• 500 PLN bonus klasyczny przy pierwszym depozycie
 • + 600 PLN bonus klasyczny przy drugim depozycie
 • + 900 PLN bonus klasyczny przy trzecim depozycie
 • + gra bez podatku przez 33 dni!

JAK ODEBRAĆ KLASYCZNY BONUS POWITALNY 500 PLN?

01 /02

ZAREJESTRUJ SIĘ I DOKONAJ DEPOZYTU.

Zaznacz "Klasyczny Bonus Powitalny 500 PLN".

02 /02

GOTOWE!

Graj z dodatkową kasą i ciesz się z wygranych!

KLASYCZNY BONUS OD DRUGIEGO DEPOZYTU DO 600 PLN

01 /02

DOKONAJ DRUGIEGO DEPOZYTU.

Zaznacz "Klasyczny Bonus 600 PLN od drugiego depozytu".

02 /02

GOTOWE!

Typujesz za więcej z dodatkowymi środkami.

KLASYCZNY BONUS 900 PLN OD TRZECIEGO DEPOZYTU

01 /02

DOKONAJ TRZECIEGO DEPOZYTU.

Zaznacz "Klasyczny Bonus 900 PLN od trzeciego depozytu".

02 /02

GOTOWE!

Typujesz za więcej z dodatkowymi środkami.

ZBIJAMY PODATEK PO REJESTRACJI

01 /02

ZBIJAMY PODATEK PO REJESTRACJI

Przez 33 dni po rejestracji w LV BET grasz bez podatku!
Sprawdź:

02 /02

ZYSKUJESZ +14% DO SWOJEGO BUDŻETU

Przygotuj zakład kombinacyjny zbudowany z minimum 3 selekcji z kursem łącznym kuponu 2.40 lub wyższym, a podatek od stawki nie zostanie pobrany.

  Regulamin Klasycznego Bonusu Powitalnego 500 PLN:
  • Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
  • Na jedno konto gracza w LV BET przysługuje jeden Bonus Powitalny, co oznacza nie więcej niż jeden bonus na użytkownika, adres IP, komputer (urządzenie), rodzinę, małżeństwo lub związek niesformalizowany, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę kredytową/debetową i/lub portfel elektroniczny, oraz miejsce komputerów publicznych (np.: uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy itp.).
  • Bonus Powitalny jest dostępny przy pierwszej wpłacie oraz będzie aktywny 30 dni od momentu pojawienia się na saldzie bonusowym.
  • Wpłata minimalna pozwalająca na skorzystanie z Bonusu to 10 PLN.
  • Wysokość bonusu to 100% od depozytu, maksymalnie do 500 PLN. Skorzystanie z bonusu oznacza, iż po wpłacie środki z depozytu wraz z bonusem będą znajdować się w saldzie środków bonusowych opisanych w punkcie nr 14 jako (Y).
  • Saldo bonusowe (otrzymane środki bonusowe oraz wpłacony depozyt przeniesiony na saldo bonusowe) podlegają 4-krotnemu wymogowi obrotu po minimalnym kursie 1.75, tylko i wyłącznie w ofercie sportowej. Zakłady systemowe, zakłady z oferty sportów wirtualnych, zakłady z oferty Player Bets, LV Jackpot czy Gier nie wliczają się do obrotu bonusem.
  • Przy wpłacie większej niż 500 PLN (np. 1000 PLN) kwota 500 PLN (nadpłata) zostanie dodana do salda z funduszami realnymi (X) opisanymi w punkcie nr 14. Kwota podlega standardowej zasadzie wymogu obrotu zgodnie z regulaminem ogólnym lvbet.pl.
  • Aby wykorzystać bonus, należy wybrać na kuponie przycisk “Użyj bonusu”.
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów:
   • przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają,
   • wspierających się w obrębie jednego wydarzenia sportowego.

  • Zakłady z opcją Cash-Outu nie będą zaliczane do obrotu środkami bonusowymi.
  • Jeśli klient ma już aktywny bonus na koncie, to środki bonusowe z promocji (depozyt + bonus) będą oczekiwały w kolejce bonusowej. W momencie rozliczenia poprzedniego bonusu depozyt wraz z bonusem zostaną dodane na saldo gracza.
  • Twój bonus zostanie uwolniony do 30 minut po rozliczeniu ostatniego otwartego zakładu postawionego za środki bonusowe. Środki bonusowe zostaną zamienione na środki realne gracza tylko wtedy gdy wszystkie zakłady postawione za środki bonusowe będą rozliczone, a wynik ostatniego wydarzenia będzie opublikowany. Zakłady zwrócone i odwołane nie są zaliczane do obrotu.
  • Wszystkie zdarzenia postawione za środki bonusowe muszą zostać rozliczone przed datą wygaśnięcia bonusu. W przypadku braku rozliczenia wszystkich zakładów postawionych za środki bonusowe w wymaganym terminie zostaną one w całości anulowane.
  • Stan konta klienta jest przedstawiony w formacie “X+Y”, gdzie X to rzeczywiste fundusze, a Y to środki bonusowe.
  • Środki bonusowe zostaną przeniesione do środków własnych gracza tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zdarzenia zawarte przy użyciu środków bonusowych zostaną rozstrzygnięte.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zapisu dotyczącego promocji i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło do nadużycia.
  • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, w szczególności w zakresie spełnienia wymaganych warunków obrotu depozytem oraz wymogów uprawniających do wykorzystania bonusu powitalnego, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych oraz zamknięcia konta użytkownika.
  • W promocji nie mogą brać udziału pracownicy LV BET, licencjonowani sprzedawcy LV BET, agenci i inne podmioty powiązane z LV BET, najbliżsi członkowie rodzin pracowników LV BET oraz osoby zamieszkujące pod tym samym adresem.
  • Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy użytkowników do stałego sprawdzania regulaminu i jego zmian.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych lub unieważnienia wszystkich zawartych zakładów, a także zamknięcia konta użytkownika w przypadku:
   • naruszenia postanowień regulaminu serwisu lub regulaminu niniejszej promocji,
   • niespełnienia wymaganego obrotu depozytem zgodnie z niniejszym regulaminem,
   • próby tworzenia kilku kont lub zakładania kont na różne dane osobowe przez tego samego klienta lub kilku klientów działających w porozumieniu,
   • posłużenia się przez klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
   • w przypadku stosowania przez klienta jakichkolwiek praktyk mających cechy wyłudzenie Bonusu,
   • próby wyłudzenia bonusu przez grupę powiązanych klientów, którzy zawarli zakłady bonusowe na wszystkie możliwe kombinacje w trzech tych samych wydarzeniach.

  Powyższy regulamin jest ważny od 15.02.2023 12:00 CET.

  Regulamin Klasycznego Bonusu 600 PLN od drugiego depozytu:
  • Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
  • Na jedno konto gracza w LV BET przysługuje jeden bonus od drugiego depozytu z Pakietu Powitalnego, co oznacza nie więcej niż jeden bonus na użytkownika, adres IP, komputer (urządzenie), rodzinę, małżeństwo lub związek niesformalizowany, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę kredytową/debetową i/lub portfel elektroniczny, oraz miejsce komputerów publicznych (np.: uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy itp.).
  • Bonus 600 PLN jest dostępny tylko przy drugiej wpłacie na konto gracza oraz będzie aktywny 30 dni od momentu pojawienia się na saldzie bonusowym.
  • Wpłata minimalna pozwalająca na skorzystanie z Bonusu to 10 PLN.
  • Wysokość bonusu to 50% od depozytu, maksymalnie do 600 PLN. Skorzystanie z bonusu oznacza, iż po wpłacie środki z depozytu wraz z bonusem będą znajdować się w saldzie środków bonusowych opisanych w punkcie nr 14 jako (Y).
  • Saldo bonusowe (otrzymane środki bonusowe oraz wpłacony depozyt przeniesiony na saldo bonusowe) podlegają 3-krotnemu wymogowi obrotu po minimalnym kursie 1.75, tylko i wyłącznie w ofercie sportowej. Zakłady systemowe, zakłady z oferty sportów wirtualnych, zakłady z oferty Player Bets, LV Jackpot czy Gier nie wliczają się do obrotu bonusem.
  • Przy wpłacie większej niż 1200 PLN (np. 2000 PLN) kwota 800 PLN (nadpłata) zostanie dodana do salda z funduszami realnymi (X) opisanymi w punkcie nr 14. Kwota podlega standardowej zasadzie wymogu obrotu za regulaminem ogólnym lvbet.pl.
  • Aby wykorzystać bonus, należy wybrać na kuponie przycisk “Użyj bonusu”.
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów:
   • przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają,
   • wspierających się w obrębie jednego wydarzenia sportowego.

  • Zakłady z opcją Cash-Outu nie będą zaliczane do obrotu środkami bonusowymi.
  • Jeśli klient ma już aktywny bonus na koncie, to środki bonusowe z promocji (depozyt + bonus) będą oczekiwały w kolejce bonusowej. W momencie rozliczenia poprzedniego bonusu depozyt wraz z bonusem zostaną dodane na saldo gracza.
  • Twój bonus zostanie uwolniony do 30 minut po rozliczeniu ostatniego otwartego zakładu postawionego za środki bonusowe. Środki bonusowe zostaną zamienione na środki realne gracza tylko wtedy gdy wszystkie zakłady postawione za środki bonusowe będą rozliczone, a wynik ostatniego wydarzenia będzie opublikowany. Zakłady zwrócone i odwołane nie są zaliczane do obrotu.
  • Wszystkie zdarzenia postawione za środki bonusowe muszą zostać rozliczone przed datą wygaśnięcia bonusu. W przypadku braku rozliczenia wszystkich zakładów postawionych za środki bonusowe w wymaganym terminie zostaną one w całości anulowane.
  • Stan konta klienta jest przedstawiony w formacie “X+Y”, gdzie X to rzeczywiste fundusze, a Y to środki bonusowe.
  • Środki bonusowe zostaną przeniesione do środków własnych gracza tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zdarzenia zawarte przy użyciu środków bonusowych zostaną rozstrzygnięte.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zapisu dotyczącego promocji i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło do nadużycia.
  • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, w szczególności w zakresie spełnienia wymaganych warunków obrotu depozytem oraz wymogów uprawniających do wykorzystania bonusu powitalnego, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych oraz zamknięcia konta użytkownika.
  • W promocji nie mogą brać udziału pracownicy LV BET, licencjonowani sprzedawcy LV BET, agenci i inne podmioty powiązane z LV BET, najbliżsi członkowie rodzin pracowników LV BET oraz osoby zamieszkujące pod tym samym adresem.
  • Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy użytkowników do stałego sprawdzania regulaminu i jego zmian.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych lub unieważnienia wszystkich zawartych zakładów, a także zamknięcia konta użytkownika w przypadku:
   • naruszenia postanowień regulaminu serwisu lub regulaminu niniejszej promocji,
   • niespełnienia wymaganego obrotu depozytem zgodnie z niniejszym regulaminem,
   • próby tworzenia kilku kont lub zakładania kont na różne dane osobowe przez tego samego klienta lub kilku klientów działających w porozumieniu,
   • posłużenia się przez klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
   • w przypadku stosowania przez klienta jakichkolwiek praktyk mających cechy wyłudzenie Bonusu,
   • próby wyłudzenia bonusu przez grupę powiązanych klientów, którzy zawarli zakłady bonusowe na wszystkie możliwe kombinacje w trzech tych samych wydarzeniach.

  Powyższy regulamin jest ważny od 15.02.2023 12:00 CET.

  Regulamin Klasycznego Bonusu 900 PLN od trzeciego depozytu:
  • Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
  • Na jedno konto gracza w LV BET przysługuje jeden bonus od trzeciego depozytu z Pakietu Powitalnego, co oznacza nie więcej niż jeden bonus na użytkownika, adres IP, komputer (urządzenie), rodzinę, małżeństwo lub związek niesformalizowany, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę kredytową/debetową i/lub portfel elektroniczny, oraz miejsce komputerów publicznych (np.: uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy itp.).
  • Bonus 900 PLN jest dostępny tylko przy trzeciej wpłacie na konto gracza oraz będzie aktywny 30 dni od momentu pojawienia się na saldzie bonusowym.
  • Wpłata minimalna pozwalająca na skorzystanie z Bonusu to 10 PLN.
  • Wysokość bonusu to 30% od depozytu, maksymalnie do 900 PLN. Skorzystanie z bonusu oznacza, iż po wpłacie środki z depozytu wraz z bonusem będą znajdować się w saldzie środków bonusowych opisanych w punkcie nr 14 jako (Y).
  • Saldo bonusowe (otrzymane środki bonusowe oraz wpłacony depozyt przeniesiony na saldo bonusowe) podlegają 2-krotnemu wymogowi obrotu po minimalnym kursie 1.75, tylko i wyłącznie w ofercie sportowej. Zakłady systemowe, zakłady z oferty sportów wirtualnych, zakłady z oferty Player Bets, LV Jackpot czy gier nie wliczają się do obrotu bonusem.
  • Przy wpłacie większej niż 3000 PLN (np. 4000 PLN) kwota 1000 PLN (nadpłata) zostanie dodana do salda z funduszami realnymi (X) opisanymi w punkcie nr 14. Kwota podlega standardowej zasadzie wymogu obrotu za regulaminem ogólnym lvbet.pl.
  • Aby wykorzystać bonus, należy wybrać na kuponie przycisk “Użyj bonusu”.
  • Nie jest dozwolone stawianie zakładów:
   • przeciwstawnych czyli takich, które się wzajemnie wykluczają,
   • wspierających się w obrębie jednego wydarzenia sportowego.

  • Zakłady z opcją Cash-Outu nie będą zaliczane do obrotu środkami bonusowymi.
  • Jeśli klient ma już aktywny bonus na koncie, to środki bonusowe z promocji (depozyt + bonus) będą oczekiwały w kolejce bonusowej. W momencie rozliczenia poprzedniego bonusu depozyt wraz z bonusem zostaną dodane na saldo gracza.
  • Twój bonus zostanie uwolniony do 30 minut po rozliczeniu ostatniego otwartego zakładu postawionego za środki bonusowe. Środki bonusowe zostaną zamienione na środki realne gracza tylko wtedy gdy wszystkie zakłady postawione za środki bonusowe będą rozliczone, a wynik ostatniego wydarzenia będzie opublikowany. Zakłady zwrócone i odwołane nie są zaliczane do obrotu.
  • Wszystkie zdarzenia postawione za środki bonusowe muszą zostać rozliczone przed datą wygaśnięcia bonusu. W przypadku braku rozliczenia wszystkich zakładów postawionych za środki bonusowe w wymaganym terminie zostaną one w całości anulowane.
  • Stan konta klienta jest przedstawiony w formacie “X+Y”, gdzie X to rzeczywiste fundusze, a Y to środki bonusowe.
  • Środki bonusowe zostaną przeniesione do środków własnych gracza tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszystkie zdarzenia zawarte przy użyciu środków bonusowych zostaną rozstrzygnięte.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zapisu dotyczącego promocji i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło do nadużycia.
  • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, w szczególności w zakresie spełnienia wymaganych warunków obrotu depozytem oraz wymogów uprawniających do wykorzystania bonusu powitalnego, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych oraz zamknięcia konta użytkownika.
  • W promocji nie mogą brać udziału pracownicy LV BET, licencjonowani sprzedawcy LV BET, agenci i inne podmioty powiązane z LV BET, najbliżsi członkowie rodzin pracowników LV BET oraz osoby zamieszkujące pod tym samym adresem.
  • Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy użytkowników do stałego sprawdzania regulaminu i jego zmian.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.
  • LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych lub unieważnienia wszystkich zawartych zakładów, a także zamknięcia konta użytkownika w przypadku:
   • naruszenia postanowień regulaminu serwisu lub regulaminu niniejszej promocji,
   • niespełnienia wymaganego obrotu depozytem zgodnie z niniejszym regulaminem,
   • próby tworzenia kilku kont lub zakładania kont na różne dane osobowe przez tego samego klienta lub kilku klientów działających w porozumieniu,
   • posłużenia się przez klienta nie należącymi do niego danymi osobowymi lub wykorzystania przez klienta nie należącym do niego dokumentem tożsamości,
   • w przypadku stosowania przez klienta jakichkolwiek praktyk mających cechy wyłudzenie Bonusu,
   • próby wyłudzenia bonusu przez grupę powiązanych klientów, którzy zawarli zakłady bonusowe na wszystkie możliwe kombinacje w trzech tych samych wydarzeniach.

  Powyższy regulamin jest ważny od 12.02.2024 14:00 CET. ​

  • Czy depozyt i bonus się łączą?
   Odpowiedź: Tak, dokonany depozyt połączy się z uzyskanym bonusem. W ten sposób otrzymana kwota będzie widoczna oraz dostępna na saldzie bonusowym.
  • Czy zakłady przegrane wliczają się w obrót?
   Odpowiedź: Zakłady przegrane, które spełniają warunki regulaminu promocji zostaną zaliczone do wymaganego obrotu.
  • Czy jeśli wpłacę środki nie zaznaczając bonusu i kolejny raz wpłacę czy mam szanse otrzymać bonus powitalny od 1. Depozytu?
   Odpowiedź: W takim przypadku niezwłocznie zapraszamy do kontaktu z działem Obsługi klienta poprzez “Czat na żywo” bądź drogą mailową pomoc@lvbet.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.
  • Czy można skorzystać z bonusu powitalnego jeśli wpłacono już swój pierwszy depozyt i przegrało się pierwszy zakład?
   Odpowiedź: W takim przypadku niezwłocznie zapraszamy do kontaktu z działem Obsługi klienta poprzez “Czat na żywo” bądź drogą mailową pomoc@lvbet.pl.. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.
  • Czy są minimalne kursy poszczególnych selekcji?
   Odpowiedź: W tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń! Jedynie kurs całkowity kuponu musi wynieść minimum 1.75.
  • Czy konto musi być zweryfikowane, aby skorzystać z pakietu powitalnego?
   Odpowiedź: Aby skorzystać z pakietu powitalnego wystarczy tylko konto tymczasowe.
  • Jak postawić zakład bonusowy?
   Odpowiedź: Aby wnieść zakład bonusowy, pod listą selekcji znajduje się suwak/opcja “Użyj bonusu”, którą należy zaznaczyć (przesunąć) na prawą stronę. W momencie kiedy bonus będzie aktywny oraz kupon spełni minimalne wymagania, opis “Postaw zakład” zmieni się na “Postaw zakład bonusowy”. Kafelek umożliwiający zawarcie zakładu będzie dostępny do kliknięcia.

Twoja przeglądarka nie jest wspierana

prosimy o zmianę przeglądarki na jedną z poniższych:

Player