TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI NA LVBET.PL

INFORMACJE OGÓLNE

 • Spółka LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o. O., ul. Melchiora Wańkowicza 3, 40-384 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534588 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, NIP: 9542751776, REGON: 3602970470, wysokość kapitału zakładowego: 2 025 000,00 PLN (dalej “my”, “lvbet.pl”) jest administratorem serwisu znajdującego się pod adresem www.lvbet.pl (dalej zwany “Strona”, Strona internetowa”).
 • Administratorem danych osobowych i eksploatacyjnych, gromadzonych za pośrednictwem Strony jest lvbet.pl.
 • Dane osobowe oraz eksploatacyjne użytkowników Strony są chronione i przetwarzane na zasadach określonych w:
  • ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.);
  • ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
  • ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.);
  • ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

 • Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Dalsze użytkowanie Strony oznacza, że Użytkownik zna i akceptuję politykę prywatności lvbet.pl i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument przedstawia sposób, w jaki lvbet.pl przetwarza i przechowuje informacje oraz dane otrzymane od Klienta w celu umożliwienia nam administrowania naszą współpracą. Wszelkie dane osobowe, które otrzymamy (poprzez naszą stronę internetową, formularz zgłoszeniowy lub poprzez inne źródła) lub w których posiadaniu jesteśmy, będą przez nas przetwarzane w sposób określony w niniejszym dokumencie. Przesyłając nam swoje dane osobowe poprzez stronę internetową wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich w sposób określony w tym dokumencie. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Polityki Prywatności, nie korzystaj ze Strony.

ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

 • Informacje oraz dane dotyczące Użytkownika, jakie możemy zbierać, wykorzystywać oraz przetwarzać są następujące:
  • Informacje, które otrzymamy od Użytkownika poprzez wypełniony formularz na Stronie internetowej lub wszelkie inne informacje przesłane przez Użytkownika poprzez Stronę internetową lub email;
  • Zapisy korespondencji ze Strony internetowej, maila, telefonu lub innych środków;
  • Odpowiedzi Użytkowników na przeprowadzane przez nas ankiety lub badania;
  • Szczegóły transakcji, jakie Użytkownicy wykonują z nami poprzez stronę internetową, telefon czy inne środki;
  • Szczegóły wizyt Użytkowników na stronie internetowej, włączając w to (ale nie tylko) ruch danych, dane dotyczące lokalizacji, logowania oraz dane komunikacyjne.

 • Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników łącznie z innymi informacjami w celu:
  • Przetwarzania zakładów, w tym kart i płatności online;
  • Sprawdzenia, czy Użytkownik ukończył 18 lat;
  • Weryfikacji tożsamości Użytkownika;
  • Sprawozdawczości finansowej;
  • Konfigurowania, operowania oraz zarządzania kontami;
  • Zgodności z naszymi prawnymi oraz regulacyjnymi obowiązkami;
  • Budowania profili osobowych;
  • Przeprowadzania badań marketingowych, ankiet oraz analiz;
  • Informowania o ofertach promocyjnych, naszych produktach oraz usługach, po uprzednim otrzymaniu zgody od Użytkownika;
  • Monitorowania transakcji, aby zapobiegać nadużyciom, oszustwom, nieregularnym zakładom oraz praniu pieniędzy.

 • Użytkownik jest uprawniony do przeglądania Strony bez udostępniania lvbet.pl danych osobowych. Przeglądane zasoby Strony identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:
  • publiczny adres IP z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http - o ile jest możliwa;
  • czas nadejścia zapytania;
  • pierwszy wiersz żądania http;
  • kod odpowiedzi http;
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 • Dane eksploatacyjne wymienione powyżej wykorzystane są w celach administracyjnych, diagnostycznych oraz statystycznych. Dane mogą służyć także do takich celów jak analiza demograficzna Użytkowników, zestawienia rodzajów używanych przeglądarek internetowych, itd. Okresowa analiza tych danych pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu, a także na ciągłą poprawę ich jakości.
 • Dane eksploatacyjne wymienione powyżej nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę, dlatego Użytkownicy pozostają anonimowi.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Podejmiemy wszelkie stosowne działania, aby mieć pewność, że informacje Użytkowników są chronione i bezpiecznie przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dla zapobiegania oszustwom, sprawdzenia wieku, tożsamości i prania pieniędzy, możemy skorzystać z pomocy osób trzecich, w tym agencji informacji kredytowych, które dokonają sprawdzenia otrzymanych aplikacji. Możemy również zasięgnąć informacji od wyżej wymienionych agencji, organizacji bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego posiadającego istotne dane dla zapobiegania oszustwom oraz praniu pieniędzy, a także ujawnić im szczegóły prowadzenia konta Użytkownika.

ROZMOWY TELEFONICZNE

Rozmowy telefoniczne z naszym Centrum Obsługi Klienta są nagrywane w celach szkoleniowych oraz bezpieczeństwa, a także w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań związanych z otrzymaną obsługą.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Możemy wykorzystywać pliki cookies jako sposób zbierania informacji z serwera sieciowego do wyżej wymienionych celów śledząc wykorzystywanie naszej strony przez Użytkowników. Jeśli rejestrujesz się na naszej Stronie lub kontynuujesz korzystanie z niej, zgadzasz się na nasze wykorzystanie plików cookies.

Pliki cookies zawierają informację przeniesioną na dysk twardy Twojego komputera. Pomagają nam one udoskonalać naszą stronę internetową oraz dostarczać lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej Strony internetowej.

Jeśli chcesz usunąć jakiekolwiek pliki cookies zapisane na Twoim komputerze lub zatrzymać te, które śledzą schematy przeglądania naszej strony internetowej, możesz to zrobić usuwając istniejące pliki cookies i/lub zmieniając ustawienia prywatności Twojej przeglądarki, aby zablokować pliki cookies (proces ten różni się w zależności od przeglądarki). Pamiętaj, że usuwając nasze pliki cookies lub blokując te, które mogą pojawić się w przyszłości możesz nie mieć dostępu do pewnych obszarów lub funkcji naszej strony internetowej.

Na wymienionych poniżej stronach internetowych zawarte są szczegółowe informacje dotyczących ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Opera
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari

UJAWNIENIE INFORMACJI

Jesteśmy uprawnieni do udzielenia informacji, jakie posiadamy o naszych Użytkownikach, w tym danych osobowych oraz historii zakładów regulatorowi, organizacjom sportowym oraz innym organizacjom, w tym także policji w celu ścigania oszustw, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub w związku z kwestiami uczciwości w sporcie, a także w celu zastosowania się do wymagań regulatora.

W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami zarządzania ryzykiem w lvbet.pl, będziemy przechowywać informacje przez pewien czas (zazwyczaj nie więcej niż 6 lat) po zamknięciu konta. Wszystkie takie informacje będą przechowywane zgodnie z Polityką Prywatności.

Użytkownikowi Strony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Użytkownik jest również uprawniony do poprawienia i zmiany przekazanych danych osobowych, oraz w zakresie przewidzianym przez prawo do żądania ich usunięcia.

BEZPIECZEŃSTWO

Lvbet.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Każdy Użytkownik powinien regularnie badać, czy komputer, z którego korzysta nie jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem oraz dbać o aktualizuję stosowanych programów antywirusowych i oprogramowania typu firewall. Jeśli oprogramowanie stwierdzi obecność w systemie jakichkolwiek niebezpiecznych aplikacji, należy je usunąć przed jakąkolwiek próbą logowania do Strony.

Na Stronie mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośredni dostęp do innych stron internetowych. lvbet.pl nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z ustalonymi tam zasadami. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony lvbet.pl.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany jakich w przyszłości możemy dokonać w naszej Polityce Prywatności będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie z chwilą umieszczenia zmienionej wersji Polityki Prywatności. Jeśli poczynimy jakiekolwiek istotne lub znaczne zmiany w niniejszym dokumencie, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować o tym Użytkowników poprzez email, ogłoszenie na naszej stronie internetowej lub innym uzgodnionym kanałem komunikacyjnym.

Promocje

Bonus powitalny 1000 PLN

Więcej informacji

Bezpieczny kupon 5+

Więcej informacji

MultiKozak

Więcej informacji

Półfinały LM i LE: Zgarnij 500 PLN

Więcej informacji