наступного туру, парі на переможця турніру тощо.

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж 30 годин, всі парі скасовуються.

  Якщо матч почався, але був припинений на більш ніж 15 годин, всі парі на цю подію будуть скасовані за винятком тих, які раніше були вирішені остаточно (наприклад, Автор першого голу, Переможець першого періоду тощо). Щоб парі вважались дійсними, повинно бути зіграно принаймні 60 хвилин матчу.

  Розділ 27ХОКЕЙ НА ТРАВІ

  Якщо не вказано інше, всі парі будуть розраховуватись на основі результату основного часу гри (70 хвилин загального часу: 2 половини тривалістю 35 хвилин 2 або 4 чверті тривалістю 17 хвилин та 30 секунд кожна).

  Овертайм та штрафні удари враховуються лише у випадку парі Moneyline (переможець 12), у випадку парі на перехід команди до наступного туру, парі на переможця турніру тощо.

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж 30 годин, всі ставки будуть скасовані.

  Якщо матч розпочався, але був припинений на більше 15 годин, всі парі на цей матч будуть скасовані, за винятком остаточно вирішених раніше (наприклад, Автор першого голу, Переможець першого періоду тощо). Щоб парі вважались дійсними, повинно бути зіграно принаймні 60 хвилин матчу.

  Розділ 28ФУТБОЛ

  Всі парі розраховуються на основі основного часу гри: 90 хвилин плюс овертайм (або 45 хвилин плюс овертайм для першої половини у випадку парі на половину матчу), крім випадків, коли чітко встановлено інше.

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж 30 годин по відношенню до заявленого часу початку події, всі парі скасовуються, а зроблені ставки повертаються.

  Якщо матч почався, а потім був припинений або перенесений і відновився впродовж 30 годин, всі парі залишаються дійсними. Але якщо матч буде припинений до моменту закінчення основного часу гри і не буде відновлений впродовж наступних 30 годин, всі парі будуть визнані недійсними (незважаючи на подальші рішення суддів), за винятком тих, остаточний результат яких був відомим в момент припинення гри (наприклад, Переможець першого тайму, Автор першого голу тощо). Якщо матч буде відновлено з самого початку (впродовж 30 годин від моменту припинення події), всі парі, укладені до початку гри, залишаються дійсними.

  При розрахунку парі не приймаються до уваги жодні картки, вилучення з гри або інші рішення, прийняті після фінального свистка. Всі картки, вилучення з гри, які відбуваються в перерві після першої половини матчу, приймаються до уваги в загальному результаті всього матчу, але не враховуються при парі, укладених окремо на першу або другу половину матчу. Враховуються лише ті картки, які одержують граючі учасники. Картки для учасників, які не беруть участі у грі (гравці на лавці запасних, менеджери клубів та інші представники клубного персоналу) не впливають на результат парі, укладеного на картки.

  Якщо з будь-якої причини результат закінченого матчу не вирішує укладеного парі і одночасно коефіцієнти на такий варіант (нічия) не були запропоновані, всі ці парі будуть визнані недійсними, а зроблені на них ставки повернені. Наприклад, якщо Клієнт уклав парі Більше/Менше 2.0 голів в матчі і коефіцієнт на варіант нічиєї не був пропонований, у випадку матчу, в якому загальна кількість забитих голів становить два, зроблена Клієнтом ставка буде повернена на його рахунок.

  Всі голи у свої ворота вважаються голами, забитими командою противника.

  Outright (Переможець): парі розраховуються після остатнього матчу даного турніру або змагань. Якщо остаточний результат є відомим до проведення остатнього матчу/раунда змагань, парі на переможця (враховуючи всі вирішені споріднені парі, наприклад сезонні парі H2H) буде відповідно розраховане перед закінченням змагань.

  Рішення суддів або будь-які рішення щодо скасування або заміни результатів турніру, прийняті організатором події після її закінчення, не впливатимуть на зроблені розрахунки і не будуть братись до уваги. Якщо команда, на яку укладалось парі, буде дискваліфікована або не допущена до участі в змаганні, всі укладені на цю команду парі вважатимуться програними.

  Парні/непарні: якщо матч закінчиться з результатом без забитих голів (0-0), цей результат вважатиметься парним.

  Кутові удари та положення «поза грою» приймаються до уваги, що на практиці означає, що до уваги братимуться тільки фактично виконані кутові удари (незалежно від того, скільки кутових ударів призначено суддею) і тільки ті положення «поза грою», після яких гра фактично припиняється.

  Спеціальні парі на учасників: щоб парі вважалось дійсним, учасник, вказаний в парі, мусить взяти участь у матчі. В іншому випадку ставки будуть скасовані. Винятком є парі на учасника, який заб’є найбільшу кількість голів в матчі. У цьому випадку парі вважається дійсним тоді, коли обидва вказані учасники входять в основний склад своєї команди. Якщо обидва або один з учасників не знаходяться в основному складі своєї команди, всі ставки будуть визнані недійсними. Голи в свої ворота не будуть братися до уваги.

  Автор першого голу: всі парі на учасників, які не взяли участі в матчі або вийшли на поле після забитого першого голу, будуть вважатися недійсними. Голи у свої ворота (згідно з офіційним результатом) не будуть враховуватись. Якщо перший гол в матчі буде голом у свої ворота, а не були запропоновані жодні коефіцієнти на голи у свої ворота в парі на учасника, який заб’є перший гол, всі парі будуть вважатись програними.

  Хто заб’є останній гол: всі парі на учасників, які не взяли участі в матчі, будуть вважатися недійсними. Голи у свої ворота (згідно з офіційними даними) не будуть враховуватись. Якщо останній гол в матчі буде голом у свої ворота, а не були запропоновані жодні коефіцієнти на голи у свої ворота в парі на учасника, який заб’є останній гол, всі парі будуть вважатись програними.

  Якщо в матчі забито лише один гол, учасник, який його заб’є, вважатиметься таким, хто забив і перший, і останній гол.

  Точний результат матчу: якщо матч (згідно з офіційними даними) закінчиться результатом, який не був запропонований в якості варіанту для даної події, всі парі вважатимуться програними, Виграними вважатимуться лише ті парі, які будуть укладені на «Інший результат».

  Жовті картки: враховуються всі жовті картки для кожного учасника, за винятком учасників на лавці запасних. Не враховуються картки, показані іншим членам клубу або показані, після закінчення матчу (після фінального свистка). У випадку, якщо учасник отримує 2 жовтих картки та, як наслідок, червону картку, при розрахунку парі враховується 1 картка (а не 2) та 1 червона картка.

  Картки (загальна кількість очок)/Картки (фора очками): підрахунок - Жовта картка - 1 очко, Червона картка - 2 очки, Червона картка як наслідок двох жовтих для одного гравця: 3 очки.

  Хто першим отримає жовту картку: якщо у відповідності до офіційних даних перша жовта картка буде показана двом або більшій кількості учасників з обох команд в той самий час, всі парі на цю подію будуть скасовані, крім випадку, якщо в пропозиції був доступний варіант «Два учасники в той же час».

  VARs (Тотал) - ми вважаємо “VAR”, коли головний суддя особисто піднімається до кабіни VAR для перегляду повтору і показує знак прямокутника. Інформація, яку він отримує по телефону, не враховується як результат ставки, навіть якщо в телетрансляції сказано: “Проводиться аналіз VAR”.

  Кутові удари: враховуються лише фактично здійснені кутові удари (незалежно від того, скільки кутових ударів призначив суддя). Призначені, але не виконані з будь-якої причини (наприклад, кінець першої половини або кінець матчу) кутові удари не братимуться до уваги. Якщо команда змушена повторювати кутовий удар (через помилку або будь-яку іншу причину, наприклад, припинення гри та повторення атаки), це вважається одним кутовим ударом.

  Час кутового удару: до уваги приймається фактичний час кутового удару, а не час призначення кутового удару арбітром.

  Як був забитий гол: незалежно від того, якою частиною тіла буде забитий гол під час штрафного удару, єдиним варіантом виграшу у такому випадку є «Гол під час штрафного удару». Якщо гол буде забито безпосередньо із штрафного майданчика, незалежно від того, якою частиною тіла його забито, єдиним варіантом виграшу буде варіант «Гол із штрафного майданчика».

  Якщо гол був забитий ударом головою, єдиним варіантом виграшу буде варіант «Гол, забитий головою».

  Якщо був забитий гол у свої ворота, єдиним варіантом виграшу буде варіант «Гол у свої ворота», а всі інші укладені парі вважатимуться недійсними.

  Вільний удар вважається варіантом виграшу тоді, коли учасник, який здійснює вільний удар, безпосередньо заб’є гол і в офіційному результаті буде вказаний як автор голу.

  Час забиття голу або заміни учасника: час забиття або заміни учасника рахуються з точністю до однієї хвилини від того моменту, коли забито гол або коли у відповідності до офіційних джерел була здійснена заміна. Всі голи, забиті в овертаймі до першого тайму, а також заміни, здійснені під час перерви між таймами матчу або під час овертайму до першого тайму, відносяться до 45 хвилини, а ті, які мали місце під час овертайму до другого тайму, відносяться до 90 хвилини.

  Овертайм: парі на овертайм розраховується на основі часу, оголошеного головним арбітром, а не на підставі фактично відіграного овертайму.

  Видалення з гри: враховуються лише видалення учасників, які знаходяться на полі. Видалення учасників з лавки запасних, тренерів та клубного персоналу не приймаються до уваги, так само як видалення, здійснені після фінального свистка арбітра.

  Турнірні парі: всі турнірні парі (наприклад результати команд або учасників) включають овертайм, але не включають штрафні удари. Якщо дві команди закінчують турнірі на тому ж місці в групі, виграє команда, яка в своїй групі зайняла вище місце. Якщо обидві команди в своїх групах зайняли те саме місце, парі на кращу команду буде визнане недійсним.

  Сезонні парі на учасника: всі сезонні парі, укладені на учасника, який перейшов у інший клуб (на постійній або тимчасовій основі), визнається дійсними за умови, що учасник залишився в тій самій лізі. У випадку, коли гравець переходить в іншу лігу, всі парі визнається недійсними.

  Матчі фентезі: у матчах фентезі дві беруть участь віртуальні команди футболістів. Результат такого матчу визначається на основі конкретних матчів, зіграних цими командами в цьому ж раунді. Щоб парі вважалось дійсним, визначені матчі повинні відбутись в призначений час. Якщо один або обидва матчі не відбудуться в запланований час, всі парі будуть визнані недійсними. Наприклад: Барселона грає проти Атлетико і Реал Мадрид грає проти Севільї в першому турі іспанської ліги. Матч фентезі призначається між Барселоною і Реалом Мадрид. Якщо перший матч закінчився з результатом 2-0, а другий відповідно з результатом 1-0, результатом матчу фентезі Барселона – Реал Мадрид буде 2-1.

  Азіатський гандикап та Азіатська сума голів: Азіатський Гандикап виключає можливість нічиєї (невирішене парі) у футбольному матчі. В залежності від вибраної лінії, команда, що не є фаворитом зустрічі, розпочне гру з доданою кількістю голів, або команда, яка є фаворитом, розпочне гру з такою самою від’ємною кількістю голів (що відповідає лінії Гандикапу). Вибраний Гандикап буде доданий до реальної кількості голів після кінцевого результату і матиме вплив на розрахунок парі.

  Існує п’ять можливих результатів парі з Азіатським Гандикапом: програна ставка, виграна ставка, нічия (повернення ставки), програна половина, виграна половина. Два останні результати відносяться до Азіатського Гандикапу або до парі Більше/Менше, в яких лінії містять чверті (0,25, 0,75, 1,25 1,75, і т. д.). Якщо парі укладено на домашню команду з гандикапом 1,25 (мінус 1,25), половина ставки робиться на домашню команду з лінією гандикапу, що дорівнює 1 голу, а друга половина ставки – на гандикап (-1,5) голу. Якщо матч закінчується з результатом з перевагою в 1 гол, забитий домашньою командою (наприклад. 1: 0, 2: 1), парі, укладене на гандикап, що дорівнює 1 для домашньої команди вирішується як нічия (і анулюється), а парі на домашню команду 1,5 голи вирішується як програне. Все парі на домашню команду з гандикапом 1,25 (-1,25) вирішується як «програна половина». Якщо домашня команда виграє матч з перевагою 2 голів, парі вважається виграним. Якщо матч закінчується нічиєю або виграшом гостьової команди, парі вважається програним.

  Якщо було укладене парі на «більше 2,75», одна половина ставки робиться на результат «більше 2,5», а друга половина ставки робиться на результат «більше 3» голів в матчі. Якщо під час матчу забито 3 голи (наприклад, результат матчу це 2-1, 0-3, і т.д.), парі на «більше 2,5» вважатиметься виграним, а парі на «більше 3» вважатиметься подією з результатом нічия і визнається недійсним. Такий результат називається «виграною половиною». Якщо під час матчу буде забито більше, ніж 3 голи, все парі, укладене на «більше 2,75» вважатиметься виграним. Якщо в матчі буде забито менше, ніж 3 голи, парі вважатиметься програним.

  АЗІАТСЬКМЙ ГАНДИКАП – ТОТАЛ
  Ставка на варіанти «Більше»
  Лінія Більше/Менше Кількість голів у матчі Результат парі
  0.5 0 програш
  1 або більше виграш
  0.75 0 програш
  1 виграна половина
  2 або більше виграш
  1 0 програш
  1 визнається недійсним
  2 або більше виграш
  1.25 0 програш
  1 програна половина
  2 або більше виграш
  1.5 1 або менше програш
  2 або більше виграш
  1.75 1 або менше програш
  2 виграна половина
  3 або більше виграш
  2 1 або менше програш
  2 визнається недійсним
  3 або більше wвиграш
  2.25 1 або менше програш
  2 програна половина
  3 або більше виграш
  2.5 2 або менше програш
  3 або більше виграш
  2.75 2 або менше програш
  3 виграна половина
  4 або більше виграш


  Ставка на варіант «Менше»
  Лінія Більше/Менше Кількість голів у матчі Результат парі
  0.5 0 виграш
  1 або більше програш
  0.75 0 виграш
  1 програна половина
  2 або більше програш
  1 0 виграш
  1 визнається недійсним
  2 або більше програш
  1.25 0 виграш
  1 виграна половина
  2 або більше програш
  1.5 1 або менше виграш
  2 або більше програш
  1.75 1 або менше виграш
  2 програна половина
  3 або більше програш
  2 1 або менше виграш
  2 визнається недійсним
  3 або більше програш
  2.25 1 або менше виграш
  2 виграна половина
  3 або більше програш
  2.5 2 або менше виграш
  3 або більше програш
  2.75 2 або менше виграш
  3 програна половина
  4 або більше програш


  ТАБЛИЦІЯ АЗІАТСЬКИХ ГАНДИКАПІВ – СТАВКИ З ФОРОЮ
  Ставка на фаворита
  Лінія гандикапу Результат твоєї команди Результат парі
  0 перемога виграш
  нічия визнається недійсним
  поразка програш
  -0.25 перемога з перевагою в мін. 1 гол виграш
  нічия програна половина
  поразка програш
  -0.5 перемога виграш
  нічия програш
  поразка програш
  -0.75 перемога з перевагою в мін. 2 голи виграш
  перемога з перевагою в 1 гол виграна половина /td>
  нічия або поразка програш
  -1 перемога з перевагою в мін. 2 голи виграш
  перемога з перевагою в 1 гол визнається недійсним
  нічия або поразка програш
  -1.25 перемога з перевагою в мін. 2 голи виграш
  перемога з перевагою в 1 гол програна половина
  нічия або поразка програш
  -1.5 перемога з перевагою в мін. 2 голи виграш
  перемога з перевагою в 1 гол програш
  нічия або поразка програш
  -1.75 перемога з перевагою в мін. 3 голи виграш
  перемога з перевагою в 2 голи виграна половина
  перемога з перевагою в 1 гол, нічия або поразка програш
  -2 перемога з перевагою в мін. 3 голи виграш
  перемога з перевагою в 2 голи визнається недійсним
  перемога з перевагою в 1 гол, нічия або поразка програш
  -2.25 перемога з перевагою в мін. 3 голи виграш
  перемога з перевагою в 2 голи програна половина
  перемога з перевагою в 1 гол, нічия або поразка програш
  -2.5 перемога з перевагою в мін. 3 голи виграш
  перемога з перевагою в 1 або 2 голи програш
  нічия або поразка програш


  Ставки проти фаворитів (UNDERDOG)
  Гандикап лінія Результат вашої команди Результат ставки
  0 перемога виграш
  нічия визнається недійсним
  поразка програш
  +0.25 перемога з перевагою в мін. 1 гол виграш
  нічия виграна половина
  поразка програш
  +0.5 перемога виграш
  нічия виграш
  поразка програш
  +0.75 перемога або нічия виграш
  поразка з різницею в 1 гол програна половина
  поразка з різницею в 2 та більше голів програш
  +1 перемога або нічия wвиграш
  поразка з різницею в 1 гол визнається недійсним
  поразка з різницею в 2 і більше голів програш
  +1.25 Перемога або нічия виграш
  поразка з різницею в 1 гол виграна половина
  поразка з різницею в 2 і більше голів програш
  +1.5 перемога або нічия виграш
  поразка з різницею в 1 гол виграш
  поразка з різницею в 2 і більше голів програш
  +1.75 перемога, нічия або поразка з різницею в 1 гол виграш
  поразка з різницею в 2 голи програна половина
  поразка з різницею в 3 і більше голів програш
  +2 перемога, нічия або поразка 1 голом виграш
  поразка з різницею в 2 голи визнається недійсним
  поразка з різницею в 3 і більше голів програш
  +2.25 перемога, нічия або поразка з різницею в 1 гол виграш
  Поразка з різницею в 2 голи виграна половина
  поразка з різницею в 3 і більше голів програш
  +2.5 перемога або нічия виграш
  поразка з різницею в 1 або 2 голи виграш
  поразка з різницею в 3 і більше голів програш


  Розділ 29ФОРМУЛА 1

  Класифікація окремих водіїв і командних результатів відбувається на основі офіційних даних, опублікованих відразу після гонки або події. Пізніші зміни в результатах, в тому числі пов’язані з дискваліфікацією водіїв, не братимуться до уваги.

  Переможець усіх парі, що стосуються кваліфікацій, визначається на підставі офіційних результатів кваліфікації, які оголошуються FIA або іншою федерацією, яка організовує подію.

  Якщо водій відмовиться від старту, укладені на нього парі визнаються недійсними, а зроблені ставки повертаються. Якщо водій стартує в заїзді, це означатиме, що він взяв в ній участь, отже парі вважатиметься дійсним.

  Кубок Конструкторів: у разі дискваліфікації / відмови будь-якої з команд, ставки на дану команду залишаються дійсними. Однак, якщо дискваліфікація або відмова відбудуться перед початком сезону, всі парі анулюються, а ставки повертаються.

  H2H - команди: переможцем парі буде команда, машина якої займе найвище місце у офіційному рейтингу FIA, оголошеному після гонки. Якщо жодна з команд не матиме жодної машини в класифікації, переможцем буде команда, машина якої зробить найбільше кіл. У випадку, коли жодна з команд не буде мати жодної машини в класифікації і обидві машини зроблять однакову кількість кіл, всі парі анулюються, а ставки повертаються. Якщо принаймні один з водіїв обраної команди взяв участь у перегонах, всі парі на цей вибір вважатимуться дійсними. В протилежній ситуації всі парі анулюються, а ставки повертаються.

  H2H - водії: переможцем буде водій, який закінчив перегони з найвищим місцем. Якщо два водії не закінчать перегонів, переможцем буде водій, який зробив більше кіл. Якщо жоден водій не закінчив перегонів і обидва зробили однакову кількість кіл, всі парі скасовуються. Якщо тільки один з водіїв закінчив перегони, він стане переможцем парі H2H. Якщо водій зробив більше кіл, але був дискваліфікований під час перегонів, переможцем парі H2H буде другий водій, який не був дискваліфікований (навіть тоді, коли він зробив лише 1 коло). Якщо обидва водії були дискваліфіковані, всі парі визнаються недійсними.

  Парі на автомобіль безпеки – парі на появу автомобіля безпеки під час перегонів стосується тільки справжнього автомобіля безпеки, віртуальний автомобіль безпеки при розрахунку таких парі не враховується.

  Розділ 30ГЕЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

  Якщо не вказано інше, всі парі розраховуються на основі результату, одержаного впродовж основного часу гри (60 хвилин загального часу: 2 тайми по 30 хвилин кожний). У випадку нічиєї відбуваються 2 овертайми (кожен по 10 хв.) або організовується повтор матчу.

  Всі парі розраховуються на основі кінцевого результату матчу, де 1 гол дорівнює 3 очкам, а кожне індивідуальне очко дорівнює одному очку. Наприклад, якщо команда А закінчила матч з результатом 1-18 (1 гол і 18 індивідуальних), а команда B з результатом 3-10, виграє команда А з очками 21-19.

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж на 30 годин, всі ставки будуть скасовані.

  Якщо матч розпочався, але був припинений на більше ніж 30 год, всі парі на цю подію скасовуються, за винятком тих, остаточний результат яких був відомий раніше (наприклад, на Переможця першого тайму тощо).

  Розділ 31МІНІ-ФУТБОЛ

  Якщо не вказано інше, всі парі будуть розраховуватись на основі результату, одержаного впродовж основного часу гри (40 хвилин загального часу: 2 тайми тривалістю 20 хвилин). Овертайм і штрафні удари враховуються тільки у випадку парі Moneyline (парі на перемогу 12), у випадку парі на перехід команди до наступного раунду, на переможця турніру, і т. д.

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж на 30 годин, всі ставки скасовуються.

  Якщо матч розпочався, але був припинений на більш ніж 15 годин, всі укладені на цю подію парі скасовуються, за винятком тих, остаточний результат яких був вже відомим (наприклад, Автор першого голу, Переможець першого тайму тощо).

  Розділ 32ГОЛЬФ

  Парі будуть вирішуватись на основі офіційних результатів події. Якщо турнір припиняється у зв’язку з поганими погодними умовами, всі парі будуть розраховані в ситуації, коли існуватиме офіційний результат турніру (у відповідності до принципів даного гольфового турніру, наприклад в турнірах Професійної асоціації гольфістів, мусять бути пройдені мінімум 54 лунки) незважаючи на кількість проведених раундів.

  Head to Head (H2H): переможцем буде учасник, який займе вище місце в кінцевій класифікації турніру. Щоб парі H2H на раунд вважалось дійсним, обидва учасники повинні в даному раунді здійснити принаймні один удар (stroke). Щоб парі H2H на турнір вважалось дійсним, обидва гравці в даному турнірі повинні здійснити принаймні один удар (stroke). У випадку, якщо обидва гравці не закінчать всіх раундів, виграє той, хто у фінальній класифікації займає вище місце.

  «Make/Miss the Cut»: щоб парі на учасника вважалось дійсним, він повинен пройти 36 лунок.

  Розділ 33ГАНДБОЛ

  Якщо не вказано інше, парі стосуються основного часу гри (60 хвилин загального часу: 2 тайми по 30 хвилин). Результат ймовірного овертайму не буде впливати на результат другого тайму і не буде прийматись до уваги при розрахунку парі, укладених на другий тайм матчу. Овертайм і штрафні удари враховуються тільки випадку парі Moneyline (Переможець 12), у випадку парі на команду, яка переходить в наступний раунд, на переможця турніру тощо.

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж 30 годин, всі ставки будуть скасовані.

  Якщо матч розпочався, але був припинений на більше ніж 30 годин, всі парі на цю подію будуть скасовані, за винятком тих, остаточний результат яких буде відомий раніше (наприклад, автор першого голу, Переможець першого тайму тощо).

  Парі будуть розраховані на основі офіціальних статистичних даних, опублікованих окремими лігами або організаторами турнірів на офіційних веб-сайтах. У рідких випадках парі можуть розраховуватись на основі запису гри в режимі Live. У випадку, коли статистичні дані Fairload (на основі TV-трансляції) будуть відрізнятися від офіційних статистичних даних, парі будуть розраховані на основі власних статистичних даних.

  Спеціальні парі на учасника: щоб парі вважалось дійсним, вказаний в ньому учасник мусить взяти участь в матчі. В іншому випадку парі скасовується, а ставка повертається. Ставки, зроблені в парі на Переможця турніру (Outright) на учасників, які не взяли участі в події або в турнірі, не повертаються. Застосовується принцип справедливості (Dead Heat).

  Чи буде зроблено перший штрафний удар з 7 метрів? Щоб результатом парі була відповідь «так», штрафний удар з 7 метрів мусить бути зроблений за першою спробою.

  Розділ 34ГІМНАСТИКА

  Outright (Переможець): переможець окреслюється на підставі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншою організацією, відповідальною за дану подію, в момент вручення медалей. Ймовірні пізніші дискваліфікації не впливають на парі.

  Head to Head (H2H): парі розраховуються на основі місць учасників у кінцевому рейтингу, опублікованому після завершення турніру або раунду. Щоб парі вважалось дійсним, мусять стартувати обидва учасники.

  Розділ 35ХОКЕЙ ІЗ ШАЙБОЮ

  Якщо чітко не вказано інше, всі парі вирішуються на основі основного часу гри (в тому числі парі на Більше/Менше i Гандикапи). Парі на перемогу 12 (Мoneyline) будуть розраховуватись на основі кінцевого результату з врахуванням овертайму і штрафних ударів.

  У випадку парі з врахуванням овертайму: в матчі, коли переможець встановлюється за допомогою штрафних ударів, для розрахунку парі один гол додається до результату команди переможця, а один додається до всіх голів, забитих під час матчу. Приклад: гра між New York Rangers i San Jose Sharks закінчилась результатом 3-3 після овертайму і в кінцевому результаті Rangers виграють штрафними ударами. Якщо дане парі враховує овертайм і штрафні удари, кількість голів, забитих під час матчу командою Rangers становитиме 4, а сума голів у матчі рахуватиметься як 7. Цей принцип застосовується лише у випадку маркетів, що враховують овертайм і ймовірні штрафні удари, а детальна інформація з цього питання знаходиться поруч з даним парі або міститься в Спеціальних принципах для даного виду парі.

  Всі матчі повинні відбутись на майданчику, вказаному в розкладі змагань. Якщо заплановане місце зустрічі буде змінено, всі парі на дану подію будуть визнані недійсними. Якщо матч буде перенесено на більш ніж 15 годин, всі парі визнаються недійсними.

  Якщо хокейний матч буде припинений і не буде відновлений впродовж 30 годин, всі парі на цей матч визнаються недійсними, а ставки повертаються, за винятком тих, остаточний результат яких буде відомим до моменту припинення матчу.

  Спеціальні парі - учасники: щоб парі вважалось дійсним, даний учасник мусить взяти участь в матчі. У випадку будь-яких припинених матчів всі парі визнаються недійсними, крім випадків, коли остаточний результат відомий раніше. Всі спеціальні парі на учасників (голи, очки, порушення, передачі, удари або інші результати) враховують овертайм, але не враховують штрафних ударів, крім випадків, коли вказано інше.

  Парі на перший гол - учасники: всі парі на учасників, які не брали участі в грі або вийшли на поле після забиття першого голу, будуть визнані недійсними. Голи у свої ворота (за офіційними результатами) не враховуються. Якщо перший гол був у свої ворота, а коефіцієнти на голи у свої ворота не пропонувались як варіант забиття першого голу, всі парі вважатимуться програними. Якщо перший гол забив гравець, не вказаний у пропонованих варіантах даного парі, всі парі визнаються недійсними. Овертайм не приймається до уваги.

  Ставка на найвищий результат в третьому періоді: щоб парі вважались дійсними, всі 3 періоди повинні бути завершені. Овертайм не враховується. Якщо матч припиняється, всі парі визнаються недійсними, хіба що в момент припинення гри в третьому періоді буде забита найбільша кількість голів, що означатиме вирішення парі.

  Парі на переможця в групі або конференції: якщо з будь-якого приводу сезон скорочується, розрахунок парі відбувається на основі офіційних результатів, оголошених офіційною федерацією даної ліги хокею із шайбою.

  Парі на правильний результат: якщо остаточний результат гри відрізняється від варіантів, пропонованих на цьому маркеті, всі парі будуть розраховані як програні. Парі укладаються тільки з врахуванням основного часу гри без овертайму і штрафних ударів.

  Парі Grand Salami: цей вид парі відноситься до загальної кількості голів, забитих протягом даного дня або періоду. Якщо принаймні один з матчів було перенесено або припинено, всі парі визнаються недійсними, а ставки повертаються. Враховуються тільки ті матчі, які відбулись протягом даного дня чи періоду. Кожний перенесений або доданий до розкладу матч призводить до того, що парі визнаються недійсним, хіба що парі вказаних вище видів були вирішені за винятком перенесених матчів.

  Парі в режимі Live: щоб парі вважались дійсними, матч мусить бути завершеним. Якщо матч припиняється в будь-який момент, всі парі визнаються недійсними, за винятком тих, остаточний результат яких був відомим в момент припинення матчу.

  Розділ 36КІННІ ПЕРЕГОНИ

  Outright (Переможець): переможець визначається на підставі офіційних результатів події. У випадку, якщо одне й те саме місце займе більше одного учасника, застосовується принцип Dead Heat. Якщо вибраний кінь буде знятий до початку перегонів або офіційно вважатиметься «non-runner», всі парі на цей вибір буде визнаються недійсними, а ставки повертаються.

  Head to Head (H2H): виграє кінь, який після закінчення перегонів зайняв вище місце. Якщо коні не закінчать перегонів або скинуть вершника, перемагає той кінь, який в даних перегонах одержав кращий результат. Якщо один або два вибрані коні відкликаються перед початком перегонів або офіційно вважатимуться «non-runner», всі парі на цей вибір визнаються недійсними, а ставки повертаються.

  Розділ 37ЛАКРОС

  Переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених організатором події. Якщо подія, на яку укладено парі Moneyline, Більше/Менше або Гандикап закінчиться результатом нічия, а на цьому маркеті не передбачались коефіцієнти для такого результату, всі парі анулюються, а ставки повертаються.

  Розділ 38ДЗЮДО

  Outright (Переможець): переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншим органом, що організує подію, в момент презентації на подіумі. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на рішення щодо парі. Head to Head (H2H): переможцем парі є спортсмен, який займе вище фінальне місце в офіційному списку результатів, оголошених після закінчення змагань (раунду). Щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні стартувати в турнірі.

  Розділ 39МОТОРНІ ВИДИ СПОРТУ

  Класифікація як окремих водіїв, так і окремих команд визначається офіційними кінцевими результатами, опублікованими відразу після перегонів або змагань. Подальша дискваліфікація водіїв після закінчених перегонів або подальші зміни у фінальній класифікації не братимуться до уваги.

  Результат парі на кваліфікацію визначається на основі офіційного часу, якого досяг учасник під час змагань, оголошеного федерацією або організацією, відповідальною за перегони.

  Якщо водій відмовиться від перегонів перед початком кваліфікаційної сесії, всі укладені на нього парі скасовуються, а ставки повертаються на рахунки Клієнтів. Якщо учасник взяв участь у кваліфікаційній сесії, то для того, щоб визначити результат парі вважається, що учасник взяв участь у змаганнях, і всі пов’язані з ним парі вважатимуться дійсними.

  Constructor championship (Кубок конструкторів): у випадку дискваліфікації / відмови будь-якої команди, всі парі, укладені на дану команду залишаються дійсними. Проте, якщо відмова або дискваліфікація відбулися до початку сезону, всі парі на цю команду скасовуються, а ставки повертаються.

  Команда Head to Head (H2H): парі буде вирішуватись на основі результатів, оголошених Міжнародною автомобільною федерацією після гонки (водій, що зайняв в класифікації найвище місце). Якщо ніхто з водіїв обох команд не був класифікований, переможець H2H - це команда, водій якої зробив найбільшу кількість кіл. Якщо жоден з водіїв обох команд не був класифікований і кращі водії обох команд зробили однакову кількість кіл, всі парі скасовуються, а ставки повертаються. Якщо принаймні один з водіїв вибраної команди брав участь у перегонах, всі парі, укладені на цей результат, залишаються дійсними. В іншому випадку парі визнаються недійсними, а ставки повертаються.

  Водій Head to Head (H2H): переможцем вважається водій, який у фінальній класифікації перегонів зайняв найвище місце. Якщо хоча б один з двох водіїв не з’явиться на старті, всі парі визнаються недійсними. Якщо обидва водії не закінчать перегонів, переможцем вважається водій, який зробив більшу кількість кіл. Якщо обидва водії не будуть класифіковані, але матимуть однакову кількість зроблених кіл, всі парі визнаються недійсними. Якщо тільки один з учасників не завершить перегонів, переможцем H2H вважатиметься водій, який буде класифікований (завершить перегони). Якщо водій зробить більшу кількість кіл, але дискваліфікується під час перегонів, переможцем H2H буде будь-який інший, не дискваліфікований під час перегонів водій (якщо він зробить в перегонах принаймні одне коло). Якщо обидва водії під час перегонів будуть дискваліфіковані, то парі визнаються недійсними.

  Розділ 40МІШАНІ БОЙОВІ МИСТЕЦТВА

  Усі парі будуть розраховані на основі офіційного рішення, прийнятого на рингу відповідним органом після закінчення бою, з урахуванням підрахунку очок суддями (можлива корекція та перевірка очок, зафіксованих у картах суддів). Будь-які подальші виправлення в офіційному результаті, будь-які зміни або подальші дискваліфікації не вплинуть на розрахунок парі.

  Якщо з будь-якої причини бій не відбудеться у встановлений строк, а новий строк буде призначено на дату, не пізнішу, ніж 28 днів після початкової, парі визнаються дійсними. Якщо новий строк буде призначено на дату, пізнішу ніж 28 днів від початкової, всі парі скасовуються, а ставки повертаються.

  Якщо подію перенесено в інше місце, всі ставки парі залишаються дійсними; у випадку, якщо подію переноситься в іншу країну, всі парі визнаються недійсними.

  Якщо учасник не вийде після гонгу на початку наступного раунду (учасник відмовиться або його буде дискваліфіковано з будь-яких причин), бій вважатиметься завершеним з результатом з попереднього раунду.

  «Дострокова перемога» - нокаут (KO), технічний нокаут (TKO), дискваліфікація (DQ) або здача бою (submission). «Перемога за очками» означає перемогу за рішенням суддів після закінчення усіх раундів бою (одностайне рішення, неодностайне рішення, рішення більшістю голосів).

  Якщо запланована (контрактна) кількість раундів змінилася, всі парі на результат бою залишаються дійсними, з застереженням, що ставки Більше/Менше (на кількість раундів) визнаються недійсними, а ставки повертаються.

  Ставки Більше/Менше - Кількість Раундів відноситься тільки до завершених раундів. Якщо раунд триває 5 хвилин, половина раунду становить рівно 2 хвилини і 30 секунд. Наприклад, ставка на Більше, ніж 4,5 раунду буде розглядатись як виграш тільки у випадку, якщо бій не закінчиться раніше, ніж після двох хвилин і тридцяти однієї секунди п’ятого раунду.

  Будь-який бій, який закінчився результатом «no contest» («бій не відбувся») або «рішення не прийняте», призведе до повернення всіх ставок.

  Розділ 41ЛИЖНЕ ДВОБОРСТВО (АБО НОРДИЧНА КОМБІНАЦІЯ)

  Усі парі розраховуються на підставі офіційної класифікації в момент презентації на подіумі.

  Якщо подія буде припинена або відкладена, всі парі будуть скасовані за умови, якщо офіційна федерація (FIS, IBU або інша офіційна федерація) не визнає результат скасованої події як офіційний результат, а подія не буде продовжена протягом наступних 30 годин у тому ж місці. Якщо подія переноситься в інше місце, парі визнаються недійсними.

  Head to Head (H2H): щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні почати принаймні один з видів змагань (на стрибки з трампліну або лижні перегони). В парі H2H переможцем вважається учасник, який зайняв вище місце у фінальному рейтингу. Якщо учасник (або країна) дискваліфікується або не може завершити змагання з будь-якої причини, переможцем вважається другий учасник (або країна). Парі розраховуються на підставі офіційних результатів, опублікованих організатором відразу після закінчення події. Подальші зміни в результатах події, пов’язані з дискваліфікацією учасників після змагань, не вплинуть на рішення, прийняте щодо результату парі.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини не відбудеться подія, на яку укладено парі, або учасник, на якого зроблено ставку не візьме участі в події, ці парі будуть розраховані як програні. Ставки за гравців, які не брали участі в грі, не будуть повертатись.

  Розділ 42П'ЯТИБОРСТВО

  Outright (Переможець): переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншим органом, що організує подію, в момент презентації на подіумі. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на рішення щодо парі. Head to Head (H2H): Парі будуть розраховані на основі оголошеного після закінчення події результату учасника, який зайняв вище фінальне місце. Щоб парі вважалось дійсним, обидва учасник якого визнано повинні стартувати в турнірі.

  Розділ 43ПЕСАПАЛЛО (АБО ФІНСЬКИЙ БЕЙСБОЛ)

  Усі парі вирішуються у відповідності до офіційних результатів, оголошених федерацією, яка організує подію. Ставки на Переможця матчу (1Х2) та Total Run у грі розраховуються після закінчення основного часу гри (два періоди по чотири інінґи кожний). Парі не враховують жодних додаткових інінґів або серій ударів, хіба що зазначено інше. Якщо матч припиняється і не відновлюється протягом 30 годин, всі парі визнаються недійсними, за винятком тих, результат яких був остаточно відомий раніше.

  Розділ 44П'ЯТИБОРСТВО

  Outright (Переможець): переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншим органом, що організує подію, в момент презентації на подіумі. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на рішення щодо парі. Head to Head (H2H): Парі будуть розраховані на основі оголошеного після закінчення події результату учасника, який зайняв вище фінальне місце. Щоб парі вважалось дійсним, обидва учасник якого визнано повинні стартувати в турнірі.

  Розділ 45БІЛЬЯРД

  Усі парі розраховуються на основі офіційних результатів, оголошених організатором події.

  Якщо матч почався, але не був завершений, учасник, який переходить на наступний етап (або учасник, який став переможцем) вважатиметься переможцем в даному парі.

  Ставки Більше/Менше: якщо матч припиняється до закінчення, всі парі визнаються, за винятком тих, результат яких був остаточно відомий раніше.

  Ставка на правильний результат: парі укладається на правильний кінцевий результат події.

  Розділ 46РЕГБІЛІГ / РЕГБІ

  Усі парі розраховуються у відповідності до результату, одержаного тільки впродовж основного часу гри (80 хвилин + овертайм), якщо не зазначено інше.

  Якщо результатом парі Moneyline, Більше/Менше або Гандикап закінчуються нічиєю (у тому числі під час овертайму), але для такого результату коефіцієнти не були передбачені, усі парі скасовуються, а ставки повертаються.

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж на 15 годин, всі парі визнаються недійсними. Виняток: якщо матч було відкладено, а нова дата і година матчу будуть оголошені негайно, і відповідно до нової дати матч відбудеться протягом того самого тижня проведення змагань, всі парі на цей матч залишатимуться дійсними.

  Якщо матч розпочався та був припинений на більше ніж 30 годин, всі парі будуть визнані недійсними, за винятком тих, які були остаточно вирішені до припинення матчу (наприклад, переможець першої половини тощо).

  Автор першого гола: всі парі на учасників, які не брали участі в грі або вийшли на поле після того, як перший гол був забитий, визнаються недійсними. Голи у свої ворота (за офіційними результатами) не враховуються, якщо перший гол був забитий у свої ворота, а коефіцієнти для автоголів не пропонувались на маркеті First to Score - у такому випадку парі розраховуються як програні. Якщо перший гол був забитий учасником, який не був включений до списку запропонованих варіантів цього парі, всі парі на Автора першого гола розраховуються як програні. Овертайм не приймається до уваги.

  Парі на правильний результат: якщо остаточний результат матчу не був варіантом, запропонованим для даного парі, всі парі будуть розраховані як програні.

  Ставки приймаються тільки на результат, одержаний впродовж основного часу гри, за винятком результату, одержаного впродовж овертайму, якщо не вказано інше.

  Розділ 47АКАДЕМІЧНЕ ВЕСЛУВАННЯ

  Outright (Переможець): переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншим органом, що організує подію, в момент презентації на подіумі. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на рішення щодо парі.

  Head to Head (H2H): Парі будуть розраховані на основі оголошеного після закінчення події результату учасника, який зайняв вище фінальне місце. Щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні стартувати в турнірі.

  Розділ 48СТРИБКИ З ТРАМПЛІНА

  Усі парі розраховуються на підставі офіційної класифікації, оголошеної в момент презентації на подіумі.

  Якщо подія буде припинена або відкладена, всі парі будуть скасовані за умови, якщо офіційна федерація (FIS, IBU або інша офіційна федерація) не визнає результат скасованої події як офіційний результат, а подія не буде продовжена протягом наступних 30 годин у тому ж місці. Якщо подія переноситься в інше місце, парі визнаються недійсними.

  Якщо час змагання буде скорочено з огляду на погані погодні умови, всі парі залишатимуться дійсними і будуть розраховані на підставі офіційних результатів події (наприклад, якщо перший етап був завершений і результат був визнаний офіційним результатом за рішенням органу, який організував подію).

  Head to Head (H2H): щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні стартувати в події. У стрибках з трампліна обидва учасники повинні увійти в основні змагання і стартувати принаймні в першому етапі. В парі H2H переможцем вважається учасник, який зайняв вище місце у фінальному рейтингу. Якщо учасник (або країна - у командному змаганні) дискваліфікується або з будь-якої причини на закінчує змагання, тоді переможцем вважається другий учасник (або країна). Парі розраховуються на основі офіційної класифікації, опублікованої безпосередньо після закінчення події федерацією, яка організувала змагання. Подальші зміни у класифікації події, пов’язані з дискваліфікацією учасників після змагань, не вплинуть на початкове рішення щодо результату парі.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини не відбудеться подія, на яку укладено парі, або учасник, на якого зроблено ставку не візьме участі в події, ці парі будуть розраховані як програні. Ставки, зроблені на учасників, які не брали участі в події, не повертаються.

  Розділ 49СТРІЛЕЦЬКИЙ СПОРТ

  Outright (Переможець): переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншим органом, що організує подію, в момент презентації на подіумі. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на рішення щодо парі.

  Head to Head (H2H): парі будуть розраховані на основі оголошеного після закінчення події результату учасника, який зайняв вище фінальне місце. Щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні стартувати в турнірі.

  Розділ 50СНУКЕР

  Усі парі розраховуються на основі офіційних результатів, оголошених організатором події.

  Якщо матч почався (принаймні один фрейм закінчився), але не був завершений впродовж 15 годин, учасник, який переходить на наступний етап (або учасник, який став переможцем) вважатиметься переможцем в даному парі.

  Парі Бульше/Менше (на фрейм): щоб парі вважались дійсними всі фрейми, необхідні для визначення переможця, повинні бути завершені. Ставки Більше/Менше: якщо матч припиняється до його закінчення (всі фрейми, які вимагаються, будуть проведені) і до встановлення переможця матчу, всі парі визнаються недійсними, за винятком тих, результат яких був остаточно відомий раніше.

  Парі на правильний результат: парі укладається на правильний фінальний результат фрейму.

  Переможець фрейму: парі укладається на переможця конкретного фрейму, який повинен бути завершений для того, щоб парі визнавались дійсними.

  Розділ 51КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

  Усі парі розраховуються на підставі офіційної класифікації в момент презентації на подіумі.

  Якщо подія буде припинена або відкладена, всі парі будуть скасовані за умови, якщо офіційна федерація (FIS, ISU, МОК або інша офіційна федерація) не визнає результат скасованої події як офіційний результат, а подія не буде продовжена протягом наступних 30 годин у тому ж місці. Якщо подія переноситься в інше місце, парі визнаються недійсними.

  Head to Head (H2H): щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні стартувати в події. В парі H2H переможцем вважається учасник, який зайняв вище місце у фінальному рейтингу. Якщо учасник (або країна) дискваліфікується або не може завершити перегони з будь-якої причини, переможцем вважається другий учасник (або країна). Парі розраховуються на підставі офіційних результатів, опублікованих організатором відразу після закінчення події. Подальші зміни в результатах події, пов’язані з дискваліфікацією учасників після змагань, не вплинуть на рішення, прийняте щодо результату парі.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини не відбудеться подія, на яку укладено парі, або учасник, на якого зроблено ставку не візьме участі в події, ці парі будуть розраховані як програні. Ставки, зроблені на учасників, які не брали участі в події, не повертаються.

  Розділ 52СНОУБОРД

  Усі парі розраховуються на підставі офіційної класифікації в момент презентації на подіумі.

  Якщо подія буде припинена або відкладена, всі парі скасовуються за умови, якщо офіційна федерація (FIS, ISU, МОК або інша офіційна федерація) не визнає результат скасованої події як офіційний результат, а подія не буде продовжена протягом наступних 30 годин у тому ж місці. Якщо подія переноситься в інше місце, парі визнаються недійсними.

  Head to Head (H2H): щоб парі вважалось дійсним, обидва учасники повинні стартувати в події. В парі H2H переможцем вважається учасник, який зайняв вище місце у фінальному рейтингу. Якщо учасник (або країна) дискваліфікується або не може завершити перегони з будь-якої причини, переможцем вважається другий учасник (або країна). Парі розраховуються на підставі офіційних результатів, опублікованих організатором відразу після закінчення події. Подальші зміни в результатах події, пов’язані з дискваліфікацією учасників після змагань, не вплинуть на рішення, прийняте щодо результату парі.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини не відбудеться подія, на яку укладено парі, або учасник, на якого зроблено ставку не візьме участі в події, ці парі будуть розраховані як програні. Ставки, зроблені на учасників, які не брали участі в події, не повертаються.

  Розділ 53СПІДВЕЙ

  Усі ставки розраховуються на підставі офіційної класифікації під час презентації подіуму (індивідуальні змагання та змагання між країнами) або після закінчення фінальних перегонів в події (ліга).

  Якщо подія буде припинена або відкладена з будь-якого приводу (погана погода, дощ, поганий стан доріжки тощо) всі парі будуть скасовані за умови, якщо офіційна федерація (FIM, SEC, PZM або інша офіційна федерація) не визнає результат скасованої події як офіційний результат, а подія не буде продовжена протягом наступних 30 годин у тому ж місці. Результат припиненої чи незавершеної події вважатиметься дійсним (включаючи всі додаткові парі), якщо офіційний орган, який організує подію або лігу визнає офіційним результат, відомий в момент припинення змагань, незалежно від кількості закінчених перегонів. У цьому випадку всі парі будуть розраховуватись на основі офіційних результатів. Це також стосується Гандикапів, парі Більше/Менше і спеціальних парі на учасників (Riders Specials), за умови дотримання вимог, описаних нижче. Якщо для припиненої події буде встановлено нову дату, всі парі визнаються недійсними.

  Riders Head to Head (H2H) - Загальні правила (застосовуються до всіх видів парі Riders H2H): щоб парі визавались дійсними, обидва учасники повинні стартувати принаймні в трьох гонках. Якщо учасник був видалений з гонки з приводу порушення стрічки на стартовій лінії (торкнувся стрічки), для цілей парі вважається, що учасник брав участь у цій конкретній гонці. При розрахуванні парі не братимуться до уваги бонусні очки та очки, одержані на «джокері». Якщо учасник виграв гонку на «джокері», до його особистого рахунку додаються лише 3 очки (а не 6).

  Riders H2H (індивідуальні змагання: Гран-прі, Чемпіонати Європи, національні індивідуальні змагання тощо): щоб парі визнавались дійсними, обидва учасники повинні стартувати в мінімум трьох гонках. Учасник, який займає вище місце в фінальному оголошенні результатів, вважається переможцем (незалежно від кількості очок, одержаних учасниками події). Парі розраховуються на основі офіційного списку результатів, опублікованих організатором безпосередньо після закінчення події. Подальші зміни в результатах події, пов’язані з дискваліфікацією учасників після змагань, не вплинуть на рішення, прийняте щодо результату парі. У випадку однакової кількості балів, отриманих учасниками, на яких укладено парі H2H, для прийняття рішення щодо переможця парі будуть застосовуватись офіційні правила федерацій, які організовують подію (FIM, SEC та ін.). Наприклад, у Гран-прі вище місце займе учасник кількістю 1, 2, 3 і 4 місць.

  Riders H2H (національні ліги): щоб парі визнавались дійсними, обидва учасники повинні стартувати в мінімум трьох гонках. Учасник, який накопичив найбільшу кількість очок у грі, буде визнаний переможцем. Не прийматимуться до уваги бонусні очки та очки, одержані на «джокері». Усі 15 гонок у змаганнях беруться до уваги з метою прийняття рішення щодо парі (включаючи призначені гонки). Якщо два зазначені учасники закінчили змагання з однаковою кількістю очок, то для прийняття рішення щодо парі зараховуються лише перші 5 гонок кожного учасника. Якщо рішення щодо результату парі й надалі не може бути прийняте (однакова кількість очок за перші 5 гонок кожного учасника), парі визнаються недійсними, а ставки повертаються.

  Переможець гонки: щоб парі на переможця даної гонки, в яких учасники вказані поіменно, вважались дійсними, в гонці повинні стартувати всі вказані учасники.

  Парі Більше/Менше: якщо учасник не бере участі в принаймні трьох гонках, всі парі визнаються недійсними. Не приймаються до уваги очки, отримані на «джокері» і бонусні очки (вони враховуються як окремі очки для цілей розрахунків). У випадку індивідуальних змагань (Гран-прі, Чемпіонати Європи тощо) розрахунок буде базуватися на очках, накопичених лише в основному раунді (20 гонок), за винятком півфіналу та фіналу.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини не відбудеться подія, на яку укладено парі, або учасник, на якого зроблено ставку не візьме участі в події, ці парі будуть розраховані як програні. Ставки, зроблені на учасників, які не брали участі в події, не повертаються.

  Розділ 54НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

  Усі парі розраховуються на основі офіційних результатів, оголошених організатором даної події. Якщо гра розпочалася, але не була завершена з будь-якої причини (відмова, травма або дискваліфікація), то всі парі на цю гру будуть визнані недійсними, за винятком тих, які були остаточно вирішені до того, як подія була припинена. Якщо вказаний учасник не розпочинає ні одиночної, ні парної гри (його замінено іншим учасником), усі парі, пов’язані з цією конкретною грою, будуть визнані недійсними. Однак відмова або заміна конкретного учасника не впливають на парі, укладені на команду (проти іншої команди). Заміни учасників в ході гри або заміни в стартовому складі команд не впливають на парі, укладені на командні змагання. Переможець сету: щоб парі визнавалось дійсним, сет мусить бути завершений.

  Розділ 55СПОРТИВНЕ ПЛАВАННЯ

  Усі ставки розраховуються на основі офіційної класифікації після закінчення події. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на розрахунок парі. Будь-яка дискваліфікація, обумовлена ​​фальстартом, буде розглядатися як участь у гонках. Head to Head (H2H): парі будуть розраховувались з врахуванням учасника з найкращим фінальним результатом в кінці події (гонки). Щоб парі вважались дійсними, обидва учасники повинні стартувати в гонці.

  Розділ 56РИСАКИ

  Переможець визначається на основі списку офіційних результатів, опублікованих після закінчення події. Застосовується принцип справедливості (Dead Heat).

  Head to Head (H2H): щоб парі визнавалось дійсним, у перегонах повинні взяти участь обидва коні. Переможцем вважається кінь, який мав кращий час (або який має вищу позицію в списку результатів). Якщо один або обидві коні в парі H2H не розпочинають змагання, якщо гонка припиняється або якщо обидва коні не закінчать перегони (не отримають офіційного часу в перегонах), ставки повертаються. Якщо один з коней буде дискваліфікований, а другий отримує офіційний час (або закінчить перегони), переможцем визнаватиметься другий кінь.

  Розділ 57ТЕНІС

  Усі парі розраховуються на основі офіційних результатів, оголошених організатором даної події.

  Якщо гра розпочалася, але не була завершена з будь-якої причини (відмова, травма або дискваліфікація), то всі парі на цю гру будуть визнані недійсними, за винятком тих, які були остаточно вирішені до того, як подія була припинена. (Переможець першого сету, кількість геймів в першому сеті тощо).

  Затримки: якщо тенісний матч затримується (затримка початку матчу, перерви в ході гри) з будь-якої причини (погана погода, сильний вітер, дощ тощо), всі парі залишаються дійсними, незважаючи на тривалість перерв за умови, що гра буде закінчена протягом турніру.

  У разі зміни формули матчу (найкращий в трьох сетах або найкращий в п’яти сетах) всі парі будуть скасовані, а ставки повернені. У випадку зміни місця гри (назовні/всередині) або поверхні корту всі парі залишаються дійсними.

  Якщо вказаний учасник не розпочинає ні одиночної, ні парної гри (його замінено іншим учасником), усі парі, пов’язані з цією конкретною грою, будуть визнані недійсними. Однак відмова або заміна конкретного учасника не впливають на парі, укладені на команду (проти іншої команди). Заміни учасників в ході гри або заміни в стартовому складі команд не впливають на парі, укладені на командні змагання.

  Гандикапи і парі Більше/Менше, як правило, стосуються геймів. Деякі Гандикапи та парі Більше/Менше можуть також укладатись на сети. У цьому випадку поряд з назвою маркету буде додано відповідний опис.

  Для всіх парі більше/менше (кількість зіграних геймів) або ставок з гандикапом, “Тай-брейк” вважається одним геймом для потреб ставки. Винятком є тай-брейк чемпіонату, який проводиться для визначення переможця замість фінального сету (вирішальний сет у деяких турнірах ITF і парних змаганнях, крім турнірів Великого шолома, Кубка Девіса і Кубка Федерації), який вважається одним сетом/однією грою для цілей ставок.

  Гандикапи: якщо гра не була закінчена з будь-якої причини, Гандикапи скасовуються, за винятком остаточно вирішених (щодо закінчених сетів).

  Парі Більше/Менше: якщо тенісний матч перервано до досягнення відповідної кількості геймів, усі парі визнаються недійсними, за винятком тих, результат яких був остаточно відомим (щодо завершених сетів).

  Парі на сети (переможець в сеті, всі гейми в сеті, Гандикапи тощо): щоб парі вважались дійсними, сет повинен закінчитись. Якщо сет не завершено, усі парі будуть визнані недійсним, за винятком остаточно вирішених (парі Більше/Менше).

  Парі на сети (правильний результат, фора сету, тотал сетів): щоб парі визнавалось дійсним, вся гра має бути завершена (кращий результат у трьох сетах або кращий результат у п’яти сетах), інакше всі ставки будуть вважатися недійсними.

  Спеціальні парі, парі на учасників (сума ейсів, подвійні помилки тощо). Якщо матч не буде завершено, всі спеціальні парі визнаються недійсними, за винятком остаточно вирішених.

  Outright (Переможець): якщо з будь-якої причини в турнірі не буде події, на яку укладено парі, або учасник, на якого зроблено ставку не візьме участі в турнірі (відмова, контузія), ці парі залишаються дійсними. Ставки, зроблені на учасників, які не взяли участі в турнірі, не повертаються.

  Розділ 58ВОДНЕ ПОЛО

  Усі парі розраховуються за результатами основного часу гри, якщо не вказано інше. Виняток становлять парі на команду, яка переходить на вищу ступінь або парі Moneyline переможець 12), які враховують овертайми і штрафні удари. Якщо матч відміняється або переноситься більше ніж на 30 годин, всі парі визнаються недійсними. Якщо матч розпочався, але був припинений на більше ніж 30 годин, всі парі на цей матч будуть визнані недійсними, за винятком тих, які були остаточно вирішені до припинення матчу. Парі на періоди (чверті) та половини: підраховуються м’ячі, закинуті в конкретний період гри. Якщо не вказано інше, овертайм не враховується при прийнятті рішення щодо результату четвертої чверті.

  Розділ 59ВОЛЕЙБОЛ

  Усі парі розраховуються на основі офіційних результатів федерації, відповідальної за організацію події (FIVB, CEV, NORCECA, PZS та ін.).

  Якщо матч відміняється або переноситься більше ніж на 30 годин, всі парі визнаються недійсними. Якщо матч розпочався, але був припинений на більше ніж 30 годин, всі парі будуть визнані недійсними, за винятком тих, які були остаточно вирішені до припинення матчу (наприклад, переможець першого сету, сума всіх очок першого сету, результат першого і другого сету тощо).

  Усі парі у волейболі стосуються формули «Кращий з 5» (перемога в п’яти сетах), якщо не вказано інше. Якщо змінюється формула гри, усі парі визнаються недійсними, а ставки повертаються.

  Якщо парі Гандикап або Більше/Менше закінчуються нічиєю (щодо них не буде прийняте остаточне рішення), а опція нічиєї не була доступної для даного парі, всі парі на ці маркети скасовуються, а ставки повертаються.

  Якщо для встановлення переможця у випадку двох матчів, які закінчились нічиєю, грається Золотий сет (наприклад, Європейські кубки), він не приймається до уваги у випадку розрахунку парі. Винятком є ​​парі «Яка команда перейде далі?» або парі, в яких Золотий сет був явно чітко вказаний.

  Парі на сети (правильний результат): щоб парі визнавались дійсними, всі сети повинні бути закінчені.

  Розділ 60РОЗВАГИ

  Забороняється укладати парі на події, в яких будь-яким способом залучений Клієнт (в якості учасника, організатора або іншим способом. Те саме стосується парі на події, результати яких були відомі заздалегідь. Ставки зроблені на учасників, які не стартували в події, не будуть повертатись.

  Розділ 61ЯХТИНГ

  Outright (Переможець): переможець визначається на основі офіційних результатів, оголошених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) або іншою офіційною організацією, відповідальною за дану подію. Будь-яка подальша дискваліфікація не впливає на парі.

  Head to Head (H2H): парі будуть розраховуватись з врахуванням учасника з найкращим фінальним результатом в кінці події (раунду). Щоб парі визнались дійсними, обидва учасники мусять стартувати у події.

  Розділ 62Betbuilder

  Загальні правила ставок

  Ставки на футбол, зроблені за допомогою функції BetBuilder, поширюються на встановлені правилами 90 хвилин плюс компенсований, якщо прямо не зазначено, що ставка також включає компенсований час та / або пенальті. Для всіх ставок, що містять цей термін, решта селекцій будуть розраховані відповідно до результату матчу (90 хвилин гри плюс компенсований час), якщо не зазначено інше. Арбітри матчу визначають момент закінчення основного часу гри плюс компенсований час.

  Якщо гравець, на якого зроблена ставка, не бере участі в матчі, уся ставка буде недійсною незалежно від будь-якого іншого вибору в ставці.

  У разі явних помилок в коефіцієнтах ми залишаємо за собою право анулювати будь-яку ставку, зроблену ставку з неправильними коефіцієнтами. Ми також залишаємо за собою право анулювати будь-яку ставку на подію, де місце події змінилося після публікації коефіцієнтів.

  Усі ринки будуть розраховані відповідно до результату матчу в день його проведення та закінчення. Будь-які зміни в результатах після завершення ігор та розрахунку ставок, такі як, повторна перевірка сумнівних забитих голів або результатів гравців, що не мають грати, не вплинуть на остаточний розрахунок ставки.

  У випадку, якщо подія перервана всі ставки, які були остаточно розраховані до того, як подія була припинена, наприклад, рахунок першого тайму, перша команда, яка здобуде гол, залишаються дійсними. Усі інші ставки будуть вважатися недійсними незалежно від поточного рахунку на момент припинення події. Перервані події — це зустрічі, які не досягли свого закономірного закінчення до опівночі за місцевим часом. Матчі, у яких арбітр вказує гравцям залишити поле на визначений проміжок часу, але залишок матчу відбувається до опівночі за місцевим часом того самого дня, не вважаються перерваними подіями.

  Будь-яка подія, дата / час початку якої була змінена заздалегідь (наприклад, для прямого ефіру або зменшення навантаження частоти ігор), не вважатиметься відкладеною подією.

  Для ігор, що проводяться на нейтральному майданчику, усі ставки залишаються в силі, незалежно від порядку переліку команд або того, чи ми вказали, що матч відбувається на нейтральному майданчику чи ні.

  Політика періоду ставок

  Для ставок на гравця протягом періоду «Кожна половина» ставка буде дійсна для будь-якого гравця, який бере участь у першому таймі. Ставку буде скасовано в тому випадку, якщо учасник не бере участь у першому таймі.

  Усі часові періоди, наведені нижче (2.2 — 2.7) є періодами, які можуть бути обрані разом із ринками. Наприклад, ставка, що містить: 90 хвилин визначеного часу з Хто переможе? (3.1) — Ви робите ставку на результат усього ігрового часу (90 хвилин плюс компенсований час).

  90 хвилин — стосується всього матчу. Усі ставки з 90-хвилинним вибором застосовуються до звичайного ігрового часу 90 хвилин плюс компенсований час. Судді матчу вирішують, у який момент закінчується час регулювання плюс компенсований час. Будь-які події до початку гри суддею, під час перерви між таймами (час між свистком у першому таймі та початком другого тайму) або після останнього свистка не враховуються.

  10 хвилин — відноситься до перших 10 хвилин зустрічі (00:00 та 09:59). Наприклад, кутовий, поданий у цей період, але виконаний після 10 хвилин, не враховується. Будь-яка подія в матчі, що стосується періоду часу 10:00 або пізніше, не враховується. Будь-яка подія, що сталася до офіційного початку матчу, не враховується.

  Перший тайм — стосується лише першої половини гри, включаючи компенсований час. Будь-яка подія до офіційного початку першого тайму або підчас перерви (час після свистка кінця першого тайму) не враховується.

  Другий тайм — стосується лише другої половини гри, включаючи компенсований час. Будь-яка подія до початку другого тайму (перший тайм чи тайм) або після фінального свистка не враховується.

  Кожна половина — відноситься до однієї або обох половин матчу. Якщо вибрана подія не відбудеться під час матчу, вибір буде програшним. Будь-яка подія до офіційного початку першого тайму або під час перерви (час після свистка для закінчення першого тайму та до початку другого тайму) або після фінального свистка не враховується.

  Перший тайм або другий тайм — відноситься до події в одній або обох половинах. Якщо подія не відбудеться під час матчу, вибір буде втрачено. Будь-яка подія до офіційного початку гри або під час перерви (час після свистка для закінчення першого тайму та до початку другого тайму) або після закінчення гри не враховується.

  Правила розрахунку за видами ставок.

  Хто переможе? — Ви робите ставку на результат матчу, наприклад, команда А, нічия або команда В.

  Хто заб’є гол? — Ви ставите, чи вибраний вами гравець заб’є гол.

  У разі, якщо матч буде перервано вибір на гравця, який заб’є гол перед перериванням буде виграшним (для цього ринку).

  Якщо гравець не бере участь у матчі, ставки на цього гравця будуть недійсними. Якщо гравець з’явиться в будь-якій частині гри, ставки будуть дійсними.

  Автоголи не враховуються.

  Хто отримає картку? — Ви ставите, чи отримає даний гравець жовту чи червону картки. Враховуватимуться лише картки, показані гравцям на полі під час матчу. Картки, показані менеджерам, гравцям на лавці запасних або після закінчення гри, не враховуються. Якщо гравець, на якого зроблено ставку, не з’явиться на полі, ставки, зроблені на нього, будуть недійсними.

  Скільки кутових ударів? — Ви робите ставку на те, чи буде загальна кількість кутових більше або менше певної кількості. Враховуються лише виконані кутові удари. Якщо кутовий удар повториться, він зараховується до одного кутового. Кути в додатковий час не рахуються.

  Скільки карток? — Ви робите ставку на те, чи буде загальна кількість показаних карт більшою, меншою або рівною кількості, вказаній у ставці. Карти з додаткового часу, до початку гри або після закінчення гри, не враховуються. Враховуватимуться лише картки, показані гравцям на полі під час матчу. Карти, показані менеджерам та гравцям на лавці запасних, не враховуються.

  Жовта картка = 1 й Червона картка = 2. Якщо гравець отримує 2 жовті картки і, як наслідок, червону картку, йому буде присуджено 3 картки. Для розрахунків є правилом, що жоден гравець не може отримати більше 3 карт. Наприклад, гравець, який отримає жовту, а потім негайно червону, отримає 3 картки. Якщо гравець отримує 2 жовті картки і, відповідно, червону, йому також зараховують 3 картки. Для розрахунків безпосередня червона картка вважається за 2 картки. Для розрахунків є правилом, що жоден гравець не може отримати більше 3 карт. Наприклад, гравець, який отримає жовту, а потім відразу червону, отримає 3 картки. Якщо гравець отримує 2 жовті картки і, відповідно, червону, йому також зараховують 3 картки. Для розрахунків безпосередня червона картка рахується як 2 жовті картки.

  Чи обидві команди здобудуть гол? — Ви ставите, чи кожна команда заб’є хоча б один гол.

  Який буде рахунок? — Ставка на рахунок гри.

  Скільки голів? - ставка на суму забитих голів у матчі.

  Ви ставите, чи буде кількість голів у матчі більшою чи меншою за кількість, зазначену в тексті ставки (більше / менше) або Точний рахунок — точно, скільки голів буде забито в матчі, наприклад, без голів, 1 гол тощо.

  Що ще станеться? — Ви робите ставку, чи відбудеться подія під час матчу, включаючи:

  Винесене пенальті — чи буде виконаний пенальті (в результаті чи буде забитий гол, чи ні). Пенальті, присуджені, але скасовані / зняті, отже, не виконані, не вважатимуться виграшними.

  Пропущені пенальті — Пропущений пенальті. Мається на увазі будь-який виконаний пенальті, який не забитий у ворота. Якщо пенальті повторюється, перша спроба не враховується. Якщо м’яч після виконання пенальті відскакує від штанги / перекладини або відхиляється воротарем і знову буде доткута до зарахування гола, це буде вважатися пропущеним пенальті.

  Забиті пенальті — чи буде виконаний пенальті буде забитий. Це будь-який штрафний удар, який призводить до голу прямо з цього удару. Якщо м’яч після виконання пенальті відскакує від штанги / перекладини або відхиляється воротарем і знову простукується до призначення гола, це буде вважатися пропущеним пенальті. Штрафні санкції, присуджені, але скасовані / зняті та, отже, не виконані, не вважатимуться переможцем.

  2+ Виконані пенальті — Буде 2 або більше штрафних ударів (удар чи промах). Штрафи, призначені, але скасовані / зняті і, отже, не застосовані, не будуть враховуватися як призначені штрафи. Пенальті, присуджені, але скасовані / зняті, отже, не виконані, не вважатимуться виграшними.

  2+ забитих пенальті — Чи буде забито 2 чи більше голів із пенальті.

  Гол зі штрафного удару — Чи буде забитий гол зі штрафного удару? Усі ставки на голи зі штрафного удару розраховуються лише після прямого удару зі штрафного. Штрафи не враховуються. Гравець, який виконує штрафний удар, також мусить бути автором голу.

  Гол головою — чи буде забитий гол головою в грі? Гол головою, вважається гол, який забив гравець головою чи плечем, умисний чи ні. Автоголи не враховуються.

  Гол поза межами штрафної зони — Чи буде забитий гол за межами штрафного майданчика (16,5 м). Автоголи не враховуються.

  Автогол - чи буде забитий автогол в матчі.

  Дискваліфікація з поля - чи гравець буде дискваліфікований з поля. Рахуються лише картки, показані гравцеві, який бере участь у грі. Будь-які картки, показані після закінчення матчу, не враховуються. Гравець, якого дискваліфікують з поля, - це той гравець, який бере участь у матчі, і отримує червону картку, якщо це його перша картка, так і якщо червона картка є результатом отримання 2 жовтих карток.

  Штанга/перекладина - Чи було влучено в штангу або перекладину під час матчу. (Удари в стійку/перекладину, які призвели до голу, не враховуються)

  Скільки командних голів? - Ви робите ставку на кількість забитих голів даною командою, включаючи:

  Скільки командних голів - чи буде сума голів команди більше або менше числа, зазначеного в тексті ставки.

  Скільки голів точно заб’є команда в матчі, наприклад: Без голів, команда А рівно 1 гол, команда В рівно 3 голи, тощо (автоголи враховуються).

  Якою різницею голів переможе команда? - Ви робите ставку якою різницею голів, виграє команда.

  Скільки очок на командних картках? - Ви робите ставку на те, чи буде сума очок з карт певної команди / команд вище або нижче кількості, вказаної в тексті ставки. Враховуватимуться лише картки, показані гравцям на полі під час матчу. Карти, показані менеджерам та гравцям на лавці запасних, не враховуються при підсумку очок. Карти з додаткового часу або карти, показані після закінчення гри, не враховуються.

  Жовта картка = 10 і Червона картка = 25. Якщо гравець отримує 2 жовті картки, а згодом йому показують червону картку, гравець отримує загалом 35 карткових очок.

  Скільки кутових ударів? - Ви робите ставку на те, чи буде кількість кутових ударів певною командою / командами подач бути вище чи нижче кількості, вказаної в тексті ставки.

  Враховуються лише виконані кутові. Якщо кутовий удар повторюється, він все одно вважається 1 кутовим.

  Що ще буде з командами? - Ви робите ставку на конкретні командні події, які відбуваються під час матчу (протягом регулярних 90 хвилин гри плюс компенсований час, овертайми та штрафи не враховуються), включаючи:

  Пенальті, призначений команді - чи буде виконана пенальті відповідною командою (чи буде забитий гол, чи ні). Пенальті, присуджені, але скасовані / не виконані, не вважатимуться виграшними.

  Не забиті пенальті команди - чи не заб’є команда пенальті. Мається на увазі будь-який пенальті, який не призвів до голу цим пострілом командою. Якщо пенальті повторюється, перша спроба не враховується. Якщо м’яч після виконання пенальті відскакує від штанги / перекладини або відхиляється воротарем і її ще раз доторкнулися до признання гола, це буде вважатися пропущеним пенальті.

  Забиті командні пенальті - чи буде забитий пенальті командою. Якщо м’яч після виконання пенальті відскакує від штанги / перекладини або відхиляється воротарем і її ще раз доторкнулися до признання гола, це буде вважатися пропущеним пенальті.

  Виконано 2+ командні пенальті - чи буде команда виконувати 2 або більше штрафних ударів (влучних або не забитих).

  Забито 2+ командних пенальті - Чи буде забито командою 2 або більше голів з пенальті.

  Гол з вільного удару команди - чи буде команда забивати штрафний удар. Усі ставки на командні голи зі штрафного удару розраховуються лише на прямі м’ячі зі штрафного. Штрафні удари не враховуються.

  Гол команди забитий головою - чи буде забитий гол головою в грі. Гол головою вважається гол, який забив гравець головою чи плечем, умисний чи ні. Автоголи не враховуються.

  Гол команди за межами штрафного майданчика - чи буде забитий гол даною команлою за межами штрафного майданчика (16,5 м). Автоголи не враховуються. голи з вільних ударів зараховуються.

  Дискваліфікація гравця команди з поля - чи гравець даної команди (лише і виключно) буде дискваліфікований з поля. Враховуються лише картки, показані гравцеві, який бере участь у грі. Будь-які картки, показані після закінчення матчу, не враховуються. Гравець, якого дискваліфікують з поля, - це той гравець, який бере участь у матчі, і отримує червону картку, як якщо це його перша картка, або якщо червона картка є результатом отримання 2 жовтих карток.

  Чистий рахунок команди - Чи збереже команда, яку ви обрали, чистий рахунок? Наприклад, 0-0, 1-0 для вибраної вами команди, 2-0 для обраної вами команди тощо будуть виграшними комбінаціями.

  Перша команда, яка заб’є гол - яка команда заб’є першою. Анульовані та / або неправильно забиті голи не враховуватимуться. Враховуються лише визнані голи. Якщо в грі не буде жодного голу, цей ринок буде класифікований як програний.

  Остання команда, яка заб’є гол - яка команда заб’є останній гол. Враховуються лише визнані голи. Якщо в грі не буде жодного голу, цей ринок буде класифікований як програний.

  Перший кутовий удар - яка команда отримає перший кутовий. Якщо в зазначеній часовій рамці не буде кутових ударів, вибір вважатиметься програшним.

  Останній кутовий удар - Яка команда отримає останній кутовий. Якщо в зазначеній часовій рамці не буде кутових ударів, вибір вважатиметься програшним.

  Найбільше кутових ударів - яка команда виконає найбільше кутових. Якщо в кінці гри кількість кутових буде однаковою для обох команд, відбір буде програшним. Вибрана команда повинна взяти більше кутових, ніж інша команда, щоб виграти ставку.

  Перша картка - яка команда отримає жовту або червону картку першою в грі. Якщо протягом зазначеного періоду часу не буде показаних карток, вибір буде вважатися програшним.

  Остання картка - яка команда отримає останню жовту або червону картку в грі. Якщо протягом зазначеного періоду часу не буде показаних карток, вибір буде вважатися програшним.

  Більшість балів за картки - яка команда отримає найбільше балів за карти, отримані під час матчу. Якщо жодна команда не отримає жодних карткових очок (не буде показано жодної картки) під час матчу, вибір буде програшний. Вибрана команда повинна отримати більше карткових очок, ніж інша команда, щоб виграти ставку.

  Жовта картка = 10 і Червона картка = 25. Якщо гравець отримує 2 жовті картки, а згодом йому показують червону картку, гравець отримує загалом 35 карткових очок.

  Більшість карток - яка команда отримає найбільше карток під час гри. Якщо під час матчу не буде показано жодної картки, вибір буде програшним. Вибрана команда повинна отримати більше карток, ніж інша команда, щоб виграти ставку.

  Жовта картка = 1 і Червона картка = 2. Якщо гравець отримує 2 жовті картки і, як наслідок, червону картку, він отримує 3 картки. Для цілей розрахунків правило полягає в тому, що жоден гравець не може отримати більше 3 карт, а пряма червона картка вважається 2 картками.

  Хто буде першим / останнім гравцем, який заб’є? - Ви робите ставку на те, який гравець заб’є перший/останній гол під час матчу.

  Ставки розраховуються відповідно до того, який гравець заб’є перший / останній гол за свою команду протягом тривалості матчу.

  Автоголи не враховуються. Наприклад, якщо ви робите ставку на те, що гравець забив перший гол, а перший гол є автоголом, то ставка буде активна до наступного забитого голу, який не буде автоголом. Гравець, який забив перший гол, який не є автоголом, вважатиметься першим.

  Для ставки “який гравець заб’є перший” - якщо гравець, якого ви обрали, не брав участі в матчі, коли був забитий перший гол, ставка підлягає поверненню.

  Якщо ваш гравець брав участь у матчі до або під час останнього голу, ставки будуть дійсними.

  Якщо в матчі не забито голів, будь-які ставки на гравця, який заб’є перший чи останній гол, будуть розраховані як програшний вибір.

  Скільки голів гравця? - Ви робите ставку на те, заб’є гравець 1 + / 2 + або 3+ голів у матчі. Автоголи не враховуються.

  Як гравець заб’є гол? - Ви робите ставку на те, як певний гравець заб’є гол. Варіанти такі (автоголи не враховуються):

  Гол забитий головою - Гравець заб’є гол, головою чи плечем, неважливо чи це було навмисно чи ні.

  Гол з вільного удару - відповідний гравець заб’є гол для своєї команди безпосередньо з вільного удару.

  Гол за межами штрафного майданчика- вибраний гравець заб’є гол за свою команду поза штрафним майданчиком (16,5 м).

  Пенальті - відповідний гравець заб’є гол для своєї команди з пенальті. Гол повинен бути забитий безпосередньо з пенальті. Будь-які голи, забиті після відскоку, не враховуватимуться як голи, забиті з пенальті.

  Хто отримає картку або буде дискваліфікований з поля? - Ви ставите (ставка на картки), чи отримає даний гравець жовту чи червону картки.

  Ви робите ставку (ставка на дискваліфікацію з поля), чи отримає даний гравець червону картку. Враховуються лише картки, показані гравцеві, який бере участь у грі. Будь-які картки, показані після закінчення матчу, не враховуються. Гравець, якого дискваліфікують з поля, - це той гравець, який бере участь у матчі, і отримує червону картку, як якщо це його перша картка, або якщо червона картка є результатом отримання 2 жовтих карток.

  Карти, показані перед початком гри, під час перерви або після останнього свистка, не враховуються. Картки, показані гравцям або менеджерам, які не беруть активної участі у грі, не враховуються.

  Перший гравець який отримає картку - який гравець отримає жовту або червону картку першим у грі. Якщо за вказаний проміжок часу не буде показана жодна карта, вибір буде програний.

  Перший гравець команди, який отримає картку - Хто першим у своїй команді отримає жовту чи червону картки. Якщо за вказаний проміжок часу не буде показана жодна карта, вибір буде програний.

  Що таке подвійний шанс? - Ви робите ставку на кінець гри (або на певний період часу) у 2 можливих варіантах. Наприклад: Команда A / Нічия - для виграшу, матч (або заданий період часу) повинен закінчитися перемогою команди A або нічиєю.

  Хто буде вигравати після 1-го тайму /всього матчу? - Ви робите ставку на результат матчу під час перерви та цілого часу гри. Обидва вибори повинні бути правильними і наступити по черзі, щоб вибір був виграшним.

  Скільки карток для команди? - Ви робите ставку на кількість карток у матчі, показаних команді. Враховуватимуться лише картки, показані гравцям на полі під час матчу. Карти, показані менеджерам та гравцям на лавці запасних, не враховуються.

  Якщо гравець отримує 2 жовті картки та червону, відповідно, йому буде присуджено 3 картки. Гравець, який негайно отримає жовту, а потім червону, буде зарахований 3 картками. Максимальна кількість карток на 1 гравця - 3.

  Карти до початку гри, з перерви або після закінчення гри не враховуються. Карти, показані гравцям або іншим товаришам по команді, які активно не грають на полі, не враховуються.

  Як переможе команда? - Ви робите ставку на різні ринки, пов’язані з перемогою вашої команди, включаючи:

  Яка перевага - Якою перевагою виграє команда.

  Виграти до нуля - Чи переможе команда до нуля. Наприклад, якщо команда виграє з рахунком 1: 0, 2: 0 тощо, вибір буде виграний.

  Команда, що програє - чи переможе команда в матчі (або періоді часу), коли раніше будь-коли була програючою командою.

  Перемога в додатковому часі - чи виграє дана команда в грі після додаткового часу. Щоб вибір був виграшним, ваша команда повинна виграти додатковий час (2 х 15 хвилин плюс час травми, якщо не зазначено інше). Якщо додаткового часу не буде, ваш вибір вважатиметься програним. Якщо подія відкладається або скасовується, застосовуються правила перенесених або скасованих матчів.

  Перемога в пенальті - Чи переможе вибрана вами команда по пенальті. Ставки робляться лише на матчі, де буде виконаний пенальті. Якщо гра не закінчиться пенальті, відбір буде програний. Якщо подія відкладається або скасовується, застосовуються правила перенесених або скасованих матчів.

  Аванс - Чи буде ваша команда претендувати на наступний раунд / турнір / чемпіонат / лігу. Якщо подія відкладається або скасовується, застосовуються правила перенесених або скасованих матчів.

  Розділ 63Betbuilder - ставки на баскетбол

  Betbuilder - ставки на баскетбол

  Регламент визначає детальні правила, згідно з якими ставки розраховуватимуться за допомогою функції Betbuilder на баскетбол, як одиночні, так і комбіновані ставки на одну і ту ж подію.

  Комбінована ставка Betbuilder - це загальна ставка, що складається з усіх зроблених селекцій. Будь-яке посилання на термін “ставка” в цьому документі стосується всього купона, створеного за допомогою функції Betbuilder. Будь-яке посилання на термін “селекція” відноситься до одного вибору в межах конкретного закладу.

  Результат ставок та селекцій

  Усі селекції в комбінованій ставці на одну і ту ж подію повинні вважатися виграними (результат нічиї вказує на втрачений відбір), щоб вся ставка вважалася виграшною. Будь-яка селекція, яка не вважається виграною, з урахуванням винятків, що містяться в цих правилах, буде розрахований як програний. Якщо один або кілька варіантів ставки втрачають силу (наприклад, обраний гравець не братиме участі - див. Розділ 4), вся ставка буде недійсною.

  Приклад: Селекція для команди-переможниці в поєдинку, який зрівняється після овертайму (або звичайного часу, якщо овертайм не запланований), навіть якщо рівний рахунок не був виграшним за допомогою функції Betbuilder, буде розрахований як програний. Це положення не стосується матчів NBA чи NBL (регламенти цих ліг вимагають достатньої кількості додаткових робочих годин, щоб визначити команду-переможця), але воно може застосовуватися до інших ліг чи змагань з баскетболу та їх власних правил. Подібна ситуація і з відборами за певну кількість очок, досягнутих командою. Якщо жодна команда не досягне потрібної кількості очок, селекція буде розрахована як програна, незалежно від того, запропонована альтернативна селекція щодо того, чи не досягла команда вказаної кількості очок.

  ДОДАТКОВИЙ ЧАС

  Усі ставки на ігри з баскетболу визначаються за офіційним результатом, включаючи додатковий час.

  Селекції на другу половину / четвертий період

  Усі селекції другої половини / четвертого періоду також включають додатковий час, якщо такий є. Приклад: Селекція на суму всіх пунктів у другій половині включатиме як кількість пунктів, набраних у другій половині, так і в додатковий час.

  Спеціальні парі на учасників:

  Усі ставки на гравця будуть активними для події після того, як гравець вийде на поле та формально візьме участь у грі, незалежно від того, чи селекція призначениа для конкретного етапу матчу. Якщо гравець не з’являється на майданчику на жодному етапі матчу, усі ставки для цього гравця будуть недійсними. Приклад: Ставка на те, що гравець набере 10,5+ очок у другому таймі, буде активною (і на кінець розрахована як програшна), навіть якщо він отримає травму через 2 хвилини в першому таймі і взагалі не грає у другому таймі . Однак у випадку, якщо гравець отримує травму безпосередньо перед початком поєдинку та виводиться зі стартового складу (або замінників), такий вибір буде анульовано.

  Матчі відкладені та незавершені

  Якщо матч відміняється або переноситься на більш ніж 24 години по відношенню до заявленого часу початку події, всі парі скасовуються, а зроблені ставки повертаються.

  Перервані матчі

  Якщо матч перерваний до його початку, застосовується правило 24 годин для перенесених матчів, описане вище. Якщо зустріч переривається після її початку, але до нормального завершення, застосовуються такі правила:
  a. Комбіновані ставки на одну і ту ж подію будуть недійсними, якщо принаймні одна селекція стосується гравця, який до того часу не з’явився на полі. Усі правила, викладені нижче, застосовуються як наслідок застосування цього правила.
  b. Якщо всі селекції на комбінованому купоні на одну і ту ж подію виграні, і переривання матчу не може змінити це жодним чином, вся ставка вважається виграною. Приклад: подвійна комбінована ставка на ту саму подію, коли один вибір був зроблений, щоб набрати певну загальну кількість очок, а другий - те, що гравець набере 10,5+ очок, у матчі, де була досягнута необхідна загальна кількість очок і гравець набрав більше 10 очок ще до того, як гру припинили. У цьому випадку факт переривання матчу не впливає на результат жодної з цих селекцій. Це правило не може бути застосовано до селекцій з рахунком нижче певної загальної кількості балів, оскільки переривання матчу може змінити результат відбору.
  c. Ціла ставка буде розрахована як програвша, якщо один вибір у комбінованій ставці на ту саму подію буде розрахований як втрачений до переривання, а саме переривання не може жодним чином змінити цей результат. Приклад: Комбінована ставка на одну і ту ж подію із ставкою на вибір першого голу буде втрачена, якщо гравець, інший від поставленого, заб’є перший гол. Навіть якщо матч припинено після цієї події, це не вплине на селекцію.
  d. Якщо на ту саму подію немає жодної комбінованої ставки, яка програла, і через переривання є принаймні одне анулювання селекції, то вся ставка буде недійсною. Це правило застосовується, якщо одна або кілька селекцій відбору не були прийняті для відмови. Приклад: Комбінована ставка на одну і ту ж подію буде недійсною, якщо один вибір замінив рахунок, що перевищує вказану загальну кількість балів, і рахунок все ще був меншим за кількість балів, зроблених на момент припинення матчу. У цій ситуації загальну кількість очок не вдалося визначити через відмову від матчу, і ставка буде недійсною.

  Зміна місця зустрічі

  Якщо місце проведення буде змінено з попередньо оголошеного, всі ставки на цю гру будуть недійсними.

  Розділ 64BETBUILDER - СТАВКИ НА NFL

  Правила встановлюють детальні умови, згідно з якими ставки будуть розраховуватися за допомогою функції Betbuilder в NFL, як одиночні, так і комбіновані ставки на одну і ту ж подію.

  Комбінована ставка Betbuilder - це загальна ставка, що складається з усіх вибраних селекцій. Будь-яке посилання на термін “ставка” в цьому документі стосується всього купона, який був створений за допомогою функції Betbuilder. Будь-яке посилання на термін “селекція” відноситься до одного вибору в межах конкретного закладу.

  Результати ставок та селекцій

  Усі селекції в комбінованій ставці на одну і ту ж подію повинні вважатися виграними (результат нічия / повернення означає, що селекція програна), щоб вся ставка вважалася виграшною. Селекція, який не вважається перемогою, за винятком, що міститься в цих правилах, буде зарахований як програний.
  Приклад: Селекція на команду-переможця в поєдинку, яка має нічию після овертайму (або звичайний час, якщо овертайм не запланований), навіть якщо результат нічиї не можна було вибрати за допомогою функції Betbuilder, буде розрахований як програний. Аналогічним чином, селекція на досягнення певної кількості балів, коли жодна команда не досягне порогового балу, буде розрахована як програна, незалежно від того, чи була селекція на досягнення зазначеної кількості балів альтернативною чи ні. Якщо чверть, половина чи гра закінчуються без рахунку, то будь-яка селекція на реалізацію або більшість очків (наприклад, гравець, який забив реалізацію в першому таймі) буде врегульована як програна.

  Додатковий час

  Усі ставки на ігри NFL будуть розраховуватися за офіційним результатом, включаючи будь-який додатковий час.

  Селекції на другу половину/четверту кварту

  Усі селекції на другу половину/четверту кварту включають додатковий час, якщо такий буде признаний. Приклад: Селекція на суму всіх балів у другій половині включатиме як кількість балів, набраних у другій половині, так і в додатковий час.

  Селекції на конкретних гравців

  Усі селекції на гравця будуть активними для події, коли гравець виходить на поле і офіційно бере участь у грі, незалежно від того, чи селекція стосується якогось конкретного етапу матчу. Якщо гравець не з’являється на майданчику на жодному етапі матчу, усі селекції для цього гравця будуть недійсними..
  Приклад: Селекція на гравця для проведення реалізації у другому таймі буде активною (і в кінці, буде розрахована як програна), навіть якщо він отримав травму в першому таймі і не грав у другому таймі. Однак, якщо гравець отримує травму безпосередньо перед початком матчу і взагалі не бере участі в грі, такий відбір буде недійсним.

  матчі, відкладені або незавершені

  Якщо матч перенесений або незакінчений, а гра буде відновлена ​​або стартує ​​не пізніше 48 годин після початкового часу початку, всі ставки будуть дійсними. Якщо, матч розпочнеться або буде відновлений через 48 годин від початкового часу початку, селекції будуть анульовані, а ставки повернуті на рахунок.

  Перервані матчі

  Якщо початок або рестарт матчу відбувається більш ніж через 48 годин після оригінального часу початку, ставки вважаються недійсними, а ставки повертаються на Ваш рахунок:
  a. комбіновані ставки на одну і ту ж подію вважаються недійсними, якщо на гравця, який до того часу не з’явився на полі, було зроблено хоча б одну ставку . Усі правила, викладені нижче, застосовуються як наслідок застосування цього правила.
  b. Якщо всі селекції в мульти-ставці на одну і ту ж подію виграні, і переривання матчу не може змінити це жодним чином, вся ставка вважається виграною. Приклад: подвійна комбінована ставка на ту саму подію, коли одна селекція була зроблена, щоб набрати більше певної загальної кількості очок, а друга полягала у тому, що гравець забив реалізацію в матчі, де була набрана необхідна загальна кількість очок, і гравець вже забив тачдаун до переривання матчу. У цьому випадку факт переривання матчу не впливає на результат жодної з цих селекцій. Це правило не може бути застосовано до селекцій на результат нижче певної загальної кількості балів, оскільки переривання матчу може вплинути на результат селекції.
  c. Уся ставка буде розрахована як програшна, якщо одна селекція у комбінованій ставці на ту саму подію буде розрахована як програшна до переривання, а саме переривання не може жодним чином змінити цей результат. Приклад: Комбінована ставка на ту саму подію, що включає вибір команди, яка здобуде перше очко, буде програна, якщо команда, яка відрізняється від тієї, яка була вибрана спочатку, набере перше очко. Навіть якщо матч припинено після цієї події, це не вплине на вибір.
  d. Якщо в комбінованій ставці на одну і ту ж подію немає жодної програшної селекції, і через переривання є принаймні одна недійсність, вся ставка буде недійсною.Це правило застосовується, якщо одна або декілька селекцій не розраховані через припинення матчу. Приклад: Комбінована ставка на ту саму подію буде вважатися недійсною, якщо одна з селекцій була поставлена на рахунок вище зазначеного загальної кількості очок, і до моменту припинення матчу рахунок все ще був нижче встановленої кількості очок. У цій ситуації загальний рахунок не може бути визначений через переривання матчу, тому ставка буде вважатися недійсною.

  Зміна місця проведення

  Якщо місце зміниться з місця, яке було спочатку оголошено, всі ставки на цю гру будуть недійсними.

  Розділ 65BETBUILDER - СТАВКИ НА ХОКЕЙ

  Положення та умови встановлюють конкретні правила, за якими розраховуватимуться ставки з використанням функції Betbuilder на хокей, будь то одиночні або комбіновані ставки на ту саму подію.

  РЕЗУЛЬТАТИ СТАВОК І ПРОГНОЗІВ

  Всі прогнози в комбінованій ставці на ту саму подію повинні бути визнані виграшними (нічийний результат означає програш прогнозу), щоб вся ставка була визнана виграшною. Вибір, який не вважається виграшем, за винятком випадків, передбачених цими правилами, вважатиметься програшем. Якщо один або кілька прогнозів у ставці недійсні (наприклад, обраний гравець не бере участі в події, див. розділ 4), вся ставка вважається недійсною.

  Приклад: прогнози на перемогу команди в матчі, який закінчився внічию після додаткового часу (або основного часу, якщо додатковий час не передбачено), навіть якщо на нічийний результат неможливо було зробити ставку за допомогою функції Betbuilder, будуть вважатися “програними”.

  Це положення не відноситься до ігор НХЛ (правила цих ліг вимагають грати стільки овертаймів, скільки необхідно для визначення команди, що перемогла), але може застосовуватися до інших хокейних ліг або змагань та їх власних правил.

  Те саме відноситься і до відборів, заснованих на певній кількості очок, набраних командою. Якщо жодна з команд не набере необхідної кількості очок, то прогнози будуть вважатися такими, що програли, незалежно від того, чи буде запропоновано альтернативний варіант вибору на те, що команда не набере необхідної кількості очок. Якщо період закінчується без голів, то відбори за кидками, такими як “Перший і останній стрілок” у цьому періоді, зараховуються як програні.

  ДОДАТКОВИЙ ЧАС І ПЕНАЛЬТІ

  Усі хокейні матчі вирішуватимуться за офіційним результатом, включаючи всі овертайми та штрафні удари. Голи, забиті з пенальті, не враховуються під час розрахунку ставки. Гол, приписаний команді, що перемогла після серії пенальті (наприклад, єдиний гол у грі, яка закінчилася 0:0 після додаткового часу і, отже, 1:0 після серії пенальті), зараховується в загальний рахунок гри та загальна кількість голів команди, але не приписується гравцю, тому не зараховується до очок гравця.

  РИНКИ ТРЕТЬОГО ПЕРІОДУ

  Усі ринки третього періоду включають додатковий час та результат серії пенальті, якщо така призначена. Наприклад: ринок загальної кількості голів у третьому періоді включає голи, забиті як у третьому періоді, так і переможний гол в овертаймі або пенальті.

  ГРАВЕЦЬ - СПЕЦИФІЧНІ РИНКИ

  Усі прогнози для гравця будуть активні для події, коли гравець з’явиться на полі та офіційно візьме участь у грі, незалежно від того, чи належить прогноз до певної стадії матчу.

  Якщо гравець не з’являється на полі на будь-якій стадії матчу, всі прогнози на цього гравця анулюються.

  Приклад: вибір конкретного гравця, який заб’є гол у третьому періоді, буде активним (і в кінцевому підсумку буде визнаний форою), якщо цей гравець був на полі протягом перших двох хвилин гри, отримав травму та не повернувся на поле, навіть якщо він ніколи не виходив на кригу протягом третього періоду.

  Однак у ситуації, коли гравець отримує травму безпосередньо перед початком гри та вибуває зі стартового складу (або з лави запасних), такий вибір буде анульований.

  Перенесені та незавершені матчі

  Якщо матч відкладено або не завершено і гра відновлена або розпочата протягом 24 годин після початку початку, то всі ставки залишаються в силі. Якщо початок або поновлення матчу відбувається більш ніж через 24 години після початкового часу початку, ставки вважаються недійсними, а ставки повертаються на ваш рахунок.

  Матчі, що не відбулися.
  • Комбіновані ставки на ту саму подію вважаються недійсними, якщо вони містять хоча б один прогноз за участю гравця, який ще не вийшов на лід як активний гравець. Усі правила, наведені нижче, застосовуються з урахуванням та після застосування цього правила.
  • Якщо всі прогнози в комбінованій ставці на ту саму подію є виграшними, і переривання матчу вже ніяк не може це змінити, вся ставка вважається такою, що виграла. Приклад: Подвійна комбінована ставка на ту саму подію, де один вибір був зроблений на рахунок вище вказаної загальної кількості голів, а інший - на вказаного гравця, в матчі, де було досягнуто необхідної загальної кількості очок і гравець забив до того, як матч був припинений, вважатиметься виграною. У цьому випадку той факт, що матч було припинено, ніяк не впливає на результат обох відборів. Це правило не може бути застосоване у разі відборів із загальним рахунком нижче за певний, оскільки перерваний матч може змінити результат відбору.
  • Вся ставка буде визнана такою, що програла, якщо один вибір у комбінованій ставці на ту саму подію був визнаний таким, що програв до переривання матчу, і саме переривання ніяк не може змінити цей результат. Приклад: Комбінована ставка на ту саму подію, що містить вибір на команду, що забила перший гол, буде програна, якщо інша команда заб’є перший гол. Навіть якщо після цієї події матч буде припинено, це не вплине на результат селекції.
  • Якщо в комбінованій ставці на ту саму подію немає програшних комбінацій, але є хоча б один вибір, анульований через відмову, то вся ставка буде анульована. Це правило застосовується, якщо один або кілька прогнозів не визначено через переривання матчу. Приклад: Комбінована ставка на одну і ту ж подію буде анульована, якщо один вибір був зроблений на рахунок вище певної загальної кількості очок, а до моменту закінчення матчу рахунок все ще був нижчим за кількість очок, на яку була зроблена ставка. У цій ситуації загальний рахунок не може бути визначений через переривання матчу, тому ставку буде визнано недійсною.
  ЗМІНА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ

  Якщо місце проведення матчу буде змінено порівняно з оголошеним, всі ставки, зроблені на матч, будуть анульовані.

  Розділ 66BETBUILDER - Ставки на теніс

  У цьому документі детально описані правила, за якими розраховуються всі одиночні та комбіновані ставки в матчі.

  Ставка Betbuilder - це комбінована ставка, що включає в себе всі компоненти вибору. Будь-яке посилання на “ставку” в цьому документі відноситься до всього вмісту купона ставок Betbuilder. Будь-яке посилання на “вибір” відноситься до одного вибору в межах відповідної ставки.

  ВИБІР ТА РЕЗУЛЬТАТИ СТАВОК

  Для того, щоб ставка вважалася укладеною, всі тенісні прогнози в мульти-ставці повинні бути виграшними (без тай-брейків, нічиїх або так званих ” pushes”). Вибір, який не виявився виграшним, якщо тільки це спеціально не зазначено в цьому документі, вважається програшем. Наприклад, “Скільки ейсів заб’є гравець у матчі?”, якщо гравець, про якого йде мова, не набере кількість ейсів, зазначену в ставці, - вибраний вибір вважається програшним.

  Якщо один або кілька прогнозів у будь-якій ставці визнаються недійсними через неучасть гравця (гравців) у грі (відповідно до пункту 4), вся ставка буде визнана недійсною. Ставки, визнані недійсними з інших причин (як правило, дострокове завершення матчу або перенесення матчу), будуть розраховуватися відповідно до правил, викладених у пункті 6 цього документа.

  Якщо суддя призначає штрафні очки, всі ставки на цей матч залишаються в силі.

  TIE BREAK

  Усі тенісні матчі будуть розраховані на основі офіційного оголошеного рахунку, включаючи тай-брейк.

  Чоловічі турніри ATP (одиночний та парний розряди)

  Регулярний тай-брейк до 7

  Використовується за рахунку 6 геймів (6-6) у сеті. Перший до семи (7) очок (якщо перевага в 2 очки не досягнута - сет продовжується до тих пір, поки гравець/команда не досягне принаймні 7 очок з перевагою в 2 очки). Кожен тай-брейк зараховується як 1 гейм. На тай-брейку нараховуються очки за кожне очко*, гейм, сет і тай-брейки в матчі.

  *Очки тай-брейку не враховуються при підрахунку загальної кількості очок у геймі.

  Тай-брейк у фінальному сеті до 10 (Super/Match Tiebreak)

  Призначається за рахунку 6 геймів (6-6) у фінальному сеті. Тай-брейк у фінальному сеті застосовується на всіх чоловічих і жіночих турнірах Великого шолома. (Наприклад, коли 2 сети для чоловіків - найкращий з 5 сетів).

  Від першого до десяти (10) очок (якщо перевага в 2 очки не була досягнута - сет буде продовжуватися до тих пір, поки гравець не досягне принаймні 10 очок при перевазі в 2 очки). Кожен тай-брейк зараховується як 1 гейм. На тай-брейку нараховуються очки за кожне очко*, гейм, сет і тай-брейки в матчі.

  *Очки на тай-брейку не враховуються при підрахунку загальної кількості очок у геймі.

  Тай-брейк у фінальному сеті до 10 (Super/Match Tiebreak)

  Проводиться, коли гравці виграли по одному сету (1-1), а фінальний сет вирішується на супер-тай-брейку. У цьому випадку звичайна гра з шести геймів (6-6) для вирішення тай-брейку не застосовується, оскільки тай-брейк грається як перший гейм фінального сету. Ті ж самі правила тай-брейку до 10 очок застосовуються до сценарію Матч-тай-брейк. Після закінчення тай-брейку рахунок в останньому сеті буде 7-6, але він враховується тільки як один гейм для всіх “ігрових” ринків. Ставки на тай-брейк у матчі не враховуються при підрахунку загального результату матчу, сету або тай-брейку.

  *Застосовується в основному до показових турнірів або регулярних парних турнірів жіночих турнірів WTA (одиночних і парних).

  Звичайний тай-брейк до 7

  Проводиться, коли рахунок сету становить 6 геймів (6-6).

  Перший до семи (7) очок (якщо перевага в 2 очки не досягнута - сет продовжується до тих пір, поки гравець/команда не досягне принаймні 7 очок з перевагою в 2 очки). Кожен тай-брейк зараховується як 1 гейм. На тай-брейку нараховуються очки за кожне очко*, гейм, сет і тай-брейки в матчі.

  *Очки тай-брейку не враховуються при підрахунку загальної кількості очок у геймі.

  Тай-брейк у фінальному сеті до 10

  Починається за рахунку 6 геймів (6-6) у фінальному сеті. Тай-брейк у фінальному сеті застосовується на всіх чоловічих і жіночих турнірах Великого шолома. (Наприклад, якщо 1 сет для жінок - найкращий з 3 сетів) Перший до десяти (10) очок (якщо перевага в 2 очки не досягнута - сет продовжується до тих пір, поки гравець не набере щонайменше 10 очок при перевазі в 2 очки). Кожен тай-брейк зараховується як 1 гейм. На тай-брейку нараховуються очки за кожне очко*, гейм, сет і тай-брейки в матчі.

  *Очки на тай-брейку не враховуються при підрахунку загальної кількості очок у геймі.

  Тай-брейк у фінальному сеті до 10 (Super/Match Tiebreak)

  Проводиться, коли гравці виграли по одному сету (1-1), а фінальний сет вирішується на супер-тай-брейку. У цьому випадку звичайна гра з шести геймів (6-6) для вирішення тай-брейку не застосовується, оскільки тай-брейк грається як перший гейм фінального сету. Ті ж самі правила тай-брейку до 10 очок застосовуються до сценарію Матч-тай-брейк. Після закінчення тай-брейку рахунок в останньому сеті буде 7-6, але він вважається лише одним геймом для всіх “ігрових” ринків. Тай-брейк матчу не враховується в ставках на загальну кількість матчів, сетів або тай-брейків гравців.

  *Застосовується в основному до показових турнірів або регулярних парних турнірів.

  РИНКИ В СЕТАХ

  Ставки на всі сети включатимуть тай-брейк, якщо такий сценарій відбудеться в матчі. Наприклад, вибір тоталу ейсів 1-го сету буде включати всі ейси, набрані в 1-му сеті, включаючи тай-брейк.

  СПЕЦІАЛЬНІ РИНКИ ГРАВЦІВ

  Усі вибори на гравців вважатимуться активними після того, як буде розіграно перше очко матчу. Якщо гравець був змушений вийти з гри через травму/відмову до початку матчу, деякі ставки на цього гравця та матч будуть анульовані (див. розділ 5). Однак, якщо матч було розпочато до того, як гравець вийшов з гри, щоб продовжити участь у ньому, то ці ставки будуть розраховані у звичайному порядку. Наприклад, ставка на перемогу гравця А в 1-му сеті, де гравець А виграє 1-й сет, але потім виходить з гри через травму в 2-му сеті і не повертається до гри, ця ставка буде вважатися виграною. Однак, якщо ставка була зроблена на те, що гравець А виграє 2-й сет, ця ставка буде визнана недійсною. (Дивіться більше прикладів у розділі 6).

  ПЕРЕНЕСЕНІ, ЗАТРИМАНІ ТА НЕЗАВЕРШЕНІ МАТЧІ

  Якщо в розкладі або в день проведення події відбулися зміни, то час початку події буде оновлено, а ринки залишаться відкритими.

  Якщо матч перенесено або не завершено, всі ставки залишаються дійсними, якщо матч буде відновлено під час турніру.

  Якщо початок матчу затримується або призупиняється (дощ, темрява тощо), всі ринки залишаються відкритими, а всі ставки будуть розраховані, коли матч відновиться і буде завершений.

  У випадку, якщо матч не буде завершено через вилучення гравця або дискваліфікацію будь-якого гравця або команди, всі ставки (включаючи ставки на переможця матчу), що залишилися нерозрахованими, вважаються недійсними. Ставки на ринки, що склалися, вважаються дійсними і будуть розраховані.

  ПЕРЕРВАНІ МАТЧІ

  Якщо матч зупинено до його початку і він підпадає під дію тих же правил турніру, що і перенесені матчі, дотримуйтесь правил, описаних вище. Якщо матч було зупинено під час гри, а потім відновлено і завершено, всі ставки також залишаються в силі відповідно до пункту 5. Наприклад, якщо Гравець А виграє перший сет, а потім Гравець Б знімається після закінчення першого сету, всі ставки, зроблені на перший сет, будуть розраховані як зазвичай. Якщо Гравець А виграє перший сет, а потім Гравець Б знімається з гри під час другого сету за рахунку 3-2, ставки на другий сет вважаються недійсними, за винятком випадків, коли окремі ринки вже були розраховані).

  Якщо матч зупинено після початку, але до завершення, і він не був відновлений і завершений протягом запланованого турніру, застосовуються наступні правила::

  • Мульти-ставки на один матч вважаються недійсними, якщо вони включають хоча б один вибір за участю гравця, який відмовився від гри через травму або віддав матч за допомогою вилучення. Усі правила, викладені нижче, застосовуються з урахуванням і після застосування цього правила.
  • Якщо всі прогнози в купоні вже виграні, а перерва не вплинула на результат кожного прогнозу, то купон в цілому буде вважатися виграним. Наприклад, купон з 2 прогнозами, що містять ринок “Тотал геймів більше” в матчі і конкретного гравця, який має Х асів. У грі, в якій була досягнута необхідна кількість геймів і у гравця було X асів до того, як гру було перервано, купон буде вважатися виграним. У цьому випадку переривання гри не вплинуло на будь-який вибір. Те ж саме не стосується вибору “Менше загальної кількості ігор”, де гра переривається, коли загальний рахунок все ще нижче обраного числа, оскільки переривання гри вплинуло б на цей результат.
  • Якщо один вибір у мультикупоні зараховується як програний, і матч переривається, купон буде вважатися програним, якщо, незалежно від факту переривання, вибір або вибори були безповоротно припинені. Наприклад, мультикупон, в якому є вибір Гравця, який першим отримає туз, в грі, де інший гравець першим отримав ас, а потім матч був перерваний, буде вважатися таким, що програв. У цьому випадку ставка вже була програна, і на цей результат ніяк не може вплинути те, чи було згодом припинено гру, чи ні.
  • Якщо в мультикупоні немає програшних виборів і хоча б один вибір недійсний на момент переривання матчу, купон буде вважатися недійсним. Це правило застосовується, якщо на момент переривання матчу один або кілька виборів все ще не вирішені, і могли б бути виграні або програні, якби гра була завершена, як було заплановано. Наприклад, купон з прогнозом “Тотал матчу більше” в перерваному матчі, коли загальна кількість геймів все ще нижче необхідної кількості, буде вважатися недійсним. У цьому випадку вибір загальної кількості очок все ще не був зроблений і міг би бути виграним або програним, якби матч не був перерваний, тому ставка буде вважатися недійсною.
  ЗМІНА МІСЦЯ АБО ПОВЕРХНІ

  Якщо місце проведення матчу відрізняється від оголошеного, всі ставки на цей матч вважаються недійсними.

  Розділ 67ВІРТУАЛЬНІ ВИДИ СПОРТУ - LEAP

  Віртуальні види спорту інспіруються традиційними видами спорту і представляють собою випадкові результати, що генеруються комп’ютером та втілюються у анімаційне зображення. Результати, які генеруються у випадку віртуального спорту, ґрунтуються на статистичних даних щодо команд/учасників, а також на числах, вибраних генератором вибіркових чисел (RNG) (комп’ютерний алгоритм).

  Віртуальні види спорту є загальною назвою для всіх видів спорту, подій та маркетів, що пропонуються у категорії «Віртуальні види спорту».

  Якщо не зазначено інше, всі маркети парі, що пропонуються в рамках віртуальних видів спорту, мають ті самі принципи розрахунку, що й еквівалентні маркети парі у реальних видах спорту.

  Віртуальний футбол

  Опис

  Віртуальний футбол - це аплікація, яка дозволяє укладати парі на віртуальні футбольні матчі між віртуальними футбольними командами. Віртуальний футбол - це віртуальна ліга, в якій кожна команда в футбольному сезоні двічі зустрічається з іншою командою. Результат матчів генерується генератором випадкових чисел, застосовуючи пропорційні зміни до зазначених коефіцієнтів.

  Мінімальна ставка і максимальний виграш

  Ставки на віртуальний футбол мають певні обмеження щодо розміру ставки та виграшу. Вони динамічні і відрізняються в залежності від виду парі. Обмеження є динамічними та різняться в залежності від виду парі, застосовуються переважно з метою запобігання укладення парі, які можуть бути проблематичними з точки зору виведення коштів. Ліміти виграшу застосовуються для того, щоб гарантувати платоспроможність виграних парі. Якщо сума можливого виграшу перевищує ліміт, Клієнтові буде запропоновано змінити розмір ставки до укладення парі.

  Коефіцієнти

  Клієнт може індивідуально встановити формат відображення коефіцієнтів (дробові/десяткові). Вибір формату коефіцієнтів не впливає на можливі виграші - це лише різні системи, що використовуються для розрахунку або порівняння потенційного повернення. Стандартною є десяткова система, коли для розрахунку потенційного виграшу сума ставки множиться на коефіцієнт.

  Основна навігація

  Кількість матчів залежить від кількості команд у лізі, якщо ліга складається з 16 команд, у кожному футбольному сезоні відбудеться 60 матчів, кожний раунд складається з 8 ігор, поділених на два дні. У кожній черзі одночасно відбуваються чотири гри, з можливістю відстеження кожної з них.

  Кожен матч має власну трансляцію і варіанти парі. Закладки вгорі сайту дозволяють переглядати різні ігри, а таймер відліку часу до чергової події відображається над параметрами парі.

  На головному екрані відображається зона відео. Нижче наведено два варіанти парі для кожної гри, яка буде проходити в день матчу; в цьому місці можна укласти парі безпосередньо або переглянути інші варіанти парі для інших ігор.

  Крім цього є доступ до таблиці ліги, статистики команд, а також доступ до історії власних парі та їх результатів.

  Укладення парі:

  У випадку парі, що укладаються до проведення матчу, можна вибрати парі, клікаючи безпосередньо на коефіцієнт. Таким чином парі додається до купону, на якому можна зробити ставку і затвердити парі.

  У випадку парі після першої половини матчу можна зробити парі клікаючи на коефіцієнти, що стосуються другої половини. Тоді відкривається нове вікно, де можна вибрати ставку і укласти парі без перенесення його на купон.

  На мобільному пристрої (наприклад, мобільному телефоні), при укладенні парі до початку матчу, з метою безпосереднього вибору купону можна вибрати опцію «Укласти парі». Крім того можна додати вибір до купону, клікаючи на «Купон», щоб затвердити його пізніше.

  Парі на гру будуть закриті одночасно з початком матчу. Якщо перед початком події не були затверджені вибрані парі, їх укладення не буде можливим і вони будуть позначені сірим кольором і вилучені з купона.

  Періодичність

  Матчі проходять безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і почати гру можна в будь-який час.

  Пояснення парі

  Доступний широкий спектр варіантів парі, нижче наведено пояснення.

  1X2

  Ординар - (одинарне парі) - результат після закінчення основного часу гри або 1x2.

  Це просте парі на результат матчу: перемога домашньої команди, нічия або перемога гостьової команди.

  Ординар - подвійний шанс (Double Chance)

  Так само, як в парі 1X2, можна вибрати три варіанти, в які групуються різні результати. Можна укласти парі на 2 з 3 результатів матчу в одному парі (наприклад, на команду, яка не програє матч (ставка 1X означає, що перша команда не програє) або на команду, яка не виграє матч (парі Х2).

  Ординар - Тайм/Матч (Half-Time/Full-time)

  Це ставка на результат матчу після першої половини матчу разом з кінцевим результатом. Потрібно правильно вгадати результат до перерви (попереду домашня команда, нічия або попереду гостьова команда), а потім правильно визначити остаточний результат (перемога домашньої команди, нічия або перемога гостьової команди).

  Ординар - результат після першого тайму.

  Це просте парі на результат після першої половини матчу: перемога домашньої команди, нічия або перемога гостьової команди.

  Ординар - Азіатський гандикап.

  У цьому парі слід вказати команду, яка перемагає, за кількістю забитих голів (так звана фора), беручи до уваги різницю голів фори. Тоді це парі на результат матчу - виграш господарів або гостей (якщо після врахування фори буде нічия, ставка повертається).

  Голи

  Ординар - Більше/Менше загальної кількості голів

  Парі Більше/Менше - це ставка, зроблена на кількість забитих в матчі голів. Парі полягає у визначенні того, чи буде остаточна кількість голів більшою або меншою, ніж прогнозована Клієнтом (наприклад, більше / менше 2,5 голів).

  Ординар - обидві команди забивають голи

  Укладене парі передбачає, чи обидві команди забивають в матчі голи, чи не забивають. Парі можна укласти на опціях «Так» або «Ні».

  Результат

  Ординар - точний кінцевий результат

  Парі полягає в правильному окресленні точного кінцевого результату матчу.

  Ординар - точний результат після першого тайму

  Парі стосується правильного вказання точного результату після першого тайму матчу.

  Комбіновані парі (Експрес/Multiple bets)

  Ці парі стосуються багатьох вибраних парі на різні гри на одному купоні. При виборі декількох опцій в рамках однієї події укладення парі Експрес буде неможливим. У такому випадку буде можливим укладення окремих одинарних парі.

  Цифра в дужках біля парі, наприклад Double (10) - означає, що укладення такого парі з вибраними опціями слід врахувати 10-кратність ставки, тому що це призведе до укладення 10 парі.

  Віртуальний теніс:

  Віртуальний теніс - це аплікація, яка дозволяє укладати спортивні парі в рамках віртуального тенісного матчу між віртуальними тенісистами. Результат кожного очка в кожній грі генерується генератором випадкових чисел, використовуючи пропорційні зміни до вказаних коефіцієнтів. Коефіцієнти для кожного маркету нараховуються після застосування відносних значень, призначених кожному віртуальному гравцеві, в залежності від конкретного етапу матчу.

  Генератор випадкових чисел (RNG)

  RNG був тестований незалежно і перевірений акредитованим постачальником тестів.

  Періодичність

  Матчі відбуваються 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і почати гру можна в будь-який час. Однак рекомендується обмежувати час гри та завжди застосовувати принципи відповідальної гри.

  Окреслення повернення коштів для Клієнта (RTP)

  Для всіх парі, пропонованих у віртуальних видах спорту (у цьому випадку у віртуальному тенісі), Клієнт бачить усі пропоновані маркети і їх коефіцієнти. Це дозволяє розрахувати RTP для конкретного маркету.

  Парі з двома можливими результатами

  Щоб визначити RTP для одинарного парі з двома варіантами, слід розділити число 100 на кожний запропонований коефіцієнт. Потім слід додати число, отримане в результаті ділення. На наступному кроці слід розділити число 100 на суму, отриману на першому кроці, і помножити на 100 з метою отримання відсоткового результату. Це дає загальний RTP, показаний у нижньому правому куті наведеної нижче таблиці.

  Наприклад, якщо парі має два варіанти вибору з наступним десятковим коефіцієнтом, то RTP розраховується наступним чином:

  Коефіцієнт 1 1.65 100/1.65 60,61
  Коефіцієнт 2 2.10 100/2.10 47,62
  Разом 108,03
  (100/108,03) x 100= %92,57


  Парі з багатьма варіантами вибору

  Принцип призначення RTP є таким самим. Щоб визначити RTP одного парі з багатьма варіантами вибору, слід розділити число 100 на кожний із запропонованих коефіцієнтів. Потім слід додати число, отримане з ділення. На наступному кроці слід розділити число 100 на суму, отриману на першому кроці, і помножити на 100 з метою отримання відсоткового результату. Це дає загальний RTP, показаний у нижньому правому куті наведеної нижче таблиці.

  Наприклад, якщо парі має шість можливих варіантів вибору з вказаним нижче десятковим коефіцієнтом, наступною десятковою крапкою, то RTP розраховується наступним чином:

  Результат 1 6:4 8 100/8 12,50
  Результат 2 7:5 6 100/6 16,67
  Результат 3 7:6 3,3 100/3,3 30,30
  Результат 4 4:6 4,5 100/4,5 22,22
  Результат 5 5:7 6 100/6 16,67
  Результат 6 6:7 9 100/9 11,11
  Разом 109,47
  (100/109,47) x 100= %91,35


  Мінімальна ставка і максимальний виграш

  Парі в рамках віртуального тенісу мають певні обмеження: є різні мінімальні та максимальні ліміти ставок, які можна застосувати. Ліміти є динамічними та відрізняються в залежності від виду парі, застосовуються переважно з метою запобігання укладення парі, які можуть бути проблематичними з точки зору виведення коштів. Ліміти виграшу застосовуються для того, щоб гарантувати платоспроможність виграних парі. Якщо сума можливого виграшу перевищує ліміт, Клієнтові буде запропоновано змінити розмір ставки до укладення парі.

  Коефіцієнти

  Клієнт може індивідуально встановити формат відображення коефіцієнтів (дробові/десяткові). Вибір формату коефіцієнтів не впливає на можливі виграші - це лише різні системи, що використовуються для розрахунку або порівняння потенційного повернення. Стандартною є десяткова система, коли для розрахунку потенційного виграшу сума ставки множиться на коефіцієнт.

  Базова навігація

  Кожен матч має свою власну трансляцію і варіанти парі. Закладки у верхньому правому куті дозволяють вибрати матчі, які проходять в даний момент. Під трансляцією знаходяться наступні опції: імена та прізвища учасників і результат матчу. Клікаючи на прізвище учасника, Клієнт отримує доступ до детальної інформації про учасника. Наступний клік приховує додаткову інформацію.

  Укладення парі: після вибору матчу доступні всі види парі, пропоновані для цього матчу (можна переглянути всі парі або обмежити їх список до варіантів, що стосуються матчу, сетів або геймів). Кожну опцію ставки можна розгорнути або згорнути - з метою дізнатися про відповідні коефіцієнти для даного парі. Якщо клікнути на коефіцієнт парі, відкриється інтерфейс купону, де можна вручну вказати парі або вибрати парі з попередньо визначеного списку. Якщо клікнути на поле «Укласти парі», парі буде укладене і збережена в розділі «Мої парі».

  Слід пам’ятати, що коефіцієнти пропонованих маркетів регулярно оновлюються і є наслідком результатів раніше розіграних очок.

  В закладці «Мої парі» можна переглядати укладені парі та їх результати, включаючи виграші, програші і повернення - завдяки цьому завжди можна перевірити, яким чином розраховано кожне з укладених парі.

  Пояснення парі

  Ми пропонуємо широкий спектр варіантів парі, найважливіші з яких представлені в цьому розділі. Основні види пропонованих парі описані нижче.

  Ставки з двома можливими результатами (12): Переможець наступної гри

  Дане парі - це проста опція ставки на один з двох варіантів - переможцем буде учасник 1 або учасник 2. Якщо вказаний учасник виграє наступну гру, то це парі виграється і виплачується, якщо ні, то парі програється.

  Кількість очок

  У цьому парі Клієнт прогнозує, чи вибраний гейм закінчується з більшою або меншою кількістю очок, причому це число, як правило, є «половинним» (наприклад, 4,5), щоб уникнути неоднозначності та виключити варіант «нічия». Отже, парі «менше 7,5» закінчиться виграшом у випадку, якщо результат у даному геймі становитиме 7 очок або менше; якщо результат у даному геймі становитиме 8 очок (або більше), парі закінчиться програшом. Результат 7,5 очок є неможливим.

  Переможець Гейм / Сет / Матч

  Таке парі - це проста опція ставок на перемогу конкретного учасника гравця в поточному геймі, сеті або матчі. Якщо вказаний учасник виграє даний гейм, сет або матч, парі закінчується виграшом, якщо ж переможцем буде другий учасник, парі закінчується програшом.

  Рівновага в геймі

  Таке парі - це проста опція ставки, в якій Клієнт вказує, чи у вказаному геймі буде/не буде одержана рівновага і чи результат гейму вирішуватиметься за допомогою «переваги». Якщо було вказано опцію «Так» (в геймі буде одержана рівновага), парі визнається виграшним тільки у випадку, коли учасники розіграють гейм з перевагою результату.

  Парі з багатьма виборами

  Точний результат

  Ця опція дозволяє вибрати конкретний результат для гейму / сету / матчу (наприклад, сет закінчиться з результатом 6: 4 для учасника № 1). Якщо вказаний результат буде правильним, парі визнається виграним; в противному випадку парі визнається програним.

  Розрахунок парі

  Існує 3 основні категорії парі у віртуальному тенісі: парі на гейм, парі на сет і парі на матч. Кожна категорія розраховується тільки після закінчення даного періоду (етапу) матчу. Таким чином, рішення щодо переможця гейму приймається після закінчення гейму, рішення, щодо переможця сету приймається після закінчення сету, а рішення щодо переможця матчу приймається після закінчення матчу.

  Слід пам’ятати, що в деяких випадках рішення щодо деяких видів парі можуть прийматись до закінчення даного етапу матчу (наприклад, ставка на більше 8,5 геймів в даному сеті з результатом 4: 4 в сеті, оскільки вже відомо, що мінімальна кількість геймів в сеті - 10), але попри це надалі застосовується вищевказаний принцип, що рішення щодо парі на певний етап матчу буде прийняте лише після його завершення. У вищезазначеному випадку парі на більше 8,5 геймів в сеті буде розраховане, а ставка сплачена лише після закінчення даного сету. Подібна ситуація може стосуватись парі, укладених щодо виграшу на «переваги» та парі, укладених на суму очок в геймі, які будуть розраховані після закінчення гейму і не обов’язково в той момент, коли буде відомо, що парі виграно / програно.

  Віртуальні перегони:

  Віртуальні перегони представлені таким же чином, як і реальні перегони. Однак, на відміну від фактичної події, результати визначаються генератором випадкових чисел (RNG) за допомогою змінних показників пропорційно до вказаних коефіцієнтів.

  Мінімальна ставка та максимальний виграш

  Парі на події в рамках віртуальних перегонів мають певні обмеження: існують різні мінімальні та максимальні ліміти парі, які можуть бути застосовані. Ліміти є динамічними та відрізняються в залежності від виду парі, застосовуються переважно з метою запобігання укладення парі, які можуть бути проблематичними з точки зору виведення коштів. Ліміти виграшу застосовуються для того, щоб гарантувати платоспроможність виграних парі. Якщо сума можливого виграшу перевищує ліміт, Клієнтові буде запропоновано змінити розмір ставки до укладення парі.

  Коефіцієнти

  Клієнт може індивідуально встановити формат відображення коефіцієнтів (дробові/десяткові). Вибір формату коефіцієнтів не впливає на можливі виграші - це лише різні системи, що використовуються для розрахунку або порівняння потенційного повернення. Стандартною є десяткова система, коли для розрахунку потенційного виграшу сума ставки множиться на коефіцієнт.

  Базова навігація

  Кожні перегони мають власну трансляцію і список доступних опцій парі. Закладка, яка знаходиться вгорі сайту, показує час, коли розпочинаються наступні перегони і дозволяє переключатися на різні види пропонованих перегонів.

  Під трансляцією знаходяться наступні опції: вибір перегонів, на які можна укласти парі: стандартно видно 6 чергових перегонів з можливістю показу наступних 20. Клікаючи на прізвище учасника перегонів, Клієнт одержує доступ до детальної інформації про нього. Наступний клік приховує додаткову інформацію.

  Укладення парі: після вибору конкретних перегонів слід клікнути на коефіцієнт, вибираючи таким чином вид парі. Це призведе до додання парі до купону.

  Ставки, запропоновані для цих перегонів, закриваються (видаляються з сайту) за 10 секунд до початку події. Якщо купон не був затверджений до цього моменту, додані до купону парі будуть позначені сірим кольором і зробити ставки на них не буде можливо.

  Безпосередньо під трансляцією праворуч доступні опції перегляду останніх результатів («Останні результати»), завдяки чому можна перевірити, хто виграв у кожному із попередніх перегонів. Додатково в закладці «Мої парі» можна переглядати укладені парі та їх результати, включаючи виграші, програші і повернення - завдяки цьому завжди можна перевірити, яким чином розраховано кожне з укладених парі.

  Пояснення парі

  Ми пропонуємо широкий спектр варіантів парі, найважливіші з яких представлені в цьому розділі. Основні види пропонованих парі описані нижче.

  Ординар:

  Одинарне парі на виграш у перегонах

  Тут можна укласти парі на перемогу конкретного гравця/учасника перегонів. Якщо вказаний учасник не закінчить перегонів першим (не одержить першого місця), парі програним.

  Одинарне парі на конкретне місце в перегонах («Місце»)

  Це парі може відрізнятись в залежності від кількості гравців / учасників, які беруть участь у перегонах. Це парі полягає в тому, що слід вказати одного гравця / учасника, який закінчує перегони на «призовому» місці (наприклад, на подіумі). Якщо вказаний учасник не закінчить перегони на будь-якому з цих місць, парі визнається програним.

  Кількість учасників перегонів Призове місце
  8-15 1, 2, 3
  5-7 1, 2
  4 1, 2


  Ординар - парі E / W (парі Each Way) - позначене як W / M (Виграш/Місце)

  Це комбінація двох вищезазначених парі: одинарного парі на перемогу і перегонах і одинарного парі «На місце», тобто на зайняття в перегонах призового місця. На практиці це означає, що робиться подвійна ставка в подвійному розмірі. Якщо учасник, зазначений у ставці, займає перше місце, ставка E / W буде виплачена за перше місце і за зайняття призового місця, а у випадку, якщо вказаний учасник не виграє перегонів, але займе призове місце, виплачується лише та ставка, яка була зроблена на місце.

  Прогноз (Прямий прогноз)
  Парі в цій категорії полягає у тому, щоб вказати учасників перегонів, які займуть відповідно перше та друге місце у перегонах. Якщо переможці обох місць вказані правильно, то парі визнається виграним, а якщо вірним буде один (або жоден) з прогнозів, парі визнається програним.

  Зворотний прогноз (подвійний прогноз). Можна зробити ставку на цей вид парі за допомогою кнопки «Довільно» на екрані «Прогноз». Це розширений варіант парі Прогноз, який полягає у вказанні двох учасників, які повинні зайняти 1-е і 2-е місце, але в довільному порядку. В цьому парі робиться подвійна ставка і воно визнається програним, якщо будь-який із вказаних учасників не закінчить перегони в першій двійці.

  Потрійний прогноз
  Потрійний прогноз це парі, в якому прогнозуються учасники, що займуть 1, 2 і 3 місця. Якщо всі три гравці займуть вказані місця, парі визнається виграним. Якщо хоча б один з учасників не займе вказаного місця, парі визнається програним.


  Зворотний потрійний прогноз (Комбінований Трікаст).
  Можна зробити парі на цей вид ставки, скориставшись кнопкою «Довільно» на екрані в закладці «Потрійний прогноз». Це розширений варіант Потрійного прогнозу (Трікаст), який полягає у тому, що вказуються три учасники, які повинні зайняти 1, 2 та 3 місця, але в довільному порядку. Ставка на це парі робиться в шестикратному розмірі, а парі визнається програним, якщо будь-який із вказаних учасників не закінчить перегонів у першій трійці (Top 3).

  Багатократні парі (акумульовані, комбіновані). Щоб зробити ставку на такий вид парі, слід на одному купоні вибрати декількох учасників з різних перегонів. Ця опція не буде доступною у випадку, якщо буде вибиратись більш ніж один учасник одних перегонів. Можна прогнозувати переможця перегонів, укладати парі «На місце» або E / W (M / W), однак не можна робити комбінації різних видів парі в рамках одного багатократного (акумульованого) парі. Наприклад, якщо після вибору учасників з екрану перегонів ми застосуємо різні види парі щодо вибраних учасників (наприклад, «Місце» і «Переможець»), тоді у випадку спроби зробити комбіновану ставку всі опції конвертуються в один формат («Місце або перемога»), а на купоні буде запропонована можливість вибрати конкретний вид парі або вказати кілька видів, внаслідок чого створиться так зване системне парі (сума різних парі).
  Цифра у дужках біля абревіатури, тобто DOU (10) означає, що для того, щоб укласти парі з вибраними учасниками, слід зробити ставку в 10 разів більшу.


  Парі «Акумулятор» - це 1 парі, що містить 2 або більше варіантів з різних перегонів. Щоб парі «Акумулятор» визналось виграним, повинні виграти усі вказані варіанти.

  Розділ 68ВІРТУАЛЬНІ ВИДИ СПОРТУ - GOLDEN RACE

  Віртуальний футбол

  1X2

  Ставки типу 1, X, 2 - це стандартний і найпростіший тип ставок, який використовують усі букмекери. Він полягає у прогнозуванні результату даної події, наприклад, перемоги господарів.

  1 – перемога господарів

  X – нічия

  2 – перемога гостів

  Всі парі розраховуються на основі основного часу гри.

  Подвійний шанс

  Якщо ви не впевнені, що певна команда виграє, ви можете використати цю ставку. Тут ви вибираєте типи:

  1X – ви виграєте, коли команда господарів виграє або нічия

  X2 – ви виграєте, коли є нічия або виграють гості

  12 – ви виграєте, якщо виграє команда господарів чи команда гостей, ви програєте, якщо буде нічия

  Всі парі розраховуються на основі основного часу гри.

  Перший тайм / Підсумковий рахунок

  Ця ставка складається з прогнозування результату першого тайму та всього матчу. Обидва вибори для обох таймів повинні бути точними, щоб виграти всю ставку. У цій ставці існує дев’ять можливих комбінацій типів (H = перемога господарів, A = перемога гостей, D = нічия): H / H, H / D, H / A, D / H, D / D, D / A, A / H, A / D, A / A. Шанси такої ставки, як правило, високі.

  Обидві команди заб’ють

  Ми обираємо ставку на те, чи заб’ють обидві команди в цій грі.

  Підставою для розрахунку ставки є результат матчу за основний ігровий час.

  Менше / більше х голів

  Ставка на кількість голів у грі. Нижче наведено кількість цілей нижче цієї межі. Вище - кількість цілей, що перевищують встановлену межу.

  Приклад: менше / більше 1,5 цілей:

  менше 1,5 - менше 1,5 голів (0 або 1 гол)

  понад 1,5 - більше 1,5 голів у матчі (2 голи або більше)

  1X2 + більше / менше

  Ми прогнозуємо переможця матчу (або нічию) і чи буде в матчі більша чи менша кількості забитих голів у основному часі, ніж лінія (х, 5), зазначена в назві ставки.

  Кількість голів (точна кількість)

  Ми обираємо ставку на точну суму забитих в матчі голів обома командами.

  Всі парі розраховуються на основі основного часу гри.

  Точний результат

  Ми прогнозуємо точний результат яким закінчиться матч.

  Мульти-голи

  Ми робимо ставку на інтервал забитих голів, який буде досягнутий додаванням кількості голів, забитих обома командами.

  Наприклад - якщо наш тип 1-2, це означає, що обидві команди разом у грі повинні забити 1 або 2 голи, тобто результати 1: 1, 1: 0, 0: 1, 2: 0, 0: 2 означають, що ставка виграна. Якщо, наприклад, результат 2: 1, ставка програється.

  Віртуальні перегони (собаки, коні)

  Win/Place/Show

  Ставимо наступним чином:

  W – чи обрана нами собака займе перше місце

  P – обрана нами собака займе перше чи друге місце

  S – чи займе вибрана нами собака перше, друге чи третє місце

  Парний/непарний

  Передбачте, чи буде число собак-переможців у перегонах парним чи непарним. P означає парне, N - непарне.

  Більше/менше

  Ми робимо ставку на номери собак-переможців, де вищезазначене означає, що собака з числом 4,5 або 6 виграла, але нижче 1,2 або 3.

  Прогноз

  Ми вибираємо номери учасників, які займуть рівно перше та друге місця в гонці (рахуючи зліва в описі типу ставки).

  Квінелла

  Ми прогнозуємо номери учасників, які посядуть перше та друге місця в гонці (в будь-якому порядку між собою).

  Трікаст

  Ми прогнозуємо номери учасників, які будуть точно займуть в гонці (підраховуючи зліва в описі типу ставки) - перше, друге та третє місця.

  Wirtualny Żużel

  Win/Place

  Набираємо наступним чином:

  W – чи буде вибраний нами гравець займе перше місце

  P – обраний нами гравець займе перше або друге місце

  Парне / непарне

  Необхідно передбачити, чи буде число переможців гонщиків парним чи непарним. P означає парне, N - непарне.

  Більше/менше

  Ми прогнозуємо кількість переможців, де вищезазначене означає, що переможець із числом 4,5 або 6, але менше 1,2 або 3.

  Прогноз

  Підбираємо номери учасників, які займуть рівно перше і друге місце в гонці (рахуючи зліва в описі типу ставки).

  Квінелла

  Ми прогнозуємо номери учасників, які посядуть перше та друге місця в гонці (в будь-якому порядку між собою).

  Wirtualne Wyścigi Motocyklowe

  Win/Place

  Typujemy następująco:

  W – czy wytypowany przez nas zawodnik zajmie pierwsze miejsce

  P – czy wytypowany przez nas zawodnik zajmie pierwsze lub drugie miejsce

  Parzyste/Nieparzyste

  Należy wytypować czy numer zwycięskiego zawodnika w wyścigu będzie numerem parzystym lub też nieparzystym. P oznacza parzysty, N – nieparzysty.

  Powyżej/Poniżej

  Typujemy numer zwycięskiego zawodnika gdzie powyżej oznacza że wygrał zawodnik o numerze 4,5 lub 6 natomiast poniżej 1,2 albo 3.

  Forecast

  Typujemy numery zawodników, którzy w wyścigu zajmą dokładnie (kolejno licząc od lewej strony w opisie typu zakładu)- pierwsze i drugie miejsce.

  Quinella

  Typujemy numery zawodników, którzy w wyścigu zajmą (w dowolnej kolejności między sobą)- pierwsze i drugie miejsce.

  Tricast

  Typujemy numery zawodników, którzy w wyścigu zajmą dokładnie (kolejno licząc od lewej strony w opisie typu zakładu)- pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

  Розділ 69ПОКЕР / ПОЛЬСЬКИЙ ПОКЕР

  ПОКЕРБЕТ – карткова он-лайн гра в покер, в її популярному варіанті - Техас Холдем Покер (Texas Hold’em Poker). Гра проходить в режимі LIVE, цілодобово.

  В Покербет використовується одна стандартна колода з 52 карт. Мета гри - зібрати комбінацію сильнішу ніж у суперників. Учасники при цьому можуть ставити ставки на перемогу будь-якої з шести рук або на переможну комбінацію, приймаючи рішення, виходячи з ситуації на столі.

  Одна гра розділена на 4 етапи - Префлоп, Флоп, Терн і Рівер.

  Перед кожною поточною грою можливо робити ставки як на неї, так і на наступні роздачі. При цьому, ставки різних тиражів можливо комбінувати як в рамках Покербет, так і в рамках інших ігр TVBET, отримуючи при цьому збільшений коефіцієнт.

  Крім виграшу, гравці можуть отримати бонус в вигляді джекпоту, яких в грі може бути декілька.

  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В ІГРІ:
  • Лінія – Перелік всіх запропонованих учасникам результатів з наступними параметрами: код завершення, назва (умови виграшу) завершення і коефіцієнту. Ставки на гру приймаються виходячи з варіантів результатів в рамках лінії;
  • Ставка – обраний гравцем один або декілька результатів запропонованих в лінії, які на його думку, своїм значенням або умовою мають співпасти з результатом гри;
  • Фінал – один з варіантів в лінії на який можуть бути розміщені ставки;
  • Код фіналу – унікальний номер варіанту фіналу, вказаний в друкованій лінії або на моніторі трансляції, по якому цей фінал можливо визначити в програмі пункту прийому ставок;
  • Коефіцієнт – числовий мультиплікатор з округленням до сотих після коми, привласнений для певного фіналу гри, який визначає, в скільки разів буде збільшена сума ставки гравця в випадку, якщо результат гри і фінал, або його умова співпадуть. Розмір коефіцієнту визначає математичну вірогідність фіналу – чим ближче коефіцієнт до одиниці (1,00), тим більша ймовірність того, що завершення або його умова співпаде з результатом гри;
  • Ординар – ставка на один результат. Виграш дорівнює добутку суми ставки на коефіцієнт обраного завершення;
  • Експрес – ставка на декілька незалежних один від одного завершень. Виграш дорівнює добутку суми ставки на коефіцієнт експресу. Коефіцієнт експресу розраховується шляхом перемноження всіх коефіцієнтів фіналів які були обрані в експрес. Експрес вважається виграним, тільки в випадку, якщо вірно були передбачені всі фінали, що входять до нього;
  • Система - повна комбінація експресів, заданого учасником розміру. Виграш дорівнює сумі виграшів по експресам, що ввійшли в систему. Виграш може бути меншим суми ставки;
  • Купон (квиток) – електроний або друкований документ, що підтверджує укладену між гравцем і букмекерською компанією угоду (парі) по одній або декільком ставкам. Купон має реквізити: дата, час, номер купону, інформація про ставки, загальна сума ставок, загальний коефіцієнт, тип ставки (ординар, експрес або система) і інші;
  • Подія (гра, тираж) – одна повна роздача карт з усіма етапами (префлоп, флоп, терн і рівер), яка починається з тасування карт в шафл-машинці і завершується, коли ведуча (-ий) кладе останню п’яту загальну карту (Рівер) на стіл і оголошує результат гри і переможців;
  • Раунд прийому ставок – часовий проміжок в формі зворотнього відліку, виділений для прийому ставок. Одна гра включає в себе 4 раунди прийому ставок - Префлоп, Флоп, Терн і Рівер;
  • Колода – набір з 52 (п’ятидесяти двох) карт, що складається з тринадцяти карт всіх значень для кожної з чотирьох мастей;
  • Значення – символ карти в послідовності від двійки до тузу (2 – двійка, 3 – трійка, 4 – четвірка, 5 – п’ятірка, 6 –шістка, 7 – сімка, 8 – вісімка, 9 – дев’ятка, 10 – десятка, J – валет, Q – дама, K – король, A – туз). Туз має найвище значення (крім випадків коли туз використовується в комбінаціях «Стріт» або «Стріт флеш», як молодша карта), двійка найнижче;
  • Масть – одна з якостей карти, яка має чотири види (чірва ♥, бубна ♦, піка ♠, трефа ♣) и нанесена на карті разом з значенням;
  • Бокс здачі (черевик, шуз) – ігровий пристрій, в який кладуть карти після тасування і з якого почергово беруться карти, для їх розміщення на столі;
  • Шафл Машинка - Спеціальний сертифікований пристрій для випадкового перемішування карт;
  • Запасна колода – Колода яка після тасування, використовується ведучою для роздачі, в випадку неможливості провести гру колодою перетасованою в шафл-машинці;
  • Підрізна карта – спеціальна пластикова карта, яка призначена лише для того, щоб приховати нижню карту колоди;
  • Рука – одна з шести позицій на столі, які беруть участь в грі - дві поруч розташовані намальовані позначки на поверхні столу, що пронумеровані від 1 до 6;
  • Загальні карти – 5 (п’ять) загальних карт, що використовуються кожною рукою, для складання кращої комбінації;
  • Комбінація – комбінація з п’яти карт, що складається з карт руки і з загальних карт на столі, або лише з загальних карт. Рука з кращою комбінацією перемагає;
  • Кікер – це карта, що не входить в комбінацію і використовується для визначення переможця лише в тому випадку, якщо дві або більше руки зібрали рівні комбінації. В якості кікеру можуть використовуватися не лише одна, але і більша кількість вільних карт.
  • Флоп – перші 3 загальні карти, здаються після завершення другого раунду ставок;
  • Терн – четверта загальна карта, здається після флопу і завершення третього раунду ставок;
  • Рівер – п’ята і остання загальна карта, здається після флопу і терну і завершення четвертого раунду ставок;
  • Джекпот – додатковий можливий бонус до виграшу купону (квитка), що випадає випадковим чином. Розмір поточного джекпоту відображається на мониторі трансляції гри і розігрується в рамках всіх інших ігр;
  • Мега Джекпот – додатковий можливий бонус до виграшу купону (квитка), але крупнішого розміру, ніж звичайний джекпот. Випадає випадковим чином, але рідше, ніж звичайний джекпот. Розмір поточного мега джекпоту відображається на мониторі трансляції гри і розігрується в рамках всіх ігр;
  • Покербет Джекпот– додатковий можливий бонус до виграшу купону (квитка), що випадає випадковим чином, але лише в рамках гри Покербет.
  ПРАВИЛА ГРИ:
  • Кожна рука отримує 2 (дві) відкриті карти. Загальні карти також здаються відкритими;
  • Мета гри полягає в тому, щоб зібрати найвищу комбінацію з п’яти карт за допомогою наявних карт руки і п’яти загальних карт на столі, або лише за допомогою карт на столі. Виграє рука або руки, що зібрали найвищу комбінацію;
  • В грі можлива нічия. В випадку, якщо дві або більше рук мають однаково високу комбінацію і неможливо визначити переможця за допомогою кікера, тоді виграші виплачуються всім учасникам, що розмістили ставки на будь-яку з виграшних рук. В випадку, якщо найвищу комбінацію складають п’ять загальних карт, виграш присуджується і виплачується всім учасникам, що поставили на будь-яку руку;
  • Можливі комбінації в порядку від найнижчої до найвищої:
  • Вища карта - Якщо після здачі карти рівера жодна рука не зібрала жодної комбінації, переможець визначається по правилу вищої карти, в такому випадку, значення карт порівнюються міжд собою і рука з найвищим значенням карти перемагає. В випадку, якщо дві або більше руки мають «Вищу карту», виграє та, у якої кікер вище;
  • Одна Пара – Будь-які дві карти однакового значення (дві шістки, два тузи і.т.д. наприклад, A♣A♣3♠8♣10♥). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Пару», то виграє рука з найвищою «Парою». Якщо дві або більше руки зібрали «Пару» одного значення, виграє та, у якої кікер вище;
  • Дві пари – будь-які дві карти однакового значення разом з двома іншими картами однакового значення (наприклад, Q♦Q♥7♣7♠3♥). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Дві пари», тоді виграє рука з найвищими «Парами». Якщо дві або більше руки зібрали «Дві пари» одного значення, виграє та, у якої кікер вище;
  • Сет – будь-які три карти однакового значення (наприклад, J♦J♥J♣3♥8♠). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Сет», тоді виграє рука з картами вищого значення. Якщо дві або більше руки зібрали «Сет» одного значення, виграє та, у якої кікер вище;
  • Стріт – будь-які п’ять карт послідовних значень (наприклад, 5♥6♠7♦8♦9♥, туз може вважатися молодшою картою, наприклад А♥2♠3♦4♦5♥). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Стріт», виграє рука, з найвищим значенням карти;
  • Флеш – будь-які п’ять карт однакової масті (наприклад K♣Q♣9♣8♣5♣). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Флеш», виграє рука, з найвищим значенням карти;
  • Фул-хаус –будь-які три карти однакового значення разом з двома іншими картами однакового значення (наприклад, K♦K♣8♥8♣8♥). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Фул-хаус», тоді виграє рука у якої значення 3 карт вище. Якщо значення трьох карт однакове, тоді виграє рука з найвищою парою;
  • Каре – будь-які чотири карти однакового значення (наприклад, A♥A♦A♣A♠3♣). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Каре», тоді виграє рука з картами вищого значення. Якщо дві або більше руки зібрали «Каре» одного значення, виграє та, у якої кікер вище;
  • Стріт-флеш –будь-які п’ять карт послідовних значень і однакової масті (наприклад 6♥7♥8♥9♥10♥, туз може вважатися молодшою картою, наприклад А♥2♥3♥4♥5♥). В випадку, якщо дві або більше руки зібрали «Стріт-флеш», виграє рука, з найвищим значенням карти;
  • Роял флеш – п’ять карт послілдовних значень і однакової масті від десятки до тузу (наприклад 10♥J♥Q♥K♥A♥). Така комбінація – є найвищою в покері;
  • Кожна гра має чотири раунди для прийому простих і/або комбінованих квитків з її участю;
  • Ставки з різних раундів поточної гри заборонено комбінувати між собою;
  • В випадку ануляції результату на будь-якій грі, всі ставки в комбінаційних квитках будуть розраховані з коефіцієнтом 1.00 і будуть брати участь в розрахунку нового загального коефіцієнту купону;
  • При виграші джекпоту переможцю надається наступне повідомлення в купоні виплати і на трансляції;
  • Джекпот може отримати лише виграшний купон;
  • Сума виграного джекпоту додається до суми виплати по виграшному купону;
  • Параметри ігр, які регулюються оператором ігр:
  • Управління джекпотами;
  • Максимальна і мінімальна сума ставки, максимальний виграш по купону або завершенню і інші фінансові ліміти;
  • Величина коефіцієнтів в лінії і їх зміна.
  ПЕРЕБІГ ГРИ:
  • КОЖНА нова гра починається з вилучення перетасованої колоди з шафл машинки і вкладання її в бокс здачі.
  • Префлоп – перший раунд ставок, починається ще до того, як здаються карти. Учасники можуть розміщувати ставки на руки або комбінації по базовим коефіцієнтам. Після завершення раунду ставок, ведуча здає 12 (дванадцять) карт, по 2 (дві) для кожної з шести рук. Роздача відбувається по одній карті для кожної руки і починається з руки №1. Як тільки рука №6 отримує свою першу карту, для руки №1 роздається друга карта і роздача продовжується, доки останню 12-у карту не отримає рука №6;
  • Флоп – другий раунд ставок. Обновлюються коефіцієнти для кожної з рук і для комбінацій, відкривається прийом ставок на другий етап гри. Після завршення прийому ставок, ведуча здає одразу три (3) загальні карти.
  • Терн – третій раунд ставок. Оновлюються коефіцієнти для кожної з рук і для комбінацій, відкривається прийом ставок на третій етап гри. Після завершення прийому ставок, ведуча здає четверту карту для загальних карт.
  • Рівер - четвертий раунд ставок. Оновлюються коефіцієнти для кожної з рук і для комбінацій, відкривається прийом ставок на четвертий етап гри. Після завершення прийому ставок, ведуча здає останню, п’яту карту для загальних карт. Визначається переможець. Ведуча оголошує результат гри і вкладає карти в шафл машинку для їх перемішування.
  ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ:
  • Скасовані тиражі. Тираж або його результат може бути скасованим, якщо:
  • Карта (або карти) помічені або пошкоджені;
  • Карта (або карти) виявились в колоді лицевою стороною доверху і видно її значення, масть або колір.
  • Ведуча неправильно сканує карту (або карти) і відповідно, показники сканеру не відповідають карті (або картам) на столі.
  • Сканер не може розпізнати карту або показання сканера не співпадають з картою на столі.
  • Виникли технічні проблеми з лото машиною, обладнанням в студії, програмним забезпеченям або з підключеням до інтернету.
  • В випадку скасування тиражу або його результату, всі ставки на цю гру анулюються і повертаються учасникам, коефіцієнт прирівнюється до одиниці (1.00).
  • Процедура “спалювання” карти. В випадку, якщо ведуча дістає карту з боксу для здачі, під час раунду ставок і при цьому показує її лицевою стороною учасникам, тоді ця карта буде вважатися “спаленою” і не буде брати участь в поточній грі. Ведуча оголошує про це учасникам і розміщує карту лицевою стороною на столі, по праву руку від себе. Після завершення раунду ставок, ведуча здасть наступну карту з боксу для здачі і продовжить поточну гру.
  • Невідповідності в трансляції гри до даних прийнятого купону (різні коефіцієнти, некоректно вказана рука, що виграла або програла і.т.д.) вважаються технічною помилкою. Ставки, зроблені на цю гру, будуть вважатися недійсними, якщо учасник може надати достатні докази наявності помилки в трансляції (наприклад, фото або відеокліп);
  ОРГАНІЗАЦІЯ ГРИ:
  • Ігри проходять цілодобово в режимі LIVE, сім днів на тиждень з перервами на планове технічне обслуговування;
  • Планові технічні роботи проводяться кожного вівторка з 5:00 до 6:00 UTC +0
  КАРТКИ І КОЛОДИ
  • В грі використовується стандартна колода, що складається з 52 (п’ятидесяти двох) карт. Кожна карта має унікальний штрих-код, який сканується за допомогою вбудованого в стіл сканеру при роздачі. За допомогою штрих-коду програмне забезпеченя визначає значення і масть карти.
  • Для забезпеченя чесної гри, колоди замінюються декілька разів на добу.
  • В випадку, якщо хоча б одна карта падає зі столу, карткова колода замінюється.
  • Колода замінюється, якщо одна або більше карт помічені або пошкоджені.
  ОБЛАДНАННЯ ЯКЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ГРІ:
  • Стандартна колода, що складається з 52 (п’ятидесяти двох) карт;
  • Підрізна карта
  • Бокс здачі
  • Стіл з пронумерованими секціями від 1 до 6 для карт рук і п’ятьма секціями для загальних карт.
  • Вбудований в стіл сканер
  • Шафл-машинка
  РОЗПИС ВАРІАНТІВ ЗАВЕРШЕНЬ:
  • Усі коефіцієнти (див. параграф 8.2.), доступні в списку покерних ринків, котируються з базовими коефіцієнтами для раунду ставок (*).
  • Список ринків у грі в покер:
  • Код результату Назва результату Курс *
   (Примітка: наведені тут коефіцієнти є лише орієнтовними. Поточні коефіцієнти вказані в грі.
   Переможець
   3196 Позиція 1 Дивіться в грі
   3197 Пункт 2 Дивіться в грі
   3198 Пункт 3 Дивіться в грі
   3199 Позиція 4 Дивіться в грі
   3200 Пункт 5 Дивіться в грі
   3201 Пункт 6 Дивіться в грі
   Виграшні руки
   3202 Висока картка Дивіться в грі
   3203 Пара Дивіться в грі
   3204 Дві пари Дивіться в грі
   3205 Три Дивіться в грі
   3206 Строка Дивіться в грі
   3207 Колір Дивіться в грі
   3208 Повний Дивіться в грі
   3209 Карета Дивіться в грі
   3210 Покер Дивіться в грі
   3211 Королівський флеш Дивіться в грі


   Додаткова інформація:
   • Ці правила можуть бути опубліковані на декількох мовах для інформаційного характеру, але лише варіант правил англійською мовою може бути використаним як юридична основа для рішення суперечок між учасником і оператором ігр. В випадку розбіжностей в правилах англійською мовою з іншими мовами, визначальною є англомовна версія.
   • Будь-які звернення учасників стосовно результату гри та/або інших технічних питань будуть розглянуті, при документальному або цифровому підтверджені (чек, скріншот, відео) зробленої ставки, якщо з дня проведення цієї гри пройшло не більше ніж 30 (тридцять) календарних днів.

  Розділ 70ІГРИ - ВІЙНА

  Війна - це проста і швидка карткова гра між гравцем та круп’є. Гра транслюється в прямому ефірі цілодобово. Ведучий вітає гравців на початку кожного нового раунду. Ставки завжди можна зробити до роздачі картки гравця чи круп’є.

  На війні використовується одна колода з 52 карт. Перша карта видається гравцеві, а потім круп’є отримує карту протягом певного часу. Карти на столі порівнюються і визначається переможець - це може бути круп’є або гравець. ВІЙНА з’являється в грі, коли картки гравця та дилера однакові, тоді переможця немає - це третій можливий результат гри.

  Гра пропонує варіанти ставок на колір, тип, точну вартість наступної картки, більша/менша, фігуру або не фігура.

  Перед кожною роздачею карт ви можете зробити ставку на поточну карту, а також на наступну. У той же час, ставки на різні розіграші можуть поєднуватися в рамках “Війни стихій” та інших ігор оператора, пропонованих компанією/букмекерським пунктом. Отримавши складні та вищі курси.

  Правила, позначені (!) Містять нові і важливі правила гри.

  УМОВИ І ВИЗНАЧЕННЯ В ГРІ:
  • шанси / коефіцієнти - числовий множник, округлений до тисячних (4 місця після коми), присвоєний певному типу результату гри, який визначає, скільки разів ставка гравця на такий тип результату буде збільшена для визначення його виграшу, якщо результат гри та результат або його стан правильні. Розмір шансів залежить від математичної ймовірності результату - чим ближчі шанси до одиниці (1.000), тим більша ймовірність того, що прогнозований результат збігається з рахунком у грі.
  • Властивості карт - Характеристики кожної колоди, які відрізняють її від інших карт в колоді: вартість, колір, масть.
  • Значення - це символ карт у послідовності чисел від двох до тузу (2 - два, 3 - три, 4 - чотири, 5 - п’ять, 6 - шість, 7 - сім, 8 - вісім, 9 - дев’ять, 10 - десять J - Валет, Q - Дама, K - Король, A - Туз). Карти одного рангу та однакових або різних кольорів призводять до війни.
  • Масть - одна з властивостей картки, яка має чотири типи (піка, дзвінка, трефа та чирва) і позначається значенням на картці.
  • Колір - це одна з трьох властивостей картки. Колір фігури поруч із значенням на кожній картці. Картки з фігурами сердець і діамантів мають червоний колір, а карти з фігурами пік і палиць - чорними.
  • Колода - складається з 52 (п’ятдесят двох) карт, що складаються з тринадцяти карт з усіма значеннями для кожної з чотирьох мастей.
  • Картковий бокс - ігровий пристрій, з якого карти роздаються круп’є та гравцеві під час гри.
  • Deal Box - ігровий пристрій, в якому картки складаються після того, як результат гри визначений.
  • New Box - ігровий пристрій у вигляді прозорої коробки, в яку поміщається нова колода після того, як помічник дилера перетасовує повний набір колод карт, що граються з відповідної коробки.
  • Роздача карт - це один з безперервних етапів гри. Номер раунду відображається кожного разу, коли картки роздаються гравцям та дилеру.
  • Розділювальна картка - це спеціальна чорна пластикова картка з обох сторін. Не використовується в раундах, а служить лише для прикриття нижньої карти колоди після перемішування, щоб приховати її.
  • Гравець - одна зі сторін гри, для якої перша карта раунду роздана у спеціально відведеному місці. Це місце ближче до глядача.
  • Круп’є - це інша сторона гри, для якої друга карта раунду роздається в спеціально відведеному місці. Це місце ближче до круп’є.
  • Війна - це ситуація, в якій порівнюються значення даних карт круп’є і гравця. У монетах, коли вартість карт однакова, виграшного результату немає - ні гравець, ні круп’є не виграють.
  • Картка фігури - три карти з повного ряду цінностей карт, а саме: валети, дами або королі будь-якого кольору та типу.
  • Нефігурна картка - це десять карток із повного ряду значень карт, а саме: туз, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять і десять.
  • Раунд ставок - певний проміжок часу, призначений для отримання ставок. Його кінець означає показ карти.
  • Ставка - гравець обирає один із результатів, запропонованих у рядку, який, на його думку, повинен відповідати його результату гри - вартості чи умові.
  • Сума ставки - сума грошей, яку гравець дає букмекерській конторі для обчислення виграшу разом із коефіцієнтами, коли граються його ставки.
  • Поточний раунд - це момент у грі для ставок, які можна прийняти в певний момент часу, тобто до закінчення часу, який визначає, коли карта буде роздана в цьому раунді. Гравці мають можливість робити ставки на поточний та майбутній раунд.
  • Наступний раунд - це момент у грі для ставок, які можуть бути прийняті в певний момент часу. Гравцям заборонено робити ставки на поточний раунд, але вони мають можливість робити ставки на наступний раунд. Це тому, що роздана перша карта.
  • Купон - електронний або друкований документ, який підтверджує транзакцію (ставку) між гравцем та букмекерською конторою на одну або кілька ставок. Деталі купона: дата, час, номер купона, інформація про тарифи, загальна сума ставки, загальна ставка, тип прийняття тарифу (звичайний, експрес або системний) тощо. Купон дозволяє додавати ставки на поточну та / або наступні ігри того самого типу гри, а також додавати ставки між різними іграми.
  • Звичайний купон - тип купона, де ставки, коефіцієнти та виграш обчислюються відповідно до звичайних правил.
  • Комбінований купон (квиток) - тип купона, при якому ставки, коефіцієнти та виграш обчислюються згідно з правилами експресу або системи.
  • Звичайний - тип розрахунку купона, коли прибуток отримується шляхом простого додавання виграшів до кожної ставки, включеної в купон.
  • Купон-накопичувач - тип комбінованого купонного розрахунку, коли прибуток отримується шляхом множення загальної суми ставки на купон на загальний коефіцієнт, який обчислюється множенням коефіцієнтів оцінки компонентів, але лише тоді, коли використовуються всі бали.
  • Лінія - повний перелік усіх типів результатів, пропонованих учасникам із наступними параметрами: код результату, імена типів результатів (умови виграшу) та коефіцієнт. Ставки на гру приймаються на основі варіанту лінійного рахунку.
  • Результат - один із варіантів рядка. Це точний результат або умова, яка з ним збігається. Це дозволяє прогнозувати результат розподілу з певною ймовірністю і виражається у значеннях ймовірності для цього результату.
  • Код рахунку - Унікальний номер варіанту балів, вказаний на друкованому рядку або на моніторі мовлення, який може бути використаний для визначення балу в програмі ставок.
  • ПРАВИЛА ГРИ:
   • Гра проводиться між гравцем та круп’є. Круп’є розміщує одну карту для себе та гравця.
   • Послідовність роздачі карт.
    • Сторонам по черзі дається одна карта, поки обидві сторони не отримають одну карту догори.
    • Гравець завжди отримує першу карту.
    • Коли обидві сторони отримують одну відкриту карту, ситуація порушується, незалежно від того, яка із сторін (гравець чи дилер) виграла раунд, чи закінчується раунд війною.

   • Мета гри - отримати карту з вищим значенням, ніж карта іншої сторони.
    • Позиція виграє в монеті, коли значення карти в даній позиції перевищує другу. Враховуючи, що гравець і круп’є можуть бачити свої карти.
    • Якщо у гравця та круп’є однакова вартість карт після роздачі карт (незалежно від масті), війна вважається результатом гри.

   • Кожна поточна гра складається з двох раундів з простими або комбінованими квитками:
    • Час ставок на поточні та майбутні змагання складається з першого раунду (стартові ставки) та другого раунду (картки гравця). Кожен раунд триває двадцять секунд.
    • Один і більше результатів можуть бути додані до того самого купона в поточному раунді. Гравці можуть робити ставки на кілька результатів однієї гри як звичайний купон.
    • Для раундів ставок в поточному раунді можна додати лише один результат з гри War of Elements до накопиченої ставки.
    • Як частина поточної роздачі, можна додати до купона акумулятора лише один тип з будь-якої іншої війни або будь-якої іншої гри, запропонованої оператором, враховуючи відлік часу до кінця цього раунду гри.
    • Ставки на різні раунди з поточної гри не можна поєднувати.

   • Сума виграшу за комбінований купон обчислюється множником ставок накопичувача, помноженим на загальну суму ставок.
   • Якщо результат гри скасовано з технічних чи інших причин у поєднанні купонів із будь-якими ставками, тоді показники показників для всіх ставок у цій грі змінюються на одиницю (1000), і ці ставки враховуються при розрахунку нової суми купонний коефіцієнт.
   Процес роздачі карт
   • Початок ставок. Перший раунд ставок у розкладі, коли ще ніхто не отримав карт. Ставки в цьому раунді можна робити на гравця, битву чи дилера та інші результати в рядку.
   • Картка гравця - це другий раунд ставок. Після завершення першого раунду ставок гравець отримує відкриту карту і на екрані відображаються нові варіанти виграшу. Це також означає початок другого туру торгів. Ставки, зроблені в першому раунді, не впливають на ставки у другому раунді, тому гравці можуть робити ставки на однакові або різні результати більше одного разу.
   • Картка круп’є, результат гри. Після другого раунду ставок круп’є, роздає карту собі і визначає результат роздачі. Потім починається раунд ставок - це стартові ставки на наступний раунд.
   • Обмін карт:
    • У монеті кінця карт у коробці дилер повідомляє про зміну контейнера на новий.
    • Якщо в коробці не залишилось карток, вони замінюються новою коробкою з перетасованими картами (одна колода). Цю процедуру здійснює торговий помічник у режимі реального часу, що полегшує процес заміни.

   • Перетасовка карт. Коли коробку замінено - стару на нову (обмін карткою). Помічник круп’є, обережно виймає картки з зіграного контейнера. Він ретельно їх перемішує і поміщає в порожній обмінний простір.
   ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ:
   • Скасування раунду. Ви можете скасувати програму “Війна стихій” із таких причин:
    • Сканер не просканував карту або його показники не відповідають картці на столі;
    • Картка чи картки потрапили не в тому місці або були переплутані.
    • Виникла технічна проблема (несправність з’єднання з Інтернетом, технічна несправність у студії, помилка дилера).
     • Помилка ведучого, яка призводить до скасування гри.
      • Послідовність роздачі карток порушена (див. Сторінку 2.2);
      • Картка або картки позначені або пошкоджені.
      • Картка або картки падають зі столу або не відображаються на екрані дилером помилково.
      • Картка або картки в колоді видно (зображення / номер) через неправильне перемішування.
      • Дилер забуває перенести карти.
      • Дилер неправильно сканує карту або картки, і показання сканера не відповідають картці на столі.

     • У разі недійсності раундів усі ставки будуть недійсними, а ставки повертаються гравцям. (розрахунок з коефіцієнтом одиниця).
    • У разі технічної несправності (втрата з’єднання з Інтернетом, несправність сканера тощо) або помилок дилера (відсканована одна карта або картки знаходяться не в тому місці, картка впала зі столу тощо), коробка колоди замінюється з новим.
    • Технічні проблеми з передачею фінансового каналу не є підставою для скасування результату гри. Трансляція каналу призначена лише для підтвердження того, що гра транслюється в прямому ефірі.
    ОРГАНІЗАЦІЯ ГРИ:
    • Ігри проводяться в прямому ефірі цілодобово, без вихідних, з технічними перервами.
     • Оператор має право змінити час проведення раунду ставок в рамках жеребкування.
     • Для забезпечення прямої гри ви можете цілодобово дивитися трансляцію на фінансовому телеканалі.
     • Заплановані технічні роботи проводяться по вівторках (7: 00–8: 00 за Гринвічем +1).

    КАРТКИ І ДОКУМИ
    • Лише одна (1) колода карт тієї ж масті поміщається в коробку і використовується в грі.
    • Як правило, дві (2) колоди карт, червона та синя, використовуються для підтримки ігрового процесу. Одна колода в коробці, а інша розташована праворуч від дилера.
    • Якщо хоча б одна карта впаде зі столу або стане невидимою для гравців. Колода буде замінена.
    • Колода замінюється, коли одна або кілька карт позначаються або пошкоджуються.
    • У грі використовується нестандартна колода з 54 (п’ятдесяти чотирьох) карт. Ця колода складається зі стандартної колоди на 52 карти і двох (2) червоно-чорних Джокерів. Кожна картка має унікальний штрих-код, який сканується під час роздачі карток за допомогою вбудованого сканера на столi.
    ВИКОРИСТАНЕ В ГРІ:
    • Одна стандартна колода з 52 (п’ятдесяти двох) карт.
    • Вбудований настільний сканер.
    • Картка розділення.
    • Зміна вікна.
    • Власник картки.
    • У новій коробці є колода з 52 (п’ятдесят двома) картками.
    • Спеціальний стіл з місцями для карт круп’є та гравця з місцем для перемішування карт.
    • Сигнал тривоги на столі для круп’є.

  СПИСОК РИНКУ ТА КУРСІВ:
  • Усі шанси у списку ринків у Війні (див. параграф 8.2.) стають доступними, коли на стіл кладеться новий черевик з повною колодою з 52 перемішаних карт (*).
  • Список ринків у грі War:

  Код результату Назва результату Курс
  Переможець
  6001 Дилер виграв Дивіться в грі
  6002 Гравець переміг Дивіться в грі
  6003 Війна Дивіться в грі
  Колір картки
  6010 Дилер - червоний Дивіться в грі
  6011 Дилер - чорний Дивіться в грі
  6012 Гравець – червоний Дивіться в грі
  6013 Програвач - чорний Дивитися на гарячому
  Колір e
  6014 Дилер - клуб Дивіться в грі
  6015 Продавець - діаманти Дивіться в грі
  6016 Продавець - серця Дивіться в грі
  6017 Дилер - піки Дивіться в грі
  6018 Гравець - клуби Дивіться в грі
  6019 Гравець - діаманти Дивіться в грі
  6020 Гравець - серця Дивіться в грі
  6021 Гравець - піки Дивіться в грі
  Значення
  6100 Дилер - 2 Дивіться в грі
  6101 Дилер - понад 2 Дивіться в грі
  6102 Дилер - 3 Дивіться в грі
  6103 Дилер - до 3 Дивіться в грі
  6104 Дилер - понад 3 Дивіться в грі
  6105 Дилер - 4 Дивіться в грі
  6106 Дилер - до 4 років Дивіться в грі
  6107 Дилер - понад 4 Дивіться в грі
  6108 Дилер - 5 Дивіться в грі
  6109 Дилер - до 5 Дивіться в грі
  6110 Дилер - понад 5 Дивіться в грі
  6111 Дилер - 6 Дивіться в грі
  6112 Дилер - до 6 Дивіться в грі
  6113 Дилер - понад 6 Дивіться в грі
  6114 Дилер - 7 Дивіться в грі
  6115 Дилер - до 7 років Дивіться в грі
  6116 Дилер - понад 7 Дивіться в грі
  6117 Дилер - 8 Дивіться в грі
  6118 Дилер - до 8 років Дивіться в грі
  6119 Дилер - понад 8 Дивіться в грі
  6120 Дилер - 9 Дивіться в грі
  6121 Дилер - до 9 Дивіться в грі
  6122 Дилер - понад 9 Дивіться в грі
  6123 Дилер - 10 Дивіться в грі
  6124 Дилер - до 10 Дивіться в грі
  6125 Дилер - понад 10 Дивіться в грі
  6126 Дилер - J Дивіться в грі
  6127 Дилер – нижче J Дивіться в грі
  6128 Дилер - вище J Дивіться в грі
  6129 Дилер - Q Дивіться в грі
  6130 Дилер - нижче Q Дивіться в грі
  6131 Дилер - вище Q Дивіться в грі
  6132 Дилер - K Дивіться в грі
  6133 Дилер - нижче K Дивіться в грі
  6134 Дилер - вище K Дивіться в грі
  6135 Дилер - A Дивіться в грі
  6136 Дилер – нижче A Дивіться в грі
  6137 Гравець - 2 Дивіться в грі
  6138 Гравець - понад 2 Дивіться в грі
  6139 Гравець - 3 Дивіться в грі
  6140 Гравець - до 3 років Дивіться в грі
  6141 Гравець - понад 3 Дивіться в грі
  6142 Гравець - 4 Дивіться в грі
  6143 Гравець - до 4 років Дивіться в грі
  6144 Гравець - понад 4 Дивіться в грі
  6145 Гравець - 5 Дивіться в грі
  6146 Гравець - до 5 Дивіться в грі
  6147 Гравець - понад 5 Дивіться в грі
  6148 Гравець - 6 Дивіться в грі
  6149 Гравець - до 6 Дивіться в грі
  6150 Гравець - понад 6 Дивіться в грі
  6151 Гравець - 7 Дивіться в грі
  6152 Гравець - до 7 років Дивіться в грі
  6153 Гравець - понад 7 Дивіться в грі
  6154 Гравець - 8 Дивіться в грі
  6155 Гравець - до 8 Дивіться в грі
  6156 Гравець - понад 8 Дивіться в грі
  6157 Гравець - 9 Дивіться в грі
  6158 Гравець - до 9 Дивіться в грі
  6159 Гравець - понад 9 Дивіться в грі
  6160 Гравець - 10 Дивіться в грі
  6161 Гравець - до 10 Дивіться в грі
  6162 Гравець - понад 10 Дивіться в грі
  6163 Гравець - J Дивіться в грі
  6164 Гравець - нижче J Дивіться в грі
  6165 Гравець - вище J Дивіться в грі
  6166 Гравець - Q Дивіться в грі
  6167 Гравець - нижче Q Дивіться в грі
  6168 Гравець - вище Q Дивіться в грі
  6169 Гравець - K Дивіться в грі
  6170 Гравець - нижче K Дивіться в грі
  6171 Гравець - вище K Дивіться в грі
  6172 Гравець - A Дивіться в грі
  6173 Гравець - нижче A Дивіться в грі
  6200 У дилера буде обличчя (J, Q, K) Дивіться в грі
  6201 У дилера буде пляма (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Дивіться в грі
  6202 Гравець отримає шматок (J, Q, K) Дивіться в грі
  6203 Гравець отримає пляму (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Дивіться в грі
  6250 Наступною карткою буде 2 Дивіться в грі
  6251 Наступною карткою буде не 2 Дивіться в грі
  6252 Наступною карткою буде 3 Дивіться в грі
  6253 Наступною карткою буде не 3 Дивіться в грі
  6254 Наступною карткою буде 4 Дивіться в грі
  6255 Наступною карткою буде не 4 Дивіться в грі
  6256 Наступною карткою буде 5 Дивіться в грі
  6257 Наступна картка не буде 5 Дивіться в грі
  6258 Наступною карткою буде 6 Дивіться в грі
  6259 Наступною карткою буде не 6 Дивіться в грі
  6260 Наступною карткою буде 7 Дивіться в грі
  6261 Наступна картка не буде 7 Дивіться в грі
  6262 Наступною карткою буде 8 Дивіться в грі
  6263 Наступною карткою буде не 8 Дивіться в грі
  6264 Наступною карткою буде 9 Дивіться в грі
  6265 Наступною карткою буде не 9 Дивіться в грі
  6266 Наступною карткою буде 10 Дивіться в грі
  6267 Наступною карткою буде не 10 Дивіться в грі
  6268 Наступною карткою буде J Дивіться в грі
  6269 Наступна картка не буде J Дивіться в грі
  6270 Наступною карткою буде Q Дивіться в грі
  6271 Наступна картка не буде Q Дивіться в грі
  6272 Наступною карткою буде K Дивіться в грі
  6273 Наступна картка не буде K Дивіться в грі
  6274 Наступною карткою буде A Дивіться в грі
  6275 Наступна картка не буде A Дивіться в грі
  Виграшні руки
  6204 Виграв дилер - клуб Дивіться в грі
  6205 Виграв дилер - діаманти Дивіться в грі
  6206 Виграв дилер - серця Дивіться в грі
  6207 Дилер виграв - піки Дивіться в грі
  6208 Гравець переміг - клуб Дивіться в грі
  6209 Перемога гравця - діаманти Дивіться в грі
  6210 Перемога гравця - серця Дивіться в грі
  6211 Перемога гравця - піки Дивіться в грі


  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
  • Ці правила можуть бути розміщені в кількох місцях на нашому сайті в інформаційних цілях, але лише версія, доступна в ігровому лобі, може використовуватися як юридична основа для вирішення спорів між букмекерами та учасниками ставки.
  • Будь-яке звернення потенційного гравця щодо результату гри та/або інших технічних проблем буде розглянуто за умови, що є документальне або цифрове підтвердження ставки (квитанція, знімок екрана, відео) і гра була зіграна в останній 30 (тридцять) календарних днів.

  Розділ 71Blackjack

  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У ГРІ:
  • Подія (гра) - одна роздача карт дилером гравцеві 1 і гравцеві 2 з усіма можливими раундами здачі (максимум 4), поки не переможе будь-який з гравців або не трапиться нічия. Дилер оголошує про кожній новій грі. Кожна нова гра починається демонстрацією колоди і тасуванням карт.
  • Коефіцієнт - числовий мультиплікатор з тисячним округленням після коми, присвоєний для конкретного типу результату гри, який визначає, у скільки разів буде збільшено суму ставки гравця на цей тип результату для визначення його виграшу, в разі, якщо результат гри і результат або його умова співпадуть. Розмір коефіцієнта визначає математичну ймовірність результату - чим ближче коефіцієнт до одиниці (1,000), тим результат або його умова більш імовірно, що співпаде з результатом гри.
  • Значення карти - порядковий символ карти в послідовності колоди від шістки до туза (6 - шістка, 7 - сімка, 8 - вісімка, 9 - дев’ятка, 10 - десятка, J - валет, Q - дама, K - король, A - туз).
  • Масть - одна з властивостей карти, яке має чотири види (чірви ♥, бубни ♦, піки ♠, хрести ♣) і позначено на карті разом з значенням.
  • Колода - набір з 36 (тридцяти шести) карт з унікальним штрихкодом, що складається з дев’яти карт всіх значень (від 6 до Туза) для кожної з чотирьох мастей.
  • Бокс здачі - ігровий пристрій, з якого беруться карти для здачі гравцям і в яке вмонтований сканер штрихкодів.
  • Вартість значення карти (очки) - відповідно до порядку значень: 6 - шість очок, 7 - сім очок, 8 - вісім очок, 9 - дев’ять очок, 10 - десять очок, J (валет) - два очка, Q (дама) - три очки, K (Король) - чотири очки, A (Туз) - одне очко.
  • Раунд прийому ставок - часовий проміжок у формі зворотного відліку, виділений для прийому ставок по результатам лінії і своїм закінченням сигналізує здачу наступної карти нового раунду гри.
  • Раунд роздачі в грі - порядок послідовної здачі початкових і додаткових карт гравцям, при якому вони намагаються зібрати 21 очко, але не перебрати по результату суми вартості значень отриманих карт. Кількість раундів може тривати максимум до чотирьох.
  • Комбінація карт - випадковий набір карт з колоди (від 2 до 5), який становить для гравця кількість очок згідно суми вартості їх значень, що може забезпечити йому виграш щодо іншого гравця.
  • Перемога гравець 1 - результат і подія в грі, при якому гравець 1 зібрав порівняно більше очок або гравець 2 перебрав.
  • Перемога гравець 2 - результат і подія в грі, при якому гравець 2 зібрав порівняно більше очок або гравець 1 перебрав.
  • Нічия - результат і подія в грі, при якому кількість зібраних очок у гравців однакове.
  • Перемога з золотим очком - результат події гри (виключення з правил вартості карт), при якому один з гравців в першому раунді зібрав два туза, а другий ні.
  • Перемога з 21 - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу в будь-якому раунді здачі з сумою вартості значень карт в 21 очок.
  • Перемога з 2 картами - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу з двома зданими картами.
  • Перемога з 3 картами - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу з трьома зданими картами.
  • Перемога з 4 картами - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу з чотирма зданими картами.
  • Перемога з 5 картами - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу з п’ятьма зданими картами.
  • Перемога з 17 - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу в будь-якому раунді здачі гри з набором суми вартості значень карт 17 очок.
  • Перемога з 18 - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу в будь-якому раунді здачі з сумой вартості значень карт в 18 очок.
  • Перемога з 19 - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу в будь-якому раунді здачі з сумою вартості значень карт в 19 очок.
  • Перемога з 20 - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу в будь-якому раунді здачі з сумою вартості значень карт в 20 очок.
  • Буде перебір - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 здобув перемогу в будь-якому раунді здачі за рахунок програшу другого гравця, який зібрав більше, ніж 21 очко за сумою вартості значень його карт.
  • Чи не буде перебір - результат події гри, при якому гравець 1 або гравець 2 цієї статті не перебрав більше 21 очка, або в грі трапилася нічия.
  • Підсумок гри - одна з трьох ситуацій в грі, при якій по результату суми очок від отриманих карт перемагає гравець 1, або гравець 2 або нічия.
  • Ставка - обраний учасником один з пропонованих в лінії результатів, який на його думку, своїм значенням або умовою має співпасти з результатом гри.
  • Сума ставки - грошова сума, яку гравець пропонує букмекерської компанії, щоб на випадок, якщо його ставка (і) зіграє, разом з коефіцієнтом розрахувати суму виграшу.
  • Поточна гра - гра, ставки на яку можуть бути прийняті на поточний момент і на моніторі трансляції йде зворотний відлік до здачі карт (и) будь-якого раунду цієї гри.
  • Наступні ігри - ігри, ставки на які можуть бути прийняті на поточний момент, але здача карт для цих ігор буде по порядку після поточної гри. Гравцям надається можливість робити ставки, крім поточної, і наступні ігри але за коефіцієнтами першого раунду ставок.
  • Купон (квиток) - електронний або друкований документ, що підтверджує досконалу між гравцем і букмекерською компанією угоду (парі) по одній або декільком ставками. Купон має реквізити: дата, час, номер купона, інформація про ставки, загальна сума ставок, загальний коефіцієнт, тип прийому ставок (ординар, експрес або система) та інші. Купон дозволяє додавати ставки на поточну і / або наступні ігри в рамках одного виду гри, а також, додавати ставки між різними іграми.
  • Звичайний купон (квиток) - вид купону, в якому ставки, коефіцієнти та виграш по них розраховуються за правилами ординара.
  • Комбінаційний купон (квиток) - вид купону, в якому ставки, коефіцієнти та виграш по них розраховуються за правилами експресу або системи.
  • Ординар - тип розрахунку купону, за яким виграш виходить методом простого додавання виграшів за кожною ставкою, що входить до складу купона.
  • Експрес - тип розрахунку комбінаційного купону, в якому виграш виходить множенням загальної суми ставки по купону на загальний коефіцієнт, який обчислюється перемноженням коефіцієнтів складових результатів, але тільки за умови, якщо всі результати зіграли.
  • Лінія - повний перелік всіх запропонованих учасникам результатів гри з наступними параметрами: код результату, назви (умови виграшу) результату і коефіцієнта. Ставки на гру приймаються виходячи з варіантів результатів в рамках лінії; для 21Бет лінія пропонує коефіцієнти для раунду Ставка.
  • Результат - один з варіантів лінії, точний результат чи умова збігу з ним, дозволяє з певною ймовірністю передбачити результат гри і це виражається у величині коефіцієнта для цього результату.
  ПРАВИЛА ГРИ:
  • У грі між собою грають два умовних гравця, чиї карти знаходяться праворуч (гравець 1) і ліворуч (гравець 2) від дилерів, це місце виділено на ігровому столі і підписано на екрані трансляції гри.
  • Значення карт відповідно до порядку їх значень в колоді: 6 - шість очок, 7 - сім очок, 8 - вісім очок, 9 - дев’ять очок, 10 - десять очок, J (Валет) - два очка, Q (Дама) - три очки, K (Король) - чотири очки, A (Туз) - одне очко.
   • Два туза тільки в першому раунді здачі вважаються як 21 (здаються відразу). У всіх інших можливих раундах (другий, третій і четвертий) вони разом вважаються в сумі як два (2) очка, а окремо як одне (1) очко.
  • Мета гри - зібрати більше очок, ніж у іншого гравця, і не перебрати більше 21 очка.
  • У грі можливо тільки один з трьох результатів: перемога гравця 1, перемога гравця 2 і нічия.
  • На початку гри в першому раунді дилер в обов’язковому порядку здає кожному гравцеві по 2 карти.
  • У наступних раундах гравець 1 отримує карт у першим, гравець 2 - другим, за умови, що гравець 1 не виграв або НЕ перебрав по результату останньої отриманої карти.
  • У другому, третьому і четвертому можливих раундах гравцям здається тільки по одній додатковій карті і при певних умовах:
   • Якщо з новою додатковою карткою будь-який гравець набрав від 17 до 2 1 очків - додаткові карти в наступних раундах здаються тільки другому гравцеві.
   • Якщо з новою додатковою карткою обидва гравці зібрали від 17 до 21 очка - то переможцем вважається гравець, у якого більше очок.
   • Нічия. Якщо з новою додатковою карткою обидва гравці зібрали від 17 до 21 очка і кількість очок однакова - то результатом гри вважається нічия.
   • Після здачі всіх п’яти (5) карт, переможцем вважається гравець, у якого більше очок або оголошується нічия.

  • Додатково до двох перших може бути здано не більше трьох (3) карт, кожному гравцеві, для по одержанні виграшної комбінації.
  • Якщо будь-який гравець набрав більше 21 очка (перебір), то карти другому гравцеві вже не здаються і раунд закінчується перемогою протилежного гравця.
  • Кожна поточна гра може мати від одного до чотирьох раундів для прийому простих і / або комбінованих квитків з її участю:
   • Час прийому ставок на поточну і майбутні роздачі складається з часу до початку першого раунду гри (перший раунд здачі) і часу до початку раунду здачі додаткової карти (всього до 3 раундів).
   • Час прийом а ставок на перший раунд здачі в рамках будь-якої гри триває близько 60 (шістдесяти) секунд від визначення результату попередньої гри і до моменту здачі карт цього раунду.
   • Час прийом а ставок на наступний найближчий раунд здачі додаткової карти близько 30 (тридцять) секунд від моменту здачі карт в першому раунді.
   • У поточній грі в один і той же купон можна додати тільки один або кілька результатів. Учасники можуть розміщувати ставки на кілька випадків однієї гри тільки як Ординар.
   • В рамках раундів ставок на поточну гру, крім самої поточної гри, в купон Експрес можна додавати тільки по одному результату в будь-якій наступній події 21Бет;.
   • В рамках раунду ставок на поточну гру 21 Бет в купон Експресу можна додавати тільки по одному результату з будь-якої події 21Бет і подій інших ігор TVBet, при цьому враховуючи зворотний відлік до початку LIVE-трансляцій цих ігор (щоб складові результати чи не застаріли до моменту прийняття купона).
   • Ставки з різних раундів поточної гри не можна комбінувати між собою.

  • Якщо в комбінаційному купоні з будь-якими ставками результат якоїсь гри був анульований з технічних або інших причин, то коефіцієнти результатів по всіх ставках на цю гру змінюється на одиницю (1.000) і беруть участь в розрахунку нового загального коефіцієнта купона.
  ПРОЦЕС ГРИ:
  • Кожна нова гра починається з демонстрації і перемішування колоди перед роздачою, триває від одного до чотирьох раундів і може закінчиться в будь-якому раунді по результату набраних очок у одного з гравців.
  • Диллер веде гру, озвучуючи набрані очки кожного гравця, а також ситуації про завершення гри при нічиїй, переборі або виграшу за очками.
  • Перший раунд здачі. Ведуча здає гравцеві 1 і гравцеві 2 дві карти по одній по порядку, починаючи з гравця 1. Раунд може відразу закінчити гру, якщо як мінімум один з гравців збере два туза (золоте очко). В даному раунді також може бути нічия, якщо обидва гравці зібрали по 2 туза. За підсумком даного раунду гравці можуть зібрати від 17 до 20 очок, що відбирає у них право на додаткову карту в наступних можливих раундах. Якщо очок нижче 17, то обидва гравці добирають додаткові карти в наступних раундах.
  • Другий раунд здачі. Другий раунд розпочинається, якщо в першому раунді жоден гравець не зібрав «Золоте очко» (два туза). В даному раунді кожному гравцеві може здаватися третя карта (або тільки одному гравцеві, якщо хтось зібрав в попередньому раунді від 17 до 20 очок). Першому здається карта гравцеві 1, другому - гравцеві 2. Якщо при здачі гравець 1 набрав більше 21 очка (перебір), карта гравцеві 2 вже не здається - гра зупиняється, визначається результат. Якщо при здачі додаткової карти, будь-який гравець зібрав від 17 до 21 очко, в подальших раундах йому карти вже не здаються. Якщо в даному раунді гравці зібрали однакову кількість очок від 17 до 21 - те результатом гри вважається нічия.
  • Третій раунд здачі. Якщо у другому раунді не визначився результат гри, починається третій раунд. Гравцям може здаватися четверта карта (або тільки одному гравцеві, якщо хтось зібрав в попередньому раунді від 17 до 21 очко). Першому здається карта гравцеві 1, другому - гравцю 2. Якщо при здачі гравець 1 набрав більше 21 очки (перебір), карта гравцеві 2 вже не здається - гра зупиняється, визначається результат. Якщо при здачі додаткової карти, будь-який гравець зібрав від 17 до 21 очок, в подальших раундах йому карти вже не здаються. Якщо в даному раунді гравці зібрали однакову кількість очок від 17 до 21 - те результатом гри вважається нічия. Якщо в третьому раунді будь-який гравець після здачі четвертої карти зібрав більше, ніж 21 очко (перебір), то результатом гри вважається перемога іншого гравця.
  • Четвертий раунд здачі. Якщо в третьому раунді не визначився результат гри, обидва гравці зібрали різну кількість очок меньше 21, починається четвертий останній раунд гри. Гравцям може здаватися п’ята карта (або тільки одному гравцеві, якщо хтось уже зібрав в попередньому раунді від 17 до 21 очко). Першому здається карта гравцеві 1, другому - гравцеві 2. Якщо при здачі гравець 1набрав більше 21 очка (перебір), карта гравцеві 2 вже не здається. Визначається результат всієї гри.
  • Іноді після здачі карт гравцям в будь-якому з раундів гри деякі варіанти результатів втрачають будь-які шанси на перемогу. Такі результати закриваються і позначаються як \ud83d\udd12, відображається на екрані замість коефіцієнтів.
  • За результатами, зазначеним як \ud83d\udd12, ставки більше не приймаються, в той час як ставки на інші результати учасники можуть розміщувати без будь-яких обмежень.
  • Тасування карт. Коли ведуча оголошує результат гри, вона дістає з боксу здачі карти, які залишилися, розтягує їх по столі, щоб можна було переконається в повноті колоди, потім збирає всі карти гравців і розтягнуті карти колоди і ретельно перемішує все. В кінці тасування знизу під колоду підкладається підрізна карта і перемішана колода поміщається в бокс здачі. Тільки після цього бокс здачі готовий для наступної гри.
  ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ:
  • Скасовані гри (результати). Гра або її результат може бути скасований, якщо:
   • Сканер не зможе розпізнати карту або показання сканера не збігаються з картою на столі.
   • Карта (карти) була перепутана і (або) покладено не на те місце на столі.
   • Виникли технічні проблеми: помилки ведучої, проблеми підключення до Інтернету або технічні збої в студії .
    • Помилки провідною, які можуть привести до скасування гри .
     • Порушена послідовність здачі карт .
     • Карта (або карти) позначена або пошкоджена.
     • Через помилку ведучої карта (або карти) падає зі столу або не відобразилася на екрані.
     • Через неправильну перетасовку карта (або карти) виявилася в колоді лицьовою стороною вгору і видно її (їх) номер (зображення).
     • Ведуча забуває використовувати підрізну карту.
     • Ведуча неправильно сканує карту (або карти) і, отже, показання сканера не відповідають карті (або картками) на столі.
   • У разі скасування результату гри всі ставки на цю гру анулюються і повертаються учасникам (коефіцієнт дорівнює одиниці (1.000)).

  • Невідповідності в трансляції гри до даних прийнятого купона для того ж раунду гри (різні коефіцієнти, некоректно зазначена виграла чи програла рука) вважаються технічною помилкою. Ставки, зроблені на цю гру, будуть вважатися недійсними, якщо учасник може надати достатні докази наявності помилки в трансляції (наприклад, фото або відео).
  • Технічні проблеми з трансляцією спортивного каналу, не є підставою для скасування результату гри, а служать лише додатковим підтвердженням того, що ігри проводяться в прямому ефірі.
  • ОРГАНИЗАЦІЯ ГРИ:
   • Ігри проходять цілодобово в режимі LIVE, сім днів на тиждень з перервами на планове технічне обслуговування.
    • Компанія TVBet має право змінювати час до початку раундів гри і час для прийому ставок перед раундами .
    • Переконатися в тому, що гра проходить в прямому ефірі ви можете по прямій трансляції цілодобового спортивного TV-каналу.
    • Планові технічні роботи проводяться щовівторка (7: 00–8: 00 GMT +1).
   КАРТИ І КОЛОДА
   • Розкладена колода демонструється на початку нової гри таким чином, щоб можна було переконатися, що всі карти на місці і в колоді немає додаткових карт.
   • Якщо хоча б одна карта падає зі столу або кладеться туди, де учасники не можуть її бачити, карткова колода замінюється.
   • Колода замінюється, якщо одна або більше карт позначені або пошкоджені.
   • У грі використовується стандартна колода, що складається з 36 ( тридцяти шести ) карт. Кожна карта має унікальний штрих-код, який сканується за допомогою вбудованого в бокс здачі сканера, коли карта здається на стіл.
   ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ГРІ:
   • Стандартна колода, що складається з 36 ( тридцяти шести ) карт.
   • Підрізна карта.
   • Стіл з двома ячейками для карт гравця 1 і гравця 2 , а також не використовувані в грі декоративні елементи.
   • Бокс здачі.
   • Вбудований в бокс здачі сканер.
   • Настільний сигнальний дзвінок для дилера.
  СПИСОК РИНКІВ І КУРСІВ:
  • Список ринків і курсів:

  Код результуту Назва результату Коефіцієнт
  Головні
  Виграш гравця Видимий в грі
  Виграна круп’є Видимий в грі
  Нічия Видимий в грі
  Кількість карт
  Виграш 1 картою Видимий в грі
  Виграш 2 картами Видимий в грі
  Виграш 3 картами Видимий в грі
  Виграш 4 картами Видимий в грі
  Виграш 5 картами Видимий в грі
  Виграш за очками
  Виграш з 17 Видимий в грі
  Виграш з 18 Видимий в грі
  Виграш з 19 Дивись в грі
  Виграш з 20 Видимий в грі
  Виграш з 21 Видимий в грі
  Виграш з блекджеком Видимий в грі
  Гравець виграє, отримавши блекджек Видимий в грі
  Дилер виграє, отримавши блекджек Видимий в грі
  Буст
  БУст Видимий в грі
  Без бусту Видимий в грі


  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
  • Ці правила можуть бути розміщені в кількох місцях на нашому сайті в інформаційних цілях, але лише версія, доступна в ігровому лобі, може використовуватися як юридична основа для вирішення спорів між букмекерами та учасниками ставки.
  • Будь-які звернення потенційних клієнтів щодо результату гри та/або інших технічних проблем будуть розглядатися, якщо є документальне або цифрове підтвердження зробленої ставки (квитанція, знімок екрана, відео) і гра була зіграна протягом останніх 30 ( тридцять) календарних днів.

  Розділ 72Битва Плюс

  Битва Плюс – це нова унікальна і дуже проста гра в карти, яка проходить в режимі LIVE цілодобово. Дилер веде гру і вітає гравців при кожній новій роздачі карт. Через різні проміжки часу в рамках однієї роздачі дилер відкриває тільки одну карту. У Джокербет використовується одна колода з 54 карт (стандартна колода, але з двома джокерами червоного і чорного кольору) з обкладинкою червоного або синього кольору. Коли колода одного кольору закінчується, її замінює колода іншого кольору, і таким чином гра відбувається безперервно.

  На трансляції гравцям відображається цифровий аналог колоди, що відображає LIVE ситуацію з відкриття карт з колоди. При відкритті кожної нової карти в студії на столі, в трансляції також відображає нову відкриту карту, що поповнює історію попередніх відкритих карт колоди, що роздається. При цьому, число не відкритих карт колоди в ході роздач зменшуються.Таким чином, гравці можуть бачити, які карти з колоди вже відкриті, а які ще ні, приймаючи своє рішення про ставку. І що важливо, при кожному закінченні колоди переконуватися в повному наборі карт, що здаються - чесності гри. Всі заміни колоди і тасування проходить в режимі LIVE.

  Простота правил гри Джокербет передбачає простий набір варіантів ставок: точне значення наступної карти, масть, колір карти, карта з цифровим або не цифровий значенням.

  Перед кожною поточною роздачою можна робити ставки на неї і на наступні роздачі. При цьому, ставки різних тиражів можна комбінувати як в рамках Джокербет, так і в рамках інших, пропонованих букмекерської компанією іграх TVBet, отримуючи при цьому складний покращений коефіцієнт.Крім виграшу, гравці можуть отримати один з бонусів, яких в грі може бути три.

  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У ГРІ:
  • Коефіцієнт - числовий мультиплікатор з тисячним округленням після коми, присвоєний для конкретного типу результату гри, який визначає, у скільки разів буде збільшено суму ставки гравця на цей тип результату для визначення його виграшу, в разі, якщо результат гри і результат або його умова співпадають. Величина коефіцієнта визначає математичну ймовірність результату - чим ближче коефіцієнт до одиниці (1,000), тим результат або його умова більш ймовірно, що співпаде з результатом гри;
  • Властивості карти - характеристики будь-якої карти колоди, по якій її можна відрізнити від інших карт колоди: значення, колір, масть;
  • Значення - одне з трьох властивостей карти, її порядний символ в послідовності колоди від двійки до джокера (2 - двійка, 3 - трійка, 4 - четвірка, 5 - п’ятірка, 6 - шістка, 7 - сімка, 8 - вісімка, 9 - дев’ятка, 10 - десятка, J - валет, Q - дама, K - король, A - туз, J ♕ - джокер);
  • Масть - одне з трьох властивостей карти, яке може має чотири види (черви ♥, бубни ♦, піки ♠, хрести ♣) і позначено на карті разом з значенням;
  • Колір - одне з трьох властивостей карти, колір її масті і намальованого на ній значення. Карти черви, бубни і один джокер червоного кольору, а піки, хрести і один джокер - чорного;
  • Колода - набір з 54 (п’ятдесяти чотирьох) карт, що складається з тринадцяти карт всіх значень для кожної з чотирьох мастей, а також два джокера червоного і чорного кольору. Кожна карта має свій унікальний штрих-код;
  • Цифровий LIVE аналог колоди - спеціальне рішення в трансляції гри Джокербет, по відображенню динаміки відкриття карт із колоди, що характеризується відображенням на LIVE трансляції набір із 54 спеціальних місць для карт всіх необхідних значень по порядку і мастям, які при новій колоді всі приховані, а при закінченні карт колоди стають відкритими. Цифровий аналог колоди безпосередньо пов’язаний з діями дилера в студії з відкриття карти через сканування по вбудованому в бокс здачі сканер. Таким чином, кожна нова відкрита карта відразу ж відображається в цифровому аналогу колоди;
  • Бокс здачі - ігровий пристрій, з якого беруться карти для здачі в процесі гри, і в якому вмонтовано сканер штрих-кодів карт;
  • Бокс відіграних карт - ігровий пристрій в формі прозорого пенала, куди кладеться карта після її відкриття і демонстрації учасникам з боксу здачі;
  • Бокс нової колоди - ігровий пристрій в формі прозорого пенала, куди кладеться нова колода після тасування помічником дилера повного набору колоди відіграних карт з відповідного боксу;
  • Нова колода - колода з сорочкою карт іншого кольору, що не приймає участь в грі до того моменту, поки не закінчаться карти колоди боксу здачі (залишається одна карта). Нова колода формується з усіх відіграних карт (карти з боксу відіграних карт і остання карта боксу здачі) і отримує статус «нова» тільки тоді, як буде перетасована помічником дилера. Після цього нова колода кладеться на стіл по праву руку дилера в бокс нової колоди і може бути використана в роздачах;
  • Роздача – один з безперервних повторюваних етапів гри з відкриттям однієї карти колоди, який позначений ідентифікаційним номером, і складається з двох складових частин: 1) період часу на прийом ставок на карту, яка відкривається та 2) ігрові дії дилера по відкриттю цієї карти з колоди і розміщенню її в бокс відіграних карт;
  • Підрізна карта - спеціальна пластикова чорна з обох сторін карта, яка не використовується в роздачі, а призначена тільки для того, щоб прикрити нижню карту колоди після перемішування, що її не було видно;
  • Відкриті карти - карти єдиної колоди, що були вилучені з боксу здачі після деякого числа роздач і їх значення були показані учасникам на столі, а також, відображені на трансляції в цифровому LIVE аналогу колоди;
  • Не відкриті карти - карти єдиної колоди, що ще не були вилучені з боксу після деякого числа роздач і є закритими на трансляції в цифровому LIVE аналогу колоди;
  • Нова відкрита карта (результат роздачі) - карта, що була витягнута в поточній роздачі дилером з колоди боксу здачі і викладена на стіл лицем вверх, при цьому її значення відображається під цифровими LIVE аналогом колоди окремої великої картинкою, а в списку всіх карт в цифровому LIVE аналогу колоди серед невідкритих карт вона стає відкритою;
  • Не цифрова карта - три карти з повного порядку значень карт, а саме: валет, дама, король, туз і джокери;
  • Цифрова карта - десять карт з повного порядку значень карт, а саме: два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять і десять;
  • Раунд ставок - часовий проміжок у формі зворотного відліку, виділений для прийому ставок на поточну роздачу по наслідків лінії і своїм закінченням сигналізує відкриття нової карти цієї роздачі;
  • Ставка - обраний гравцем один з пропонованих в лінії результатів, який на його думку, своїм значенням або умовою має співпасти з результатом гри;
  • Сума ставки - грошова сума, яку гравець пропонує букмекерської компанії, щоб на випадок, якщо його ставка (і) зіграє, разом з коефіцієнтом розрахувати суму виграшу;
  • Поточна роздача - одна роздача в грі, ставки на яку можуть бути прийняті на поточний момент і на моніторі трансляції йде зворотний відлік до здачі нової відкритої карти цієї роздачі;
  • Наступні роздачі - роздачі в грі, ставки на які можуть бути прийняті на поточний момент, але здача карт для них буде тільки після поточної або слідуючих за нею роздач;
  • Купон (квиток) - електронний або друкований документ, що підтверджує здійснювану між гравцем і букмекерською компанією угоду (парі) по одній або декільком ставкам. Купон має такі реквізити: дата, час, номер купона, інформація про ставки, загальна сума ставок, загальний коефіцієнт, тип прийому ставок (ординар, експрес або система) та інші. Купон дозволяє додавати ставки на поточну або наступні ігри в рамках одного виду гри, а також, додавати ставки між різними іграми.
  • Звичайний купон (квиток) - вид купону, в якому ставки, коефіцієнти та виграш по них розраховуються за правилами ординара;
  • Комбінаційний купон (квиток) - вид купону, в якому ставки, коефіцієнти та виграш по них розраховуються за правилами експреса або системи;
  • Ординар - тип розрахунку купону, за яким виграш виходить методом простого додавання виграшів по кожній ставці, що входить до складу купона;
  • Експрес - тип розрахунку комбінованого купону, в якому виграш виходить множенням загальної суми ставки по купону на загальний коефіцієнт, який обчислюється множенням складових результатів, але тільки за умови, якщо всі результати зіграли;
  • Лінія - повний перелік всіх запропонованих учасникам типів результатів з наступними параметрами: код результату, назви типу (умови виграшу) результату і коефіцієнта. Ставки на гру приймаються виходячи з варіантів результатів в рамках лінії;
  • Результат - один з варіантів лінії, точний результат чи умова збігу з ним, дозволяє з певною ймовірністю передбачити результат роздачі і це виражається у величині коефіцієнта для цього результату;
  • Код результату - унікальний номер варіанта результату, зазначений в друкованій лінії або на моніторі трансляції, за яким цей результат можна визначити в програмі пункту прийому ставок;
  ПРАВИЛА ГРИ:
  • Гра відбувається в режимі LIVE послідовного відкриття карт з колоди боксу здачі. У кожній роздачі здається тільки одна карта лицем вверх;
  • Метою гри є вгадати одне або більше із властивостей карти, яка буде відкрита (точне значення, масть, колір, число або не число), що буде викладена, згідно варіантам, запропонованим в Лінії Джокербет (п.п.8.2.);
  • Результатом кожної роздачі (п.п.1.1 6) або гри є викладена на стіл в студії нова карта колоди;
  • В трансляції присутній цифровий LIVE аналог колоди (п.п.1.7.) карт, що в режимі LIVE пов’язаний зі справжньою колодою карт боксу здачі в студії через сканування штрих-коду карти, він відображає LIVE ситуацію з вилучення карт з колоди;
  • Всі відкриті карти минулих роздач в рамках єдиної колоди відображаються на трансляції в цифровому LIVE аналогу колоди разом із ще не відкритими картами;
  • Кожна нова відкрита карта на момент її вилучення з колоди відразу відображаються на трансляції в цифровому LIVE аналогу колоди гри і поповнює число відкритих карт серед всіх відкритих і прихованих карт колоди. Це відбувається до тих пір, коли в колоді боксу здачі залишається одна (1) карта і колода змінюється;
  • Якщо в боксі здачі залишається одна карта, то дилер замінює колоду боксу здачі на нову, що праворуч від нього, а помічник отримує відіграні карти, перемішує їх і готує з них нову колоду. При цьому, на трансляції всі карти в цифровому LIVE аналогу колоди стають закритими, починається прийом на нову роздачу першої карти колоди, відбувається відкриття першої карта колоди;
  • Остання карта колоди не відсканувалась, але відкривається для всіх гравців;
  • Час кожної роздачі складається з часу на дії оператора (витягування карти, сканування, відкриття, прибирання карти в бокс відіграних карт) і раунду прийому ставок;
  • Кожна поточна роздача має тільки один раунд прийому ставок для формування простих або комбінованих квитків:
   • Раунд ставок в поточній роздачі триває 15 (п’ятнадцять) секунд;
   • У поточній роздачі в один і той же купон можна додати один або кілька результатів. Учасники можуть розміщувати ставки на кілька можливих результатів однієї гри тільки як Ординар;
   • В рамках раунду ставок на поточну роздачу, крім самої поточної гри, в купон Експрес можна додавати тільки по одному можливому результату з будь-яких наступних подій Джокербет;
   • В рамках раунду ставок на поточну роздачу Джокербет в купон Експресу можна додавати тільки по одному результату з будь-якої іншої роздачі Джокербет і подій інших ігор TVBet, при цьому враховуючи зворотний відлік до початку LIVE-трансляцій цих ігор (щоб складові можливі варіанти не застаріли до моменту прийняття купона);

  • Сума виграшу по комбінаційному купону розраховується по складному коефіцієнту експреса, помноженому на загальну суму ставки;
  • J Якщо в комбінаційному купоні з будь-якими ставками результат якоїсь гри був анульований з технічних або інших причин, то коефіцієнти результатів по всіх ставках на цю гру змінюється на одиницю (1.000) і беруть участь в розрахунку нового загального коефіцієнта купона;
  • При виграші джекпоту переможцю надається відповідне повідомлення в купоні виплати і на трансляції;
   • Максимальна і мінімальна сума ставки, максимальний виграш по купону або результату і інші фінансові ліміти;
   • Розмір коефіцієнтів в лінії і їх зміна.

  ПРОЦЕС РОЗДАЧІ:
  • Раунд прийому ставок. Проміжок часу перед відкриттям нової відкритої карти, під час якого надається можливість приймати ставки на точне значення цієї карти або на будь-яке із її властивостей. Раунд прийому ставок починається після того, як дилер відклала відкриту карту попередньої роздачі в бокс відіграних карт, а на трансляції почався зворотний відлік на час прийняття ставок. Раунд прийому ставок закінчується після закінчення часу зворотного відліку і подальшим відкриттям нової відкритої карти;
  • Відкриття карти. Результат роздачі (гри). Після завершення часу зворотного відліку на прийом ставок, дилер відкриває нову карту з колоди боксу здачі і демонструє її учасникам - значення даної карти є результатом поточної роздачі. Відкрита карта декілька секунд знаходиться на столі і далі лягає обличчям вниз в бокс відіграних карт. Після цього відкривається раунд прийому ставок на нову відкриваєму карту. Таким чином, все повторюється, поки в колоді не залишиться одна карта, що викликає необхідність змінити колоду;
  • Зміна колоди в звичайному ході гри:
   • Умовою зміни колоди в звичайному ході гри є та ситуація, коли в боксі здачі карт після поточної роздачі залишається одна (1) карта; дилер оголошує, що в бокс здачі буде вкладена нова колода;
   • Процес зміни колоди в звичайному ході гри: як тільки дилер відкрив передостанню карту колоди, оголосивши про зміну колоди, він витягує з боксу здачі останню не відкриту карту, демонструє учасникам її значення і докладає її до відіграних карт. Бокс здачі стає порожнім. Після цього дилер бере праворуч від себе нову колоду з тасованими картами, вставляє в бокс здачі і продовжує ігровий процес - відкриває першу карту нової колоди в рамках наступного раунду ставок. Процедура зміни колоди проводиться в режимі реального часу так, що за процесом заміни можна безперешкодно спостерігати;

  • Тасування карт. Тасування карт може проводиться помічником дилера паралельно або трохи пізніше процесу заміни колоди. Коли дилер продемонстрував і доложив останню карту колоди до відіграних картам, він (або його помічник) вилучає всі відіграні карти з боксу відіграних карт, і кладе їх праворуч від дилера для подальшого тасування. На момент, коли дилер вже замінив колоду і веде роздачі, помічник праворуч від нього тасує карти. Після ретельного тасування відіграні карти стають майбутньою новою колодою і лягають в бокс нової колоди.
  ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ:
  • Роздача Джокербет може бути анульована з наступних причин:
   • Сканер не відсканував карту або нова відкрита карта на трансляції не відповідають новій відкритій карті на столі в студії;
   • Відбулася технічна проблема (порушення з’єднання з Інтернетом, технічний збій в студії, помилка дилера).
   • Обов’язковою наслідком анулювання поточної роздачі є заміна колоди боксу здачі нової колодою, для відкриття карти наступної роздачі;
   • Помилки дилера, які викликають скасування поточної роздачі і передчасну заміну колоди боксу здачі:
    • Дилер витягла дві (2) карти замість однієї;
    • На карті або картах з’являється мітка або карти пошкоджуються;
    • Карта падає зі столу або не видно на столі по помилці дилера;
    • До сканування карта або карти в колоді виявляються лицем вверх, і будь-яка з властивостей карти стає помітним;
    • Дилер невірно сканує карту (и) і відображена карта на трансляції в цифровому LIVE аналогу колоди не відповідають карті на столі;

   • Помилки, які викликають скасування поточної і всіх попередніх роздач колоди боксу здачі і передчасну її заміну:
    • Помічник дилера помилково не перетасував колоду відіграних карт, її поклали в бокс нової колоди і почали використовувати в грі;

   • У разі анулювання роздачі всі ставки на неї також анулюються, а суми ставок повертаються гравцями (розрахунок з коефіцієнтом один);
   • У разі передчасної заміни колоди ( не в звичайному ході гри ) , ставки на всі майбутні роздачі цієї колоди анулюються, а суми ставок повертаються гравцями (розрахунок з коефіцієнтом один);

  • Технічні проблеми з трансляцією LIVE каналу в студії не є підставою для скасування результату роздач . Канал транслюється лише для додаткового підтвердження того, що гра проводяться в прямому ефірі.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ГРИ:
  • Ігри проходять цілодобово в режимі LIVE, сім днів на тиждень з перервами на планове технічне обслуговування;
   • Компанія TVBet має право змінювати час раунду прийому ставок в рамках роздачі;
   • Переконатися в тому, що гра проходить в прямому ефірі ви можете по прямій трансляції цілодобового TV-каналу.
   • Планові технічні роботи проводяться щовівторка (7:00-8:00 GMT +2).

  КАРТИ І КОЛОДА:
  • У грі в бокс здачі карт поміщається і використовується тільки одна (1) колода карт з лицевою стороною карт одного кольору;
  • Загалом в обслуговуванні процесу гри бере участь дві (2) колоди карт з лицевою стороною червоного і синього кольору - одна колода в боксі здачі, а інша як нова колода лежить праворуч від дилера;
  • У грі використовується не стандартна колода, що складається з 54 (п’ятдесяти чотирьох) карт: набір карт стандартної колод з 52 карт, а також дві (2) карти Джокера чорного і червоного кольору. Кожна карта має унікальний штрих-код, який сканується за допомогою вбудованого в бокс здачі сканера, коли карта здається на стіл.
  ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ГРІ:
  • Одна не стандартна колода з 54 (п’ятдесяти чотирьох) карт;
  • Вбудований в бокс здачі сканер;
  • Підрізна карта;
  • Бокс здачі;
  • Бокс відіграних карт;
  • Новий бокс з колодою з 54 (п’ятдесяти чотирьох) карт ;
  • Спеціальний стіл із секцією для відкритої карти;
  • Настільний сигнальний дзвінок для дилера .
  ЛІНІЯ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ТА КОЕФІЦІЄНТИ:
  • Всі коефіцієнти в Лінії Джокербет (п.п.8.2) надані для випадку, коли в бокс здачі вкладена нова колода з перетасованими 54 картами (*);
  • Лінія Джокербет :
  Код Назва коефіцієнта Коефіцієнт* (Увага: представлені тут курси є лише орієнтовними. Поточні курси представлені у грі).
  Значення карти
  1000 Буде 2 Дивитися у грі
  1001 Буде 3 Дивитися у грі
  1002 Буде 4 Дивитися у грі
  1003 Буде 5 Дивитися у грі
  1004 Буде 6 Дивитися у грі
  1005 Буде 7 Дивитися у грі
  1006 Буде 8 Дивитися у грі
  1007 Буде 9 Дивитися у грі
  1008 Буде 10 Дивитися у грі
  1009 Буде Валет Дивитися у грі
  1010 Буде Дама Дивитися у грі
  1011 Буде Король Дивитися у грі
  1012 Буде Туз Дивитися у грі
  1013 Буде Joker Дивитися у грі
  Масть карти
  1014 Буде карта Піки Дивитися у грі
  1015 Буде карта Черви Дивитися у грі
  1016 Буде карта Бубна Дивитися у грі
  1017 Буде карта Хрести Дивитися у грі
  Червоне/Чорне
  1018 Буде карта Чорної масті Дивитися у грі
  1019 Буде карта Червоної масті Дивитися у грі
  Основні варіанти
  1020 Буде карта не цифрова Дивитися у грі
  1021 Буде карта цифрова Дивитися у грі


  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
  • Ці правила можуть бути розміщені в кількох місцях на нашому сайті в інформаційних цілях, але лише версія, доступна в ігровому лобі, може використовуватися як юридична основа для вирішення спорів між букмекерами та учасниками ставки.
  • Всі можливі звернення гравців щодо результату гри або інших технічних питань будуть розглянуті, при документальному або цифровому підтвердженні (чек, скріншот, відео) зробленої ставки, якщо з дня проведення цієї гри пройшло менше, ніж 30 (тридцять) календарних днів.

  Розділ 73

  Розділ 74

  Твій браузер не підтримується

  будь ласка, зміни браузер на один з наступних:

  Player