Odpowiedzialna gra

Proces rejestracji Klienta oraz zakaz zawierania zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia

 • Zawieranie zak艂ad贸w przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat jest zabronione. W tym celu przed dopuszczeniem potencjalnego uczestnika do gry Sp贸艂ka dokona weryfikacji jego wieku i to偶samo艣ci.
 • Udzia艂 w grach hazardowych oferowanych na stronie www.lvbet.pl mog膮 bra膰 jedynie zarejestrowani Klienci, a ich rejestracja mo偶liwa jest wy艂膮cznie po zapoznaniu si臋 z Regulaminem zak艂ad贸w wzajemnych-bukmacherskich urz膮dzanych przez sie膰 Internet oraz Regulaminem odpowiedzialnej gry.
 • Organizator zak艂ad贸w dokonuje weryfikacji wieku uczestnik贸w, zapewniaj膮c ochron臋 przed udzia艂em w zak艂adach os贸b niepe艂noletnich. Procedura rejestracji oraz weryfikacji wieku i to偶samo艣ci potencjalnego uczestnika gry opisana zosta艂a w tre艣ci Regulaminu gry (zak艂ad贸w) dost臋pnego na stronie https://lvbet.pl/regulamin. Sp贸艂ka prowadzi ww. dzia艂ania w szczeg贸lno艣ci poprzez poni偶sze regulacje:
  • Zak艂ady mo偶na zawiera膰 po dokonaniu prawid艂owej rejestracji Klienta na Ivbet.pl oraz po weryfikacji jego danych osobowych oraz wieku.
  • W celu prawid艂owej rejestracji, Klient zobowi膮zany jest:
   • poprawnie wype艂ni膰 Formularz rejestracyjny znajduj膮cy si臋 na Stronie internetowej lvbet.pl,
   • za艂膮czy膰 do Formularza obustronny skan lub fotografi臋 swojego dowodu osobistego lub paszportu,
   • w przypadku obcokrajowca, zobowi膮zany jest on do do艂膮czenia paszportu, w ka偶dym przypadku z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem tego dowodu to偶samo艣ci,
   • lub uda膰 si臋 do dowolnego stacjonarnego punktu przyjmowania zak艂ad贸w wzajemnych, w celu wype艂nienia drukowanej wersji formularza rejestracyjnego.
   • Kolorowy skan lub fotografia dowodu osobistego, czy te偶 paszportu o kt贸rym mowa wy偶ej powinien zawiera膰 czytelne pola zawieraj膮ce nast臋puj膮ce dane:
    • imi臋 i nazwisko,
    • data urodzenia,
    • numer PESEL (o ile dokument zawiera),
    • numer dowodu osobistego lub paszportu,
    • dat臋 wa偶no艣ci dokumentu.

   • Dane inne, ni偶 wymienione w punkcie poprzednim mog膮 zosta膰 przez Klienta zas艂oni臋te lub przekre艣lone. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do odrzucenia p臋kni臋tego lub uszkodzonego dokumentu to偶samo艣ci przes艂anego do weryfikacji LVkonta.
   • W przypadku rejestracji w Punkcie stacjonarnym, Klient zobowi膮zany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku obcokrajowca - paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika Punktu stacjonarnego podanych danych osobowych oraz wieku Klienta.
   • Klient odpowiada za prawdziwo艣膰 i poprawno艣膰 wszystkich danych, kt贸re przeka偶e Sp贸艂ce w czasie rejestracji i zobowi膮zany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegn膮 one zmianie.
   • Klient zawieraj膮c umow臋 na otwarcie LVkonta o艣wiadcza, 偶e przed jej zawarciem zapozna艂 si臋 z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a podane przez niego dane s膮 zgodne z prawd膮 oraz, 偶e uko艅czy艂 18 rok 偶ycia.
   • Dla cel贸w bezpiecze艅stwa i identyfikacji Klienta, ka偶dy Klient b臋dzie posiada艂 unikatowy Login (nazwa u偶ytkownika) i przydzielone has艂o ochronne, kt贸re b臋d膮 s艂u偶y艂y do logowania si臋 do LVkonta, a kt贸re Klient jest zobowi膮zany zawsze poprawnie wype艂ni膰 przed zalogowaniem si臋 do LVkonta. Login nie mo偶e zawiera膰 s艂贸w lub tre艣ci uznanych powszechnie za wulgarne, obra藕liwe lub sprzeczne z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.
   • Klient ma prawo zmieni膰 swoje has艂o ochronne na warunkach bezpiecze艅stwa ustalonych wcze艣niej przez Organizatora zak艂ad贸w.
   • Klient jest zobowi膮zany zawsze tak pos艂ugiwa膰 si臋 swoimi danymi identyfikacyjnymi (loginem i has艂em), aby zapobiec ich wykorzystaniu i udost臋pnieniu osobom trzecim.
   • Organizator zak艂ad贸w wzajemnych nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e z tytu艂u udost臋pnienia przez Klienta loginu lub has艂a do LVkonta oraz innych danych, kt贸re go osobi艣cie dotycz膮, a s膮 zwi膮zane z braniem udzia艂u w zak艂adach wzajemnych, cho膰by wynika艂y z winy nieumy艣lnej Klienta oraz za inne szkody powsta艂e w wyniku niew艂a艣ciwego korzystania z LVkonta przez Klienta.
   • Klient do LVkonta loguje si臋 przy u偶yciu swoich danych identyfikacyjnych tj. loginu I has艂a ochronnego. Posiadanie LVkonta jest bezterminowe, dobrowolne i bezp艂atne, jednak niezb臋dne w celu uczestnictwa w zak艂adach wzajemnych organizowanych przez sie膰 Internet przez Organizatora zak艂ad贸w wzajemnych.

 • W przypadku powzi臋cia podejrzenia, 偶e LVkonto u偶ywane jest przez osob臋 do tego nieuprawnion膮, w tym przez osob臋 niepe艂noletni膮, Organizator zak艂ad贸w wzajemnych ma prawo za偶膮da膰 dodatkowej weryfikacji, tj. przes艂ania mailem, lub okazania w punkcie stacjonarnym przyjmowania zak艂ad贸w Sp贸艂ki dodatkowego dokumentu to偶samo艣ci. W takiej sytuacji, LVkonto mo偶e zosta膰 zablokowane wraz z mo偶liwo艣ci膮 dokonywania wp艂at/wyp艂at do momentu potwierdzenia, i偶 LVkonto u偶ywane jest przez osob臋 do tego uprawnion膮.
 • Sp贸艂ka zastrzega, i偶 wszelkie informacje handlowe, akcje promocyjne, reklamy, konkursy kierowane s膮 przez Sp贸艂k臋 wy艂膮cznie do os贸b pe艂noletnich.

Twoja przegl膮darka nie jest wspierana

prosimy o zmian臋 przegl膮darki na jedn膮 z poni偶szych:

Player