• 1500 PLN bonus klasyczny przy pierwszym depozycie
 • + 1500 PLN bonus klasyczny przy drugim depozycie
 • + 333 PLN zakład bez ryzyka!
 • + Gra bez podatku

JAK ODEBRAĆ KLASYCZNY BONUS POWITALNY 1500 PLN?

01 /02

Zarejestruj się i dokonaj depozytu.

Zaznacz "Klasyczny Bonus Powitalny 1500 PLN"

02 /02

GOTOWE!

Graj z dodatkowymi 1500 PLN i ciesz się z wygranych!

Graj z dodatkowymi 1500 PLN i ciesz się z wygranych!

KLASYCZNY BONUS OD DRUGIEGO DEPOZYTU DO 1500 PLN

TERAZ CZAS NA PODBICIE STAWKI! KOLEJNY BONUS CZEKA!

01 /02

Dokonaj drugiego depozytu.

Wybierz "Klasyczny Bonus 1500 PLN od drugiego depozytu".

02 /02

GOTOWE!

Graj z dodatkowymi środkami i typuj za więcej!

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO!

ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 333 PLN

01 /03

Dokonaj trzeciego depozytu.

Zaznacz “Zakład bez ryzyka 333 PLN”.

02 /03

Pierwszy zakład, który postawisz, będzie Zakładem bez ryzyka!

03 /03

Wygrywasz albo dostajesz zwrot do 333 PLN!

Chcąc skorzystać z maksymalnej dostępnej kwoty zwrotu zagraj za 333,30 PLN z środków bonusowych.

Gra bez podatku

01 /02

Zbijamy podatek po rejestracji

Przez 33 dni po rejestracji w LV BET grasz bez podatku!
Sprawdź:

02 /02

Zyskujesz +14% do swojego budżetu

Przygotuj zakład kombinacyjny zbudowany z minimum 3 selekcji z kursem łącznym kuponu 2.40 lub wyższym, a podatek nie zostanie pobrany od Twojej stawki!

  Regulamin Klasycznego Bonusu Powitalnego 1500 PLN
  • Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
  • Na jedno konto gracza w LV BET przysługuje jeden Bonus Powitalny, co oznacza nie więcej niż jeden bonus na użytkownika, adres IP, komputer (urządzenie), rodzinę, małżeństwo lub związek niesformalizowany, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę kredytową/debetową i/lub portfel elektroniczny, oraz miejsce komputerów publicznych (np.: uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy itp.).
  • Bonus Powitalny jest dostępny przy pierwszej wpłacie oraz będzie aktywny 30 dni od momentu dokonania depozytu.
  • Wpłata minimalna pozwalająca na skorzystanie z Bonusu to 10 PLN.
  • Wysokość bonusu to 100% od depozytu, maksymalnie do 1500 PLN. Skorzystanie z bonusu oznacza, iż po wpłacie środki z depozytu wraz z bonusem będą znajdować się w saldzie środków bonusowych opisanych w punkcie nr 15 jako (Y).
  • Saldo bonusowe (otrzymane środki bonusowe oraz wpłacony depozyt przeniesiony na saldo bonusowe) podlegają 4-krotnemu wymogowi obrotu po minimalnym kursie 1.75, tylko i wyłącznie w ofercie sportowej. Zakłady systemowe, zakłady z oferty sportów wirtualnych, zakłady z oferty Player Bets, LV Jackpot czy gier nie wliczają się do obrotu bonusem.
  • Przy wpłacie większej niż 1500 PLN (np. 2000 PLN) kwota 500 PLN (nadpłata) zostanie dodana do salda z funduszami realnymi (X) opisanymi w punkcie nr 15. Kwota podlega standardowej zasadzie wymogu obrotu za regulaminem ogólnym lvbet.pl.
  • Aby wykorzystać bonus, należy wybrać na kuponie przycisk "Użyj bonusu".
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów:
   • przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają,
   • wspierających się w obrębie jednego wydarzenia sportowego.
  • Zakłady z opcją Cash-Outu nie będą zaliczane do obrotu środkami bonusowymi.
  • Jeśli klient ma już aktywny bonus na koncie, to środki bonusowe z promocji (depozyt + bonus) będą oczekiwały w kolejce bonusowej. W momencie rozliczenia poprzedniego bonusu depozyt wraz z bonusem zostaną dodane na saldo gracza.
  • Twój bonus zostanie uwolniony do 30 minut po rozliczeniu ostatniego otwartego zakładu założonego ze środków bonusowych. Środki bonusowe zostaną zamienione na środki realne gracza tylko wtedy gdy wszystkie zakłady założone ze środków bonusowych będą rozliczone, a wynik ostatniego wydarzenia będzie opublikowany. Zakłady zwrócone i odwołane nie wymagają obrotu.
  • Wszystkie zdarzenia postawione za środki bonusowe muszą zostać rozliczone przed datą wygaśnięcia bonusu. W przypadku braku rozliczenia wszystkich zakładów postawionych za środki bonusowe w wymaganym terminie zostaną one w całości anulowane.
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają.
  • Stan konta klienta jest przedstawiony w formacie “X+Y”, gdzie X to rzeczywiste fundusze, a Y to środki bonusowe.
  • Środki bonusowe zostaną przeniesione do środków własnych gracza tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zdarzenia zawarte przy użyciu środków bonusowych zostaną rozstrzygnięte.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zapisu dotyczącego promocji i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło do nadużycia.
  • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, w szczególności w zakresie spełnienia wymaganych warunków obrotu depozytem oraz wymogów uprawniających do wykorzystania bonusu powitalnego, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych oraz zamknięcia konta użytkownika.
  • W promocji nie mogą brać udziału pracownicy LV BET, licencjonowani sprzedawcy LV BET, agenci i inne podmioty powiązane z LV BET, najbliżsi członkowie rodzin pracowników LV BET oraz osoby zamieszkujące pod tym samym adresem.
  • Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy użytkowników do stałego sprawdzania regulaminu i jego zmian.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych lub unieważnienia wszystkich zawartych zakładów, a także zamknięcia konta użytkownika w przypadku:
   • naruszenia postanowień regulaminu serwisu lub regulaminu niniejszej promocji,
   • niespełnienia wymaganego obrotu depozytem zgodnie z niniejszym regulaminem,
   • próby tworzenia kilku kont lub zakładania kont na różne dane osobowe przez tego samego klienta lub kilku klientów działających w porozumieniu,
   • posłużenia się przez klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
   • w przypadku stosowania przez klienta jakichkolwiek praktyk mających cechy wyłudzenie Bonusu,
   • próby wyłudzenia bonusu przez grupę powiązanych klientów, którzy zawarli zakłady bonusowe z mnożnikiem na wszystkie możliwe kombinacje w trzech tych samych wydarzeniach.

  Powyższy regulamin jest ważny od 27.09.2021 12:00CET.

  Regulamin Klasycznego Bonusu 1500 PLN od drugiego depozytu:
  • Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
  • Na jedno konto gracza w LV BET przysługuje jeden bonus od drugiego depozytu z Pakietu Powitalnego, co oznacza nie więcej niż jeden bonus na użytkownika, adres IP, komputer (urządzenie), rodzinę, małżeństwo lub związek niesformalizowany, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę kredytową/debetową i/lub portfel elektroniczny, oraz miejsce komputerów publicznych (np.: uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy itp.).
  • Bonus 1500 PLN jest dostępny tylko przy drugiej wpłacie na konto gracza oraz będzie aktywny 30 dni od momentu dokonania depozytu.
  • Wpłata minimalna pozwalająca na skorzystanie z Bonusu to 10 PLN.
  • Wysokość bonusu to 50% od depozytu, maksymalnie do 1500 PLN. Skorzystanie z bonusu oznacza, iż po wpłacie środki z depozytu wraz z bonusem będą znajdować się w saldzie środków bonusowych opisanych w punkcie nr 15 jako (Y).
  • Saldo bonusowe (otrzymane środki bonusowe oraz wpłacony depozyt przeniesiony na saldo bonusowe) podlegają 3-krotnemu wymogowi obrotu po minimalnym kursie 1.75, tylko i wyłącznie w ofercie sportowej. Zakłady systemowe, zakłady z oferty sportów wirtualnych, zakłady z oferty Player Bets, LV Jackpot czy gier nie wliczają się do obrotu bonusem.
  • Przy wpłacie większej niż 3000 PLN (np. 3500 PLN) kwota 500 PLN (nadpłata) zostanie dodana do salda z funduszami realnymi (X) opisanymi w punkcie nr 15. Kwota podlega standardowej zasadzie wymogu obrotu za regulaminem ogólnym lvbet.pl.
  • Aby wykorzystać bonus, należy wybrać na kuponie przycisk "Użyj bonusu".
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów:
   • przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają,
   • wspierających się w obrębie jednego wydarzenia sportowego.
  • Zakłady z opcją Cash-Outu nie będą zaliczane do obrotu środkami bonusowymi.
  • Jeśli klient ma już aktywny bonus na koncie, to środki bonusowe z promocji (depozyt + bonus) będą oczekiwały w kolejce bonusowej. W momencie rozliczenia poprzedniego bonusu depozyt wraz z bonusem zostaną dodane na saldo gracza.
  • Twój bonus zostanie uwolniony do 30 minut po rozliczeniu ostatniego otwartego zakładu założonego ze środków bonusowych. Środki bonusowe zostaną zamienione na środki realne gracza tylko wtedy gdy wszystkie zakłady założone ze środków bonusowych będą rozliczone, a wynik ostatniego wydarzenia będzie opublikowany. Zakłady zwrócone i odwołane nie wymagają obrotu.
  • Wszystkie zdarzenia postawione za środki bonusowe muszą zostać rozliczone przed datą wygaśnięcia bonusu. W przypadku braku rozliczenia wszystkich zakładów postawionych za środki bonusowe w wymaganym terminie zostaną one w całości anulowane.
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają.
  • Stan konta klienta jest przedstawiony w formacie “X+Y”, gdzie X to rzeczywiste fundusze, a Y to środki bonusowe.
  • Środki bonusowe zostaną przeniesione do środków własnych gracza tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zdarzenia zawarte przy użyciu środków bonusowych zostaną rozstrzygnięte.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło do nadużycia. W szczególności dotyczy to nadużyć związanych z tworzeniem przez jednego gracza wielu kont na różne dane osobowe czyli tzw. słupy.
  • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, w szczególności w zakresie spełnienia wymaganych warunków obrotu depozytem oraz wymogów uprawniających do wykorzystania bonusu z mnożnikiem, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych i/lub unieważnienia wszystkich zawartych zakładów, a także zamknięcia konta użytkownika.
  • W promocji nie mogą brać udziału pracownicy LV BET, licencjonowani sprzedawcy LV BET, agenci i inne podmioty powiązane z LV BET, najbliżsi członkowie rodzin pracowników LV BET oraz osoby zamieszkujące pod tym samym adresem.
  • Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy użytkowników do stałego sprawdzania regulaminu i jego zmian.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych lub unieważnienia wszystkich zawartych zakładów, a także zamknięcia konta użytkownika w przypadku:
   • naruszenia postanowień regulaminu serwisu lub regulaminu niniejszej promocji,
   • próby tworzenia kilku kont lub zakładania kont na różne dane osobowe przez tego samego klienta lub kilku klientów działających w porozumieniu,
   • posłużenia się przez klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
   • w przypadku stosowania przez klienta jakichkolwiek praktyk mających cechy wyłudzenie Bonusu,
   • próby wyłudzenia bonusu przez grupę powiązanych klientów, którzy zawarli zakłady bonusowe z mnożnikiem na wszystkie możliwe kombinacje w trzech tych samych wydarzeniach.

  Powyższy regulamin jest ważny od 22.11.2021 12:00 CET.

  Zakład bez ryzyka 333 PLN
  • Gracz dokonując trzeciego depozytu otrzymuje możliwość postawienia jednego zakładu bez ryzyka.
  • Wpłata minimalna pozwalająca na skorzystanie z promocji to 25 PLN.
  • Gracz chcąc aktywować opcję „Zakładu Bez Ryzyka” musi zaznaczyć przy dokonywaniu swojego trzeciego depozytu okienko bonusowe “Zakład bez ryzyka”. Po zaznaczeniu tej opcji środki z wpłaty zostaną zapisane na koncie bonusowym, powiększone zostaną dodatkowo o kwotę 1% wpłaty. Maksymalnie na koncie bonusowym znajdzie się zatem 333,3 PLN. Kwota ta może zostać wykorzystana do postawienia zakładu bez ryzyka.
  • “Zakładem bez ryzyka” będzie wyłącznie pierwszy postawiony zakład po dokonaniu trzeciego depozytu i poprawnym zaznaczeniu okienka “Zakład bez ryzyka”.
  • Minimalny kurs “Zakładu bez ryzyka” to 1.75. Do promocji kwalifikują się tylko zakłady pojedyncze oraz kombinacyjne. Promocją nie są objęte zakłady typu MultiSingiel (dwa pojedyncze zakłady na jednym kuponie).
  • W przypadku wpłaty większej niż 330 PLN, na przykład 500 PLN, do środków bonusowych zaliczona zostanie wyłącznie część depozytu - 330 PLN (wraz z dodatkowym bonusem 1% - w sumie 333,30 PLN), pozostałe środki znajdą się na koncie głównym gracza.
  • Gracz sam decyduje w jakiej kwocie będzie postawiony zakład bez ryzyka, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota zwrotu wynosi 333,30 PLN. W przypadku postawienia zakładu przykładowo za 150 PLN, ewentualnemu zwrotowi podlegać będzie kwota 150 PLN. Reszta ewentualnie pozostałych środków na koncie bonusowym podlega takiemu samemu obrotowi 1x z kursem minimalnym 1.75.
  • Zakład bez ryzyka nie może zostać postawiony na platformie Player Bets, Gier oraz Sportów Wirtualnych. System nie zezwoli na postawienie takiego zakładu.
  • Jeśli zakład postawiony przez gracza będzie rozliczony jako wygrany, gracz otrzymuje swoje wygrane na swoje konto (środki można od razu wypłacić).
  • Jeśli zakład zostanie rozliczony jako przegrany, gracz otrzyma na swoje konto bonusowe bonus w kwocie stawki zakładu. Maksymalna kwota bonusu to 333,30 PLN.
  • W przypadku rozliczenia zakładu jako zwrot (po kursie 1.00), stawka wróci na konto bonusowe i możliwość wzięcia udziału w promocji przechodzi na kolejny zakład.
  • Zakłady "half lost" oraz “half won”, nie biorą udziału w promocji.
  • Zwrot z “zakładu bez ryzyka” podlega 1-krotnemu obrotowi po minimalnym kursie 1.75, tylko i wyłącznie w ofercie zakładów sportowych. Zakłady systemowe, zakłady z oferty sportów wirtualnych, zakłady z oferty Gier, LV Jackpot czy Player Bets nie wliczają się do obrotu bonusem.
  • Skorzystanie z bonusu oznacza, iż po wpłacie środki z depozytu wraz z bonusem 1% będą znajdować się w saldzie środków bonusowych opisanych w punkcie nr 21 jako (Y).
  • Zakłady z wykorzystaną opcją Cash-Outu nie będą zaliczane do obrotu środkami bonusowymi.
  • “Zakład bez ryzyka” nie może zostać postawiony jako zakład systemowy.
  • Zakłady systemowe nie zaliczają się do obrotu środkami bonusowymi.
  • Jeśli klient ma już aktywny bonus na koncie, to środki bonusowe z promocji (depozyt + bonus) będą oczekiwały w kolejce bonusowej. W momencie rozliczenia poprzedniego bonusu depozyt wraz z bonusem zostaną dodane na saldo gracza.
  • Twój bonus zostanie uwolniony do 30 minut po rozliczeniu ostatniego otwartego zakładu założonego ze środków bonusowych. Środki bonusowe zostaną zamienione na środki realne gracza tylko wtedy gdy wszystkie zakłady założone ze środków bonusowych będą rozliczone, a wynik ostatniego wydarzenia będzie opublikowany. Zakłady zwrócone i odwołane nie wymagają obrotu.
  • Wszystkie zdarzenia postawione za środki bonusowe muszą zostać rozliczone przed datą wygaśnięcia bonusu. W przypadku braku rozliczenia wszystkich zakładów postawionych za środki bonusowe w wymaganym terminie zostaną one w całości anulowane.
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają.
  • Stan konta klienta jest przedstawiony w formacie “X+Y”, gdzie X to rzeczywiste fundusze, a Y to środki bonusowe.
  • Środki bonusowe zostaną przeniesione do środków własnych gracza tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zdarzenia zawarte przy użyciu środków bonusowych zostaną rozstrzygnięte.
  • Jeden gracz może postawić tylko jeden zakład bez ryzyka - zakład postawiony jako pierwszy po dokonaniu przez gracza trzeciego depozytu bierze udział w promocji “Zakład bez ryzyka”.
  • Zwrot w formie bonusu do kwoty maksymalnej 333 PLN wypłacony zostanie na konto gracza następnego dnia po rozliczeniu zakładu, do godziny 17:00.
  • Ważność bonusu to 30 dni, od momentu jego przyznania.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zapisu dotyczącego promocji i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło do nadużycia.
  • Na jednego gracza przypada tylko jeden bonus od depozytu w czasie trwania promocji.
  • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, w szczególności w zakresie spełnienia wymaganych warunków obrotu bonusem, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych oraz zamknięcia konta użytkownika.

  Powyższy regulamin jest ważny od 27.09.2021 12:00 CET.

  • Czy depozyt i bonus się łączą?
   Odpowiedź: Tak, dokonany depozyt połączy się z uzyskanym bonusem. W ten sposób otrzymana kwota będzie widoczna oraz dostępna na saldzie bonusowym.
  • Czy zakłady przegrane wliczają się w obrót?
   Odpowiedź: Zakłady przegrane, które spełniają warunki regulaminu promocji zostaną zaliczone do wymaganego obrotu.
  • Czy jeśli wpłacę środki nie zaznaczając bonusu i kolejny raz wpłacę czy mam szanse otrzymać bonus powitalny od 1. Depozytu?
   Odpowiedź: W takim przypadku niezwłocznie zapraszamy do kontaktu z działem Obsługi klienta poprzez “Czat na żywo” bądź drogą mailową [email protected] Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.
  • Czy można skorzystać z bonusu powitalnego jeśli wpłacono już swój pierwszy depozyt i przegrało się pierwszy zakład?
   Odpowiedź: W takim przypadku niezwłocznie zapraszamy do kontaktu z działem Obsługi klienta poprzez “Czat na żywo” bądź drogą mailową [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.
  • Czy są minimalne kursy poszczególnych selekcji?
   Odpowiedź: W tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń! Jedynie kurs całkowity kuponu musi wynieść minimum 1.75.
  • Czy konto musi być zweryfikowane, aby skorzystać z pakietu powitalnego?
   Odpowiedź: Aby skorzystać z pakietu powitalnego wystarczy tylko konto tymczasowe.
  • Jak postawić zakład bonusowy?
   Odpowiedź: Aby wnieść zakład bonusowy, pod listą selekcji znajduje się suwak/opcja “Użyj bonusu”, którą należy zaznaczyć (przesunąć) na prawą stronę. W momencie kiedy bonus będzie aktywny oraz kupon spełni minimalne wymagania, opis “Postaw zakład” zmieni się na “Postaw zakład bonusowy”. Kafelek umożliwiający zawarcie zakładu będzie dostępny do kliknięcia.
  • Czy jeśli na bonusie “zakład bez ryzyka” po postawieniu zakładu w kwocie przykładowo 330 zł zostanie mi np.: 3 zł, to czy w przypadku przegranej kuponu kwalifikującego do zwrotu otrzymam swój zwrot?
   Odpowiedź: Jak najbardziej, zwrot za przegrany zakład zostanie przyznany w kwocie 330 zł w postaci bonusu i dodany do Twojej kolejki bonusowej. Pozostała dostępna kwota w postaci 3 zł podlega 1-krotnemu obrotowi z kursem minimalnym 1.75.

Twoja przeglądarka nie jest wspierana

prosimy o zmianę przeglądarki na jedną z poniższych:

Player