Odpowiedzialna gra

Proces rejestracji Klienta oraz zakaz zawierania zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia

 • Zawieranie zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat jest zabronione. W tym celu przed dopuszczeniem potencjalnego uczestnika do gry Sp贸艂ka dokona weryfikacji jego wieku i to偶samo艣ci.
 • Udzia艂 w zak艂adach wzajemnych-bukmacherskich oferowanych na stronie lvbet.pl mog膮 bra膰 jedynie zarejestrowani Klienci, a ich rejestracja mo偶liwa jest wy艂膮cznie po zapoznaniu si臋 z Regulaminem zak艂ad贸w wzajemnych-bukmacherskich urz膮dzanych przez sie膰 Internet oraz Regulaminem odpowiedzialnej gry.
 • Organizator zak艂ad贸w dokonuje weryfikacji wieku uczestnik贸w, zapewniaj膮c ochron臋 przed udzia艂em w zak艂adach os贸b niepe艂noletnich. Procedura rejestracji oraz rejestracji uproszczonej oraz weryfikacji wieku i to偶samo艣ci potencjalnego uczestnika gry opisana zosta艂a w tre艣ci Regulaminu zak艂ad贸w wzajemnych 鈥 bukmacherskich organizowanych przez sie膰 Internet dost臋pnego na stronie https://lvbet.pl/regulamin. Sp贸艂ka prowadzi ww. dzia艂ania w szczeg贸lno艣ci poprzez poni偶sze regulacje:
  • Zak艂ady w domenie Ivbet.pl mo偶na zawiera膰 po dokonaniu prawid艂owej rejestracji Klienta, kt贸ra mo偶e by膰 rejestracj膮 pe艂n膮 lub wst臋pn膮. Wst臋pna rejestracja umo偶liwia otrzymanie przez Klienta LVkonta tymczasowego. Pe艂na rejestracja, obejmuj膮ca weryfikacj臋 danych osobowych Klienta, jego wieku, numeru PESEL, a w przypadku os贸b nie posiadaj膮cych tego numeru 鈥 dat臋 urodzenia, umo偶liwia dopiero korzystanie z pe艂nej funkcjonalno艣ci strony internetowej lvbet.pl i uzyskanie przez Klienta LVKonta sta艂ego (za wyj膮tkiem zlecenia wyp艂aty 艣rodk贸w pieni臋偶nych z LVkonta sta艂ego, kt贸rej dokonanie jest uwarunkowane przypisaniem do LVkonta sta艂ego nale偶膮cego do Klienta konta, o kt贸rym mowa w 搂1 ust. 9 litera f Regulaminu zak艂ad贸w wzajemnych 鈥 bukmacherskich organizowanych przez sie膰 Internet).
  • LVkonto tymczasowe to konto zak艂adane przez Klienta we wst臋pnej procedurze rejestracji. Z uwagi na jego tymczasowy charakter obowi膮zuj膮 przy korzystaniu z niego limity maksymalnej wysoko艣ci sumy stawek, za kt贸re mo偶na zawiera膰 zak艂ady. Suma wszystkich stawek za kt贸re mo偶na zawrze膰 zak艂ady korzystaj膮c z LVKonta tymczasowego nie mo偶e przekroczy膰 艂膮cznie 8.000 z艂 (osiem tysi臋cy z艂otych). Z LVkonta tymczasowego nie da si臋 dokonywa膰 wyp艂aty jakichkolwiek depozyt贸w i wygranych oraz innych 艣rodk贸w pieni臋偶nych. Jakiekolwiek wyp艂aty depozyt贸w, wygranych oraz innych 艣rodk贸w pieni臋偶nych mo偶liwe s膮 dopiero po przekszta艂ceniu LVkonta tymczasowego na LVkonto 鈥攕ta艂e, co nast臋puje po dokonaniu przez Klienta pe艂nej rejestracji. W przypadku za艂o偶enia LVKonta tymczasowego i niedokonania w ci膮gu 30 dni od jego za艂o偶enia pe艂nej rejestracji na lvbet.pl, LVKonto tymczasowe po up艂ywie 30 dni od jego za艂o偶enia zostaje zawieszone, do czasu dokonania pe艂nej rejestracji i uzyskania statusu LVKonta sta艂ego, przy czym ww. termin 30 dni rozpoczyna bieg od:
   • dnia 01.09.2022 r. w stosunku do wszystkich LVKont tymczasowych istniej膮cych na lvbet.pl w tym dniu,
   • dnia za艂o偶enia LVKonta tymczasowego - po dniu 01.09.2022 r.

  • W celu dokonania wst臋pnej rejestracji i uzyskania LVKonta tymczasowego Klient zobowi膮zany jest do wype艂nienia formularza wst臋pnej rejestracji w domenie Ivbet.pl i przekazania rzeczywistych danych:
   • imi臋 i nazwisko,
   • nr PESEL (je艣li Klient posiada),
   • dat臋 urodzenia i adres zamieszkania (w przypadku nieposiadania numeru PESEL)
   • adres email,
   • numer telefonu kom贸rkowego.

   Otwarcie LVkonta tymczasowego jest dokonywane po dokonaniu weryfikacji podanego przez Klienta adresu email b膮d藕 numeru telefonu kom贸rkowego.

  • W celu dokonania prawid艂owej pe艂nej rejestracji i uzyskania LVKonta sta艂ego, Klient zobowi膮zany jest:
   • poprawnie wype艂ni膰 formularz pe艂nej rejestracji znajduj膮cy si臋 w domenie lvbet.pl,
   • za艂膮czy膰 do formularza obustronny skan lub fotografi臋 swojego dowodu osobistego lub paszportu, b膮d藕 uwierzytelni膰 si臋 za pomoc膮 dost臋pnych na stronie lvbet.pl us艂ug zdalnego uwierzytelniania, kt贸re umo偶liwiaj膮 takie zdalne uwierzytelnienie, w tym weryfikacj臋 wieku (us艂uga sieciowa 鈥瀖ojeID鈥)- w贸wczas bez konieczno艣ci przesy艂ania skanu lub obrazu dowodu to偶samo艣ci,
   • w przypadku obcokrajowca, zobowi膮zany jest on do do艂膮czenia paszportu, w ka偶dym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu to偶samo艣ci,
   • lub uda膰 si臋 do dowolnego stacjonarnego punktu, gdzie proces pe艂nej rejestracji mo偶e by膰 dokonany przy pomocy obs艂ugi takiego punktu.

  • Kolorowy skan lub fotografia dowodu osobistego, czy te偶 paszportu o kt贸rym mowa wy偶ej powinien zawiera膰 czytelne pola zawieraj膮ce nast臋puj膮ce dane:
   • imi臋 i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
   • numer dowodu osobistego lub paszportu,
   • dat臋 wa偶no艣ci dokumentu.

  • Dane inne, ni偶 wymienione w punkcie poprzednim mog膮 zosta膰 przez Klienta zas艂oni臋te lub przekre艣lone. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do odrzucenia p臋kni臋tego lub uszkodzonego dokumentu to偶samo艣ci przes艂anego do weryfikacji LVkonta.
  • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowi膮zany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca - paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika Punktu stacjonarnego podanych danych osobowych oraz wieku Klienta, jak i w celu wprowadzenia do systemu lvbet.pl skanu takiego dokumentu.
  • Klient odpowiada za prawdziwo艣膰 i poprawno艣膰 wszystkich danych, kt贸re przeka偶e Sp贸艂ce w czasie rejestracji i zobowi膮zany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegn膮 one zmianie.
  • Klient otwieraj膮c LVKonto o艣wiadcza, 偶e przed jej zawarciem zapozna艂 si臋 z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane s膮 zgodne z prawd膮 oraz, 偶e uko艅czy艂 18 rok 偶ycia.
  • Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia dla Klienta LVKonta tymczasowego lub LVKonta sta艂ego.
  • W przypadku powzi臋cia przez Sp贸艂k臋 w膮tpliwo艣ci co do rzetelno艣ci prawid艂owo艣ci danych wpisanych do formularza rejestracyjnego tymczasowej rejestracji, Sp贸艂ka mo偶e odm贸wi膰 utworzenia Klientowi LVkonta tymczasowego i uwarunkowa膰 korzystanie ze strony internetowej lvbet.pl od otwarcia przez Klienta LVkonta sta艂ego, aby zweryfikowa膰 w pe艂ni dane Klienta.
  • Dla cel贸w bezpiecze艅stwa i identyfikacji Klienta, ka偶dy Klient b臋dzie posiada艂 unikatowy Login (nazwa u偶ytkownika) i has艂o ochronne, kt贸re b臋d膮 s艂u偶y艂y do logowania si臋 do LVkonta, a kt贸re Klient jest zobowi膮zany zawsze poprawnie wype艂ni膰 przed zalogowaniem si臋 do LVkonta. Login nie mo偶e zawiera膰 s艂贸w lub tre艣ci uznanych powszechnie za wulgarne, obra藕liwe lub sprzeczne z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.
  • Klient ma prawo zmieni膰 swoje has艂o ochronne na warunkach bezpiecze艅stwa ustalonych wcze艣niej przez Sp贸艂k臋.
  • Klient jest zobowi膮zany zawsze tak pos艂ugiwa膰 si臋 swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i has艂em), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udost臋pnieniu osobom trzecim.

 • Sp贸艂ka zastrzega, i偶 wszelkie informacje handlowe, akcje promocyjne, reklamy, konkursy kierowane s膮 przez Sp贸艂k臋 wy艂膮cznie do os贸b pe艂noletnich.

Twoja przegl膮darka nie jest wspierana

prosimy o zmian臋 przegl膮darki na jedn膮 z poni偶szych:

Player